Μιχάλης Ι. Χατζηχάννας

Διευθύνων Σύμβουλος, Ιδρυτής

 

Ο Μιχάλης Ι. Χατζηχάννας αποφοίτησε από το Royal Holloway Πανεπιστήμιο του Λονδίνου το 2006 αποκτώντας πτυχίο BSc στη Διοίκηση και τη Λογιστική, απέκτησε μεταπτυχιακό MSc στην Ανάλυση Κινδύνου στο King's College του Λονδίνου το 2007, και το 2011 έγινε εγκεκριμένο μέλος του ICAEW ως Ορκωτός Λογιστής, ενώ εργαζόταν για πέντε χρόνια στην KPMG Κύπρου. Το 2015, ο Μιχάλης Χατζηχάννας απέκτησε το Ανώτερο Δίπλωμα στη Διεθνή Φορολογία (ADIT) από το Chartered Institute of Taxation. Επιπλέον, το 2018 απέκτησε το Ανώτερο Πιστοποιητικό για τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Ρυθμιστικού Πλαισίου από το Chartered Institute for Securities & Investment και εγγράφηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) και στο Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου. Ο Μιχάλης συνεχίζει να επεκτείνει τις επαγγελματικές του ικανότητες, αποκτώντας πιο πρόσφατα την Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων τον Φεβρουάριο του 2023 για Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης, Επιπέδου 5 από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ως επόπτης στο Τμήμα Ελέγχου, ο Μιχάλης είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο και τη φορολογία, τη λογιστική, τα πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς, τις κανονιστικές απαιτήσεις και τις συγκεκριμένες επιχειρηματικές ανησυχίες, εντοπίζοντας τους τρόπους που μπορούν να επηρεάσουν ένα πελάτη και λαμβάνοντας τα υπόψη στην τεκμηρίωση του ελέγχου. Με σημαντική εμπειρία στον τομέα της αποτίμησης επιχειρήσεων, ο Μιχάλης είναι επικεφαλής της ομάδας της FinExpertiza Cyprus στην παροχή υπηρεσιών ελέγχου και διασφάλισης, επιχειρηματικών συμβουλών, στις υπηρεσίες διεθνούς φορολογικού σχεδιασμού και χρηματοοικονομικής δέουσας επιμέλειας και είναι μέλος της επιτροπής ΔΠΧΑ του δικτύου της Global FinExpertiza, καθώς και ως ο Διευθυντής Παγκόσμιας Ανάπτυξης της FinExpertiza για την Ευρώπη. Εκτός από την τεχνική πλευρά, ως φυσικός ηγέτης που παρέχει κίνητρα και δεσμεύσεις για τη συνεχή ανάπτυξη της ομάδας, ο Μιχάλης είναι επίσης επικεφαλής του Τμήματος Επιχειρήσεων της FinExpertiza Cyprus.
© all rights reserved 2024