Feb 11, 2020

Mητρώο πραγματικών δικαιούχων (UBO) στην Κύπρο

Mητρώο πραγματικών δικαιούχων (UBO) στην Κύπρο

Η Κύπρος έχει διατηρήσει εδώ και πολλά χρόνια πληροφορίες σχετικά με τους μετόχους των κυπριακών εταιρειών ως μέρος των στοιχείων που κατατίθενται στο τμήμα εφόρου εταιρειών, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τους τελικούς πραγματικούς δικαιούχους.

Ο πραγματικός δικαιούχος  είναι πάντοτε ένα συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο – σύμφωνα με τις συστάσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), ο πραγματικός δικαιούχος αναφέρεται στο φυσικό πρόσωπο στο οποίο τελικά* ανήκει ή το οποίο ελέγχει τον πελάτη** και/ή το φυσικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου διεξάγεται μια συναλλαγή. Περιλαμβάνει επίσης εκείνα τα πρόσωπα που ασκούν τελικό αποτελεσματικό έλεγχο επί νομικού προσώπου ή διακανονισμού. Από τις 18 Μαΐου 2018, το ποσοστό ιδιοκτησίας / ελέγχου σε μια εταιρική οντότητα που κατέχει φυσικό πρόσωπο για να υποδείξει την άμεση ιδιοκτησία και να θεωρείτε ως Πραγματικός Δικαιούχος αυξήθηκε από 10% + 1 μετοχή σε 25% + 1 μετοχή.

Οι διευθυντές και οι γραμματείς των εταιρειών (συνήθως πάροχοι υπηρεσιών σε εταιρείες ξένων συμφερόντων) έχουν νομική υποχρέωση να διατηρούν και να ενημερώνουν τις πληροφορίες των πραγματικών δικαιούχων για τις εταιρείες ή τα καταπιστεύματα με τα οποία εμπλέκονται στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και του νόμου περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων του 2012.

Ωστόσο, σύμφωνα με την απαίτηση της οδηγίας για τα μητρώα των πραγματικών δικαιούχων:

  • Οι εταιρείες της Κύπρου θα πρέπει να δηλώσουν τους πραγματικούς δικαιούχους σε μητρώα, επιπρόσθετα από τους μετόχους∙
  • καταπιστεύματα που διαχειρίζονται στην Κύπρο, είτε υπόκεινται σε κυπριακές ή ξένες νομοθεσίες, θα πρέπει να δηλώσουν πληροφορίες στα μητρώα των πραγματικών δικαιούχων για τους δημιουργούς και τους δικαιούχους.

Η λειτουργία του Μητρώου στην Κύπρο θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ μέχρι τον Ιανουάριο 2020.

Για να διασφαλιστεί ότι η νομοθεσία και οι πρακτικές του χρηματοπιστωτικού τομέα ευθυγραμμίζονται με τα διεθνή πρότυπα, καθώς και για την αναγνώριση απειλών και τρωτών σημείων, οι Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας συνεργάζονται με ξένες εποπτικές αρχές, σύμφωνα με τις Συστάσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF Recommendations). Ο Κυπριακός Νόμος περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας είναι πλήρως εναρμονισμένος με την 4η οδηγία της ΕΕ για ξέπλυμα χρήματος (4th EU AML Directive). Η Κύπρος είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τις κυρώσεις που εκδίδονται από την ΕΕ, τον ΟΗΕ και του Γραφείου Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων των ΗΠΑ (US Treasury Office of Foreign Assets Control OFAC).

* Η αναφορά στο οποίο τελικά ανήκει ή το οποίο ελέγχει και τελικός αποτελεσματικός έλεγχος αναφέρεται σε περιπτώσεις στις οποίες η ιδιοκτησία / έλεγχος ασκείται μέσω μιας αλυσίδας ιδιοκτησίας ή μέσω ελέγχου διαφορετικού από τον άμεσο έλεγχο.

** Ο ορισμός αυτός θα πρέπει να ισχύει και για τον πραγματικό δικαιούχο ή για έναν δικαιούχο βάσει ασφαλιστηρίου συμβολαίου ζωής ή άλλης επένδυσης.

© all rights reserved 2024