Nov 7, 2013

Ναυτιλία

Ναυτιλία

Η ναυτιλία είναι η διαδικασία μεταφοράς ενός αντικειμένου, δια θαλάσσης ή με άλλα μέσα. Η ναυτιλία είναι ένας πολύ βασικός, κοινός τρόπος απόκτησης ενός αντικειμένου από ένα μέρος σε άλλο ή από ένα άτομο σε άλλο.

Η Κύπρος είναι ένα διεθνώς γνωστό ναυτιλιακό κέντρο, το οποίο φιλοξενεί μερικά από τα κορυφαία ονόματα παγκοσμίως της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας. Η είσοδος της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 βελτίωσε περαιτέρω τη φήμη και τη γενική εικόνα της κυπριακής σημαίας και της υποδομής της ναυτιλίας της Κύπρου γενικότερα.

Η Κύπρος έχει μια εξαιρετική γεωγραφική θέση στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων (Ευρώπη, Αφρική και Μέση Ανατολή), μια προηγμένη υποδομή και υπηρεσίες, καθώς και μια πολύ ανταγωνιστική ναυτιλιακή φορολογία και άλλα στρατηγικά πλεονεκτήματα, γεγονός που καθιστά την Κύπρο ιδανικό μέρος για την πλοιοκτησία, την διαχείριση πλοίων, την ναύλωση πλοίων και τις βοηθητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τη ναυτιλία.

Μερικά γεγονότα για τον ναυτιλιακό τομέα της Κύπρου:

Περισσότεροι από 140 πλοιοκτήτες, εταιρείες διαχείρισης πλοίων και ναυτιλιακές εταιρείες που ελέγχουν εμπορικό στόλο 2.200 πλοίων, με 50 εκατομμύρια μικτές ποσότητες.

 • 10ος μεγαλύτερος εμπορικός στόλος στον κόσμο,
 • 3ος μεγαλύτερος εμπορικός στόλος στην ΕΕ,
 • το 2ο μεγαλύτερο κέντρο διαχείρισης πλοίων στον κόσμο,
 • το μεγαλύτερο κέντρο διαχείρισης πλοίων τρίτων μερών στην ΕΕ.

Η Κύπρος έχει το μοναδικό καθεστώς “ανοικτού μητρώου” που έχει εγκριθεί από την ΕΕ με ένα πολύ ευρύ και νομικά υποστηριζόμενο σύστημα φόρου χωρητικότητας (TTS), το οποίο εισήχθη με το νόμο περί εμπορικής ναυτιλίας το 2010 και καλύπτει τις τρεις κύριες δραστηριότητες “θαλάσσιων μεταφορών”: ιδιοκτησία πλοίων, διαχείριση πλοίων (πλήρωμα και τεχνική διαχείριση) και ναύλωση.

Συνοπτικά, τα πλεονεκτήματα του Κυπριακού TTS περιλαμβάνουν:

 • Δεν υπάρχει φόρος επί των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων εκτός από τον “φόρο χωρητικότητας”.
 • Κανένας φόρος επί των κερδών από τη ναυτιλία, συμπεριλαμβανομένων των κερδών από την πώληση πλοίων.
 • Δεν υπάρχει φόρος επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τα ναυτιλιακά κέρδη.
 • Δεν υπάρχει φόρος κληρονομιάς ή φόρος κεφαλαιουχικών κερδών.
 • Δεν υπάρχει φόρος εισοδήματος για ναυτικούς στα πλοία που φέρουν την σημαία της Κύπρου.
 • Δεν υπάρχει φόρος χαρτοσήμου για έγγραφα ή συστάσεις υποθήκης.

Εκτός από τα φορολογικά κίνητρα και τη μοναδική γεωγραφική θέση της χώρας, η Κύπρος διατηρεί τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα μέσω ενός θαλάσσιου συμπλέγματος υψηλής ποιότητας, προσφέροντας αποτελεσματικές και ποιοτικές υπηρεσίες. Επιπλέον, η Κύπρος έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

 • Ανταγωνιστικά τέλη εγγραφής πλοίων.
 • Αναγνώριση πιστοποιητικών ικανότητας από πολλές χώρες.
 • Διμερείς συμφωνίες συνεργασίας στον τομέα της εμπορικής ναυτιλίας με 23 χώρες.
 • Ταξινόμηση της κυπριακής σημαίας στoν ‘Λευκό Κατάλογο’ των Μνημονίων Συνεννόησης (ΜΣ) του Παρισιού και του Τόκιο.
 • Προστασία του πραγματικού δικαιούχου μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή σε καταπιστευτικό διαχειριστή.

Η Κύπρος έχει υιοθετήσει μια πολιτική για την ασφάλεια στην ναυτιλία , η οποία επικεντρώνεται στον αποτελεσματικό έλεγχο των πλοίων και στη βελτίωση της ποιότητας του εμπορικού στόλου της χώρας.  Τα γραφεία της Ναυτιλιακής Κύπρου βρίσκονται στη Λεμεσό (Κύπρος), καθώς και στο Αμβούργο (Γερμανία), στη Νέα Υόρκη (ΗΠΑ), στο Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο), στην Αθήνα, στο Ρότερνταμ (Ολλανδία) και στις Βρυξέλλες.

Σύστημα φόρου χωρητικότητας ναυτιλίας

Η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ενός πλήρως αναθεωρημένου και αναβαθμισμένου Κυπριακού Φορολογικού Συστήματος το 2010 αποτελεί σημείο καμπής για την Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ναυτιλία. Το νέο Σύστημα Φορολογίας Ναυτιλίας καλύπτει τις τρεις βασικές ναυτιλιακές δραστηριότητες στη Διεθνή Ναυτιλία, δηλαδή την ιδιοκτησία των πλοίων, τη διαχείριση των πλοίων (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης του πληρώματος) και τη ναύλωση πλοίων. Τα οφέλη του νέου συστήματος ενδέχεται σύντομα να κάνουν την Κύπρο, την «Ναυτιλιακή Μητρόπολη» της Ευρώπης. Οι πλοιοκτήτες απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος και φορολογούνται αυτόματα στο πλαίσιο του συστήματος φόρου χωρητικότητας. Οι διαχειριστές πλοίων και οι έμποροι μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους να φορολογούνται βάσει του συστήματος φόρου χωρητικότητας.

Μερικές από τις μεγαλύτερες διεθνείς εταιρείες διαχείρισης πλοίων στον κόσμο έχουν έδρα στην Κύπρο, μεταξύ των οποίων:

 • Bernhard Schulte
 • Columbia Shipmanagement Ltd
 • Dartmouth Shipping Limited
 • Hanseatic Ναυτιλιακή Εταιρεία Ltd
 • Ocean Challenge
 • Oceanwide
 • Schoeller Holdings Ltd
 • Synergy

Συνοπτικά, τα πλεονεκτήματα της Κύπρου στον ναυτιλιακό τομέα είναι τα εξής:

 • Μοναδική γεωγραφική θέση στο σταυροδρόμι της Ευρώπης, της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής.
 • “Σημαία Ευκαιρίας”, επιτρέποντας στους μη Κύπριους πολίτες τη νηολόγηση πλοίων που φέρουν την κυπριακή σημαία.
 • Προηγμένη θαλάσσια υποδομή (δύο λιμάνια πολλαπλών χρήσεων στη Λεμεσό και τη Λάρνακα.
 • Υγιείς διεθνείς σχέσεις.
 • Ευνοϊκό καθεστώς φορολόγησης και άλλα οφέλη για τους εφοπλιστές και τα μέλη του πληρώματος.
 • Χαμηλά τέλη εγγραφής πλοίων.
 • Δεν υπάρχει φόρος εισοδήματος, φόρος ακίνητης περιουσίας ή φόρος κεφαλαιουχικών κερδών για πλοία που έχουν εγγραφεί στην Κύπρο.
 • Δεν καταβάλλεται φόρος χαρτοσήμου για έγγραφα ή συστάσεις υποθήκης.
 • Ανωνυμία πραγματικών δικαιούχων μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων ή καταπιστευτικούς διαχειριστές.
 • Αναγνώριση πιστοποιητικών ικανότητας από πολλές χώρες.
 • Εύκολη διαγραφή από το Κυπριακό Μητρώο Ναυτιλίας.

Πηγές: investcyprus

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και συμβουλές, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]

© all rights reserved 2024