Apr 18, 2018

Κενή Θέση: Βοηθός Λογιστή

Κενή Θέση: Βοηθός Λογιστή

Θέση Εργασίας: Βοηθός Λογιστής, Απρίλιος 2018

Αγαπητέ υποψήφιε,

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσουμε ότι αποδεχόμαστε τις αιτήσεις για τη θέση του Βοηθού Λογιστή, προσχωρώντας στην Ομάδα μας στο γραφείο μας στη Λευκωσία.

Περιγραφή Εργασίας

Τίτλος Θέσης Εργασίας: Βοηθός λογιστή

Τοποθεσία Εργασίας:     Λευκωσία, Κύπρος

Τύπος Απασχόλησης:     Πλήρης

Μισθολογική Κλίμακα: Σύμφωνα με την εμπειρία και τα προσόντα

Τμήμα:                                Τμήμα Λογιστικής

Αναφορά προς:                Υπεύθυνο λογιστικής

Περίληψη εργασίας:

Διατηρεί και ελέγχει τους λογαριασμούς του Γενικού Καθολικού και τις επιχειρηματικές συναλλαγές του οργανισμού. Ετοιμάζει λογιστικά αρχεία για εταιρείες μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους συμμορφώνοντας και αναλύοντας τα στοιχεία του λογαριασμού, υπό την επίβλεψη ενός Υπευθύνου. Συνιστά χρηματοοικονομικές ενέργειες με ανάλυση των λογιστικών επιλογών.

Καθήκοντα και ευθύνες: 

 • Προετοιμάζει, εξετάζει και αναλύει τα λογιστικά αρχεία, τις οικονομικές καταστάσεις, και άλλες οικονομικές εκθέσεις για την αξιολόγηση της ακρίβειας, της πληρότητας και της συμμόρφωσης με τα πρότυπα αναφοράς και διαδικασιών.
 • Συμφιλίωση Χρεωστών, Πιστωτών και Τράπεζας.
 • Υπολογίζει τις οφειλόμενες φορολογίες (ΦΠΑ) και προετοιμάζει τις δηλώσεις ΦΠΑ, εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με την πληρωμή, την υποβολή εκθέσεων και άλλες απαιτήσεις ΦΠΑ.
 • Δημιουργία πινάκων λογαριασμών και εκχώρηση εγγραφών σε κατάλληλους λογαριασμούς.
 • Προετοιμασία και υποβολή πινάκων VIES.
 • Ανάπτυξη, υλοποίηση, τροποποίηση, και τεκμηρίωση της τήρησης αρχείων και των λογιστικών συστημάτων, με χρήση του λογισμικού Ε-SOFT και άλλης τεχνολογίας υπολογιστών.
 • Τιμολόγηση και έκδοση εισπράξεων.
 • Αναγνώριση των πιθανών κινδύνων ή σφαλμάτων στα συστήματα και στους ελέγχους και εισηγήσεις για τον τρόπο χειρισμού τους.
 • Διατήρηση πληροφοριών μισθοδοσίας με τη συλλογή, τον υπολογισμό και την εισαγωγή δεδομένων.
 • Προετοιμασία εκθέσεων συγκεντρώνοντας περιλήψεις κερδών, φόρων, εκπτώσεων, αδειών, ανικανότητας και μισθών που δεν φορολογούνται.
 • Καθορισμός μισθοδοσίας με τον υπολογισμό της πληρωμής του PAYE, κοινωνικών ασφαλίσεων και άλλων ταμείων.
 • Ανάπτυξη, διατήρηση και ανάλυση προϋπολογισμών, προετοιμασία περιοδικών εκθέσεων που συγκρίνουν το κόστος προϋπολογισμού με το πραγματικό κόστος.
 • Εκπροσώπηση πελατών στις φορολογικές αρχές και την παροχή υποστήριξης.
 • Εκτέλεση άλλων καθηκόντων που σχετίζονται με την εργασία.

Γνώση, Δεξιότητες και Ικανότητες:  

 • Πολύ καλή γνώση του MS Office – Word, Excel, Outlook.
 • Δυνατότητα γρήγορης εκμάθησης νέου λογισμικού (Eurosoft, Patsoft – Timesheets, και άλλο λογισμικό λογιστικής).
 • Αποτελεσματικές επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Ικανότητα εργασίας ως μέλος μιας ομάδας.
 • Ευχάριστη προσωπικότητα.
 • Υψηλά κίνητρα.
 • Ικανότητα εκτέλεσης πολλαπλών καθηκόντων.
 • Υψηλά οργανωμένος.
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια.
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση, τήρηση προθεσμιών.
 • Απαιτείται προηγούμενη εμπειρία με λογισμικό λογιστικής. Η ιδιότητα της εμπειρικής χρήσης του E-Soft θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Ελάχιστα προσόντα: 

 • Απολυτήριο Λυκείου.
 • LCCILevel 3 IAS: Πιστοποιητικό λογιστικής.
 • Ένα έτος σχετικής εργασιακής εμπειρίας. Η πρόσθετη εμπειρία θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ.
 • Να μιλάει άπταιστα την ελληνική και αγγλική γλώσσα (η γνώση της ρωσικής γλώσσας θα θεωρείται πλεονέκτημα).

Προδιαγραφές εργασίας: 

 • Γραφειακή θέση.
 • Περιστασιακά εσωτερικά ταξίδια στις εγκαταστάσεις πελατών.
 • Περιστασιακά ταξίδια στο εξωτερικό στις εγκαταστάσεις πελατών.
 • Ώρες εργασίας: Δευτέρα έως Πέμπτη 8:00 π.μ. – 5:30 μ.μ. με μεσημεριανό διάλειμμα (1:00 μ.μ. – 2 μ.μ.), Παρασκευή 8:00 π.μ. – 2:00 μ.μ. χωρίς μεσημεριανό διάλειμμα.

Πώς να υποβάλετε αίτηση: 

Εάν επιθυμείτε να μάθετε, διαθέτετε υψηλή οργάνωση και κίνητρα και είστε διατεθειμένοι να συμβάλετε στην ποικιλόμορφη κουλτούρα μας, σας ενθαρρύνουμε να υποβάλετε αίτηση αποστέλλοντας το βιογραφικό σας σημείωμα με μια συνοδευτική επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected] ή με φαξ  στο 22419998.

Ανυπομονούμε να ακούσουμε από σας!

Όλες οι αιτήσεις θα εξετάζονται υπό συνθήκες απόλυτης εχεμύθειας.

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

© all rights reserved 2024