Φορολογικές υπηρεσίες

Δεσμευόμαστε να παρέχουμε ολοκληρωμένη και έγκαιρη φορολογική συμμόρφωση, σχεδιασμό και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε πελάτες που δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους και πολλαπλές δικαιοδοσίες. Επικεντρωνόμαστε στη δημιουργία εξατομικευμένων λύσεων για κάθε έναν από τους πελάτες μας - από ένα φορολογικά αποδοτικό πακέτο αμοιβής για το προσωπικό τους, φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας, εταιρικό φόρο, σε μια συμβουλή για τις φορολογικές επιπτώσεις μιας συγχώνευσης ή εξαγοράς. Κύριος στόχος μας είναι να διαχειριστούμε ευκαιρίες και κινδύνους φορολογικού προγραμματισμού για τους πελάτες μας, δημιουργώντας ένα ασφαλέστερο περιβάλλον για την ανάπτυξη και την μεγέθυνση της επιχείρησής τους.

 • Φορολογικός σχεδιασμός,
 • Διεθνής φορολογική διάρθρωση,
 • Συγχωνεύσεις, εξαγορές, αποκτήσεις,
 • Διαχείριση φορολογικών δηλώσεων, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας και υποβολής για λογαριασμό του πελάτη,
 • Συμφωνίες με τις φορολογικές αρχές και λήψη φορολογικής γνωμάτευσης.

   ΦΠΑ

   Οι διεργασίες που έχουν να κάνουν με το ΦΠΑ, ιδίως εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση και χρονοβόρα αποτελέσματα. Ο εντοπισμός των προκλήσεων που μπορεί να είναι δαπανηρές για την επιχείρησή σας και η σωστή καθοδήγηση μέσω των κανόνων και των κανονισμών θα συμβάλλουν στην ομαλότερη και πιο παραγωγική επιχείρηση.
   • Ανάκτηση του ΦΠΑ,
   • Ελαχιστοποίηση του ΦΠΑ,
   • Φορολογική συμμόρφωση (διαχείριση των δηλώσεων ΦΠΑ, επικοινωνία με τις αρχές ΦΠΑ, συμφωνία αμφισβητούμενων φορολογιών κ.λπ.).

   Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Κύπρου

   Η Κύπρος έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο Συμφωνιών Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (DTT) με σχεδόν 70 χώρες, διασφαλίζοντας ότι το ίδιο εισόδημα δεν φορολογείται σε περισσότερες από μία χώρα. Επιπλέον, η Κύπρος βρίσκεται στο στάδιο της διαπραγμάτευσης του συμπεράσματος ή της επικείμενης επικύρωσης των Συμφωνιών Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας με αρκετές άλλες χώρες.
   • Η κοινοτική οδηγία περί Μητρικών-Θυγατρικών εταιρειών και οι οδηγίες για τόκους και δικαιώματα εκμετάλλευσης μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την εξάλειψη των παρακρατούμενων φόρων επί των πληρωμών μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων από ή προς εταιρείες ομίλου της ΕΕ και η οδηγία της ΕΕ για τις συγχωνεύσεις, προκειμένου να εξαλειφθούν οι φορολογικές επιπτώσεις των αναδιοργανώσεων των ομίλων της ΕΕ.
   • Παρέχεται πίστωση φόρου για το ποσό του καταβληθέντος αλλοδαπού φόρου, ανεξάρτητα από την ύπαρξη των Συμφωνιών Αποφυγής Διπλής Φορολογίας.
   © all rights reserved 2024