Mar 1, 2022

Παράταση χρόνου υποβολής των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων στο μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων

Παράταση χρόνου υποβολής των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων στο μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων

Το μητρώο πραγματικών δικαιούχων είναι ένα κεντρικό μητρώο που περιέχει πληροφορίες σχετικά με τους τελικούς πραγματικούς δικαιούχους (UBOs)[1] εταιρειών ή και άλλων νομικών προσώπων [2]. Σύμφωνα με την 5η Οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τα κράτη μέλη της ΕΕ υποχρεούνταν να δημιουργήσουν μητρώα πραγματικής ιδιοκτησίας εταιρειών προσβάσιμα στο κοινό. Το Μητρώο Δικαιούχων (Μητρώο Δικαιούχων) στην Κύπρο διαχειρίζεται το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΤΕΕΔΙ) της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ευθύνη κατάθεσης

Η αρχειοθέτηση των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων στο σύστημα[3] θα ολοκληρωθεί με την εισαγωγή των απαιτούμενων πληροφοριών για κάθε πραγματικό δικαιούχο μέσω μιας ηλεκτρονικής πύλης. Την ευθύνη για την ορθή και ακριβή υποβολή των πληροφοριών φέρει η ίδια η νομική οντότητα και οποιοδήποτε από τα στελέχη της.

Προθεσμία

Η προθεσμία συλλογής και υποβολής των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων στο σύστημα είναι η 31η Ιουλίου 2022.

Ποινές και πρόστιμα

Επισημαίνεται ότι ενδέχεται να επιβληθούν πρόστιμα και κυρώσεις σε νομικά πρόσωπα και στελέχη που δεν συμμορφώνονται με τις Οδηγίες του Εφόρου Εταιρειών (ΤΕΕΔΙ) και τις διατάξεις του Νόμου για την καταπολέμηση την νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες ενέργειες σχετικά με την γνωστοποίηση όλων των αιτούμενων δεδομένων πραγματικών δικαιούχων στο μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]


[1] Ως τελικός πραγματικός δικαιούχος νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που κατέχει ή ελέγχει τον πελάτη ή και το φυσικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου διεξάγεται μια συναλλαγή ή δραστηριότητα και περιλαμβάνει τουλάχιστον συμμετοχή 25% συν μια μετοχή ή ποσοστό ιδιοκτησίας άνω του 25% που κατέχεται από φυσικό πρόσωπο, ως εκ τούτου ένδειξη άμεσης ιδιοκτησίας.

[2] Νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο ΤΕΕΔΙ και εμπίπτουν στη νομοθεσία για την υποβολή πραγματικού δικαιούχου (δηλαδή εταιρείες που έχουν συσταθεί ή έχουν εγγραφεί σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113 και Ευρωπαϊκές Ανώνυμες[2] Εταιρείες).

[3] Το προσωρινό σύστημα αναπτύχθηκε για να διευκολύνει τη συλλογή δεδομένων. Η τελική έκδοση θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση της ενδιάμεσης λύσης και τη συλλογή όλων των πληροφοριών του Πραγματικού Δικαιούχου.

© all rights reserved 2024