May 22, 2014

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ανοικτού τύπου δέσμευσεις απο τον Οργανισμό Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ)

Ο Νόμος 200 (I) / 2004 του ΟΣΕΚΑ που εφαρμόζει τις οδηγίες της ΕΕ παρέχει το νομικό πλαίσιο για την εγγραφή, ρύθμιση και εμπορία τοπικών και ξένων κεφαλαίων στην Κύπρο.

Σύμφωνα με το νόμο αυτό, ο ΟΣΕΚΑ θεωρείται ως επιχείρηση με αποκλειστικό σκοπό την συλλογική επένδυση κεφαλαίων που εισπράττονται δημόσια από κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς μέσω χρηματιστηριακών αγορών, τραπεζικών καταθέσεων και οποιωνδήποτε άλλων επενδύσεων. Η λειτουργία της βασίζεται στην αρχή της κατανομής των κινδύνων και οι μονάδες της μπορούν να εξαγοραστούν άμεσα ή έμμεσα, κατόπιν αιτήματος του μεριδιούχου, χρησιμοποιώντας τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης.

Για τη σύσταση ενός ΟΣΕΚΑ απαιτείται η άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC).

Ο Νόμος διευκρινίζει ότι τα ακόλουθα ΔΕΝ θεωρούνται ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια του Νόμου:

 1. ΟΣΕΚΑ, οι οποίες είναι κλειστού τύπου.
 2. ΟΣΕΚΑ που αντλούν κεφάλαια χωρίς να προωθούν τα μερίδια τους στο κοινό στην Κύπρο ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.
 3. Οι ΟΣΕΚΑ που βασίζονται στους κανόνες του κεφαλαίου ή στο μνημόνιο και τα άρθρα πωλούν μόνο τις μονάδες τους στο κοινό τρίτων χωρών.
 4. Οι ΟΣΕΚΑ που έρχονται σε σύγκρουση με την επενδυτική και δανειοληπτική πολιτική που ορίζει ο νόμος 200 (I) / 2004.
 5. Επενδυτικές εταιρείες των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία επενδύονται μέσω θυγατρικών εταιρειών διαφορετικά από τις κινητές αξίες.

Βάσει του νόμου αυτού οι τοπικοί ΟΣΕΚΑ μπορούν να λάβουν τη μορφή είτε Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται μια εταιρεία διαχείρισης είτε με τη μορφή εταιρειών επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου.

Ίδρυση και λειτουργία αμοιβαίου κεφαλαίου στην Κύπρο

Για την ίδρυση και λειτουργία ενός αμοιβαίου κεφαλαίου στην Κύπρο απαιτείται η άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC). Μόλις υποβληθεί η αίτηση, η CySEC θα κοινοποιήσει την απόφασή της εντός 6 μηνών. Η εταιρεία διαχείρισης δικαιούται να εκδίδει ή να εξαγοράζει μονάδες αμοιβαίων κεφαλαίων μέσω αντιπροσώπων οι οποίοι μπορεί να είναι μόνο τράπεζες, εταιρείες επενδύσεων και συνεταιριστικά πιστωτικά ιδρύματα.

Η εφαρμογή πρέπει να πληροί ορισμένα κριτήρια, όπως:

– Τόσο ο διαχειριστής του αμοιβαίου κεφαλαίου όσο και ο θεματοφύλακας (πρέπει να είναι ανεξάρτητοι από τον άλλο) του αμοιβαίου κεφαλαίου πρέπει να πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

– Οι κανονισμοί του Ταμείου πρέπει να εγκριθούν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

– Το όνομα και τα ενημερωτικά δελτία του αμοιβαίου κεφαλαίου πρέπει να εγκριθούν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

– Η ελάχιστη αρχική αξία ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.700.000,00 Ευρώ (Ευρώ 1 εκατομμύριο και Επτά εκατόν χιλιάδες), η οποία πρέπει να κατατεθεί εντός τριών μηνών από τη χορήγηση της άδειας.

– Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας Διαχείρισης πρέπει να είναι τουλάχιστον ΕΥΡΩ 765.000,00 (Ευρώ Επτά Εκατόν Εξήντα Πέντε Χιλιάδες) που θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου με τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας.

– Η Εταιρεία Διαχείρισης πρέπει να διαθέτει τους μετόχους με την τεχνογνωσία, να είναι κατάλληλα οργανωμένη και στελεχωμένη και να διαθέτει την τεχνική υποδομή και τα οικονομικά μέσα για να λειτουργήσει.

Δημιουργία και λειτουργία μιας Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου στην Κύπρο

Για τη δημιουργία και τη λειτουργία μιας Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου απαιτείται η άδεια της CySEC. Μια Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου μπορεί να διαχειρίζεται μόνο τα περιουσιακά της στοιχεία και δεν μπορεί να αναλάβει τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων τρίτων.

Η αίτηση πρέπει να πληροί κριτήρια παρόμοια με αυτά που απαιτούνται για ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο και επιπλέον:

– Η Εταιρεία Επενδύσεων πρέπει να έχει ελάχιστο πλήρως καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ύψους Ευρώ 1.700.000,00 (Ευρώ Ένα εκατομμύριο επτακόσιες χιλιάδες).

– Η διοίκηση της Εταιρείας Επενδύσεων πρέπει να ανατεθεί σε Εταιρεία Διαχείρισης εκτός εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου παρέχει απαλλαγή.

– Υπάρχουν ειδικοί κανόνες για το Μνημόνιο και τα άρθρα της Εταιρείας Επενδύσεων που πρέπει να εγκρίνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

– Η φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων συνήθως εκχωρείται σε εγκεκριμένο θεματοφύλακα.

Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών

Ένας ΟΣΕΚΑ που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από άλλο κράτος μέλος που υιοθετεί την Οδηγία 85/611 / ΕΟΚ της ΕΕ μπορεί να ιδρυθεί και να ασκεί τις δραστηριότητές του στην Κύπρο. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου απαιτεί να παρέχεται κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου από τις αρχές του κράτους μέλους καταγωγής, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών πληροφοριών σχετικά με το ταμείο, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών του.

Επίσης, ένας ΟΣΕΚΑ που έχει συσταθεί και έχει λάβει άδεια σε τρίτη χώρα ή ένας ΟΣΕΚΑ που δεν εφαρμόζει την Οδηγία 85/611 / ΕΟΚ της ΕΕ που επιθυμεί να διαθέσει τις μετοχές της στην Κύπρο υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Ωστόσο, αυτοί οι τύποι ΟΣΕΚΑ μπορούν να πωλούν τις μονάδες τους στην Κύπρο, αλλά όχι στην αγορά χωρίς να έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, υπό τον όρο ότι η πώληση πραγματοποιείται μόνο από νομικά πρόσωπα που εκπροσωπούνται στην Κύπρο ήδη εγκεκριμένα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Φορολογία των τοπικών ΟΣΕΚΑ στην Κύπρο

Οι ΟΣΕΚΑ υπόκεινται σε φόρο όπως κάθε άλλη οντότητα.Γενικά, οι ΟΣΕΚΑ απαλλάσσονται από τη φορολογία των εσόδων από μερίσματα και απαλλάσσονται επίσης από το φόρο επί του κέρδους από τη διάθεση χρεογράφων. Επιπλέον, δεν υπάρχουν παρακρατούμενοι φόροι όταν τα μερίσματα καταβάλλονται από ΟΣΕΚΑ σε παραλήπτες που δεν είναι κάτοικοι Κύπρου.

Διεθνή Συλλογικά Επενδυτικά Σχέδια (ICIS)

Η Κύπρος εισήγαγε τον Μάιο του 1999 νομοθεσία που επιτρέπει τη θέσπιση και ρύθμιση διεθνών συλλογικών επενδυτικών σχεδίων (“ICIS”). Ο νόμος 47 (Ι) / 1999, που τροποποιήθηκε αργότερα από το νόμο 63 (Ι) / 2000, ορίζει την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ως ρυθμιστική αρχή για τα ICIS, η οποία έχει επίσης την εξουσία να παρακολουθεί και να επιθεωρεί κάθε ICIS, διευθυντή και διαχειριστή του.

Ο περί Εταιρειών Νόμος περί Εταιρικών και Ονομάτων Επιχειρήσεων ισχύουν για τα ICIS εκτός από εκείνα τα τμήματα τα οποία δεν εφαρμόζονται ειδικά από το Νόμο. Ο Νόμος Διεθνών Εμπιστευμάτων ισχύει για τα ICIS στο σύνολό του.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, το ICIS μπορεί να λάβει μία από τις ακόλουθες μορφές:

 1. Διεθνής Εταιρεία Καθαρών Κεφαλαίων (IFCC)
 2. Διεθνής Εταιρεία Μεταβλητού Κεφαλαίου (IVCC).
 3. Διεθνές σύστημα εμπιστοσύνης μονάδων (IUTS).
 4. Διεθνής Εταιρεία Περιορισμένης Επενδύσεως (ΙLP).

Και οι τέσσερις νομικοί τύποι ICIS μπορούν να έχουν περιορισμένη ή απεριόριστη διάρκεια.

Μετά από αναγνώριση ενός ICIS, μπορεί να οριστεί από την Τράπεζα ως:

 1. Το ICIS να διατίθεται στο ευρύ κοινό. Ή
 2. Το ICIS να διατίθεται στο εμπόριο μόνο σε έμπειρους επενδυτές. Ή
 3. Ένα ιδιωτικό ICIS.

O μοναδικός σκοπός του ICIS είναι η συλλογική επένδυση κεφαλαίων των μεριδιούχων.

Διεθνής Εταιρεία Καθορισμένου Κεφαλαίου (IFCC)

Η αρχική ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση (εκδοθείσα και πλήρως καταβεβλημένη) για μια IFCC, η οποία θα διατεθεί στο ευρύ κοινό ή σε έμπειρους επενδυτές, έχει καθοριστεί σε 200.000,00 δολάρια ΗΠΑ (δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών διακόσιες χιλιάδες) 200.000). Οι IFCC, που είναι ιδιωτικά ICIS, απαλλάσσονται από την απαίτηση ελάχιστου κεφαλαίου.

Μια IFCC πρέπει να διορίσει έναν διευθυντή και έναν διαχειριστή και οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για τον διορισμό ενός διευθυντή θα αναφέρονται στα συνταγματικά έγγραφα της εταιρείας.  Οι Διευθυντές πρέπει επίσης να είναι αρμόδιοι και κατάλληλοι.

Οι διευθυντές και οι διαχειριστές ενός ICIS πρέπει να ενεργούν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο και πρέπει να εγκριθούν από την Κεντρική Τράπεζα.

Ένας διαχειριστής πρέπει να ικανοποιήσει την Κεντρική Τράπεζα ότι, λαμβανομένης υπόψη της επενδυτικής πολιτικής και των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων του ICIS για τον οποίο ενεργεί ως διαχειριστής, το ICIS διαθέτει επαρκείς οικονομικούς και λειτουργικούς πόρους για την κάλυψη των υποχρεώσεών του καθώς και επαρκή επενδυτική εμπειρογνωμοσύνη για τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων.

Ένας διαχειριστής μπορεί να είναι είτε:

α) μια τράπεζα που έχει άδεια να ασκεί τις δραστηριότητές της εντός ή από την Κύπρο ή σε χώρα η οποία κατά την κρίση της Κεντρικής Τράπεζας ασκεί επαρκή τραπεζική εποπτεία στη δικαιοδοσία της και η οποία διαθέτει το ελάχιστο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο που μπορεί να επιβάλει η Κεντρική Τράπεζα κατά καιρούς.

(β) οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός από την τράπεζα που αναφέρεται στην παράγραφο (α) πιο πάνω, η οποία παρέχει υπηρεσίες διαχειριστή στο ευρύ κοινό εντός ή από την Κύπρο και η οποία εποπτεύεται επαρκώς ή σε χώρα η οποία κατά την κρίση της Κεντρικής Τράπεζας ασκεί επαρκή δημοσιονομική ρύθμιση και το οποίο έχει το ελάχιστο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο που μπορεί να επιβάλει η Κεντρική Τράπεζα κατά καιρούς. Ή

(γ) εταιρεία που είναι εγκατεστημένη στη Δημοκρατία, η οποία είναι θυγατρική ενός προσώπου που αναφέρεται στα στοιχεία α) ή β)τα παραπάνω, υπό την προϋπόθεση ότι οι υποχρεώσεις του είναι πλήρως εγγυημένες από το πρόσωπο αυτό.

Διεθνής Εταιρεία Μεταβλητού Κεφαλαίου (IVCC)

Οι διατάξεις που ισχύουν για την IFCC  σε γενικές γραμμές ισχύουν και για την IVCC, ωστόσο το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας πρέπει να είναι ίσο με την καθαρή αξία ενεργητικού των μετοχών της εταιρείας ανά πάσα στιγμή κατά την έκδοση.

Διεθνές σύστημα εμπιστοσύνης μονάδων (IUTS)

Οι διατάξεις που ισχύουν για την IFCC και την IVCC σε γενικές γραμμές ισχύουν και για το IUTS. Τα περιουσιακά στοιχεία ενός καθεστώτος διεθνούς εμπιστευτικής μίσθωσης ανήκουν και ανατίθενται σε διαχειριστή σύμφωνα με τις καταπιστευματικές καταθέσεις που δημιουργούνται στο πλαίσιο της σύμβασης εμπιστοσύνης και αντιμετωπίζονται από τον διαχειριστή σύμφωνα με και υπό την επιφύλαξη των καταπιστευμάτων που περιέχονται στη Σύμβαση Εμπιστεύματος.

Τα έσοδα από την πώληση οποιωνδήποτε μονάδων ενός διεθνούς συστήματος καταπιστευματικής μονάδας και οποιουδήποτε εισοδήματος για τα περιουσιακά στοιχεία ενός διεθνούς συστήματος καταπιστευτικής διαχείρισης που δεν διανέμονται στους μεριδιούχους είναι τα περιουσιακά στοιχεία μιας IUTS και υπόκεινται και αντιμετωπίζονται από τον διαχειριστή σύμφωνα με τις καταπιστευματικές καταθέσεις που δημιουργήθηκαν βάσει της σύμβασης εμπιστοσύνης.

Διεθνής εταιρία επενδύσεων περιορισμένης ευθύνης (IILP)

Οι διατάξεις που ισχύουν για το IFCC και το IVCC ισχύουν σε γενικές γραμμές για το ΔΣΠ, λαμβάνοντας όμως υπόψη τον νόμο για τις εταιρικές σχέσεις και τις επιχειρηματικές επωνυμίες αντί του εταιρικού δικαίου. Επίσης, αντί για διευθυντή, έχουμε έναν γενικό εταίρο. Ο διαχειριστής και ο γενικός συνεργάτης πρέπει να πληρούν τις ίδιες απαιτήσεις. Ένας ετερόρρυθμος εταίρος δεν δικαιούται και δεν έχει την εξουσία να συμμετέχει στη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του ΠΔΠ.

Το ICIS διατίθεται στο κοινό

Τα ICIS που διατίθενται στο ευρύ κοινό δεν χρειάζεται να έχουν ελάχιστη συνδρομή.  Ωστόσο, οι IFCC και οι IVCC έχουν ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις. Το μνημόνιο προσφοράς που απευθύνεται στο κοινό πρέπει να εγκριθεί από την Τράπεζα.

Το ICIS διατίθεται αποκλειστικά σε έμπειρους επενδυτές

Η ελάχιστη εγγραφή από τους επενδυτές στα ICIS που διατίθενται αποκλειστικά σε έμπειρους επενδυτές έχει καθοριστεί από την Κεντρική Τράπεζα σε 50.000,00 δολάρια (δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών πενήντα χιλιάδες).Ένα άτομο, νόμιμο ή φυσικό, μπορεί να θεωρηθεί έμπειρος επενδυτής στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Πρόσωπο που ο ίδιος παρέχει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στο κοινό. Ή

(β) Το πρόσωπο που πραγματοποιεί συχνά επενδυτικές συναλλαγές οι οποίες κατά μέσον όρο είναι σημαντικού μεγέθους και, , λαμβάνοντας υπόψη όλα τα σχετικά στοιχεία, το εν λόγω πρόσωπο μπορεί εύλογα να εκτιμήσει τους κινδύνους που συνδέονται με επενδυτικές συναλλαγές.

Ιδιωτικό ICIS

Ένα ιδιωτικό διεθνές συλλογικό επενδυτικό σχέδιο είναι ένα σύστημα το οποίο με το συνταγματικό του έγγραφο περιορίζει το δικαίωμα μεταφοράς των μεριδίων του και περιορίζει τον αριθμό των μεριδιούχων του σε εκατό. Ένα ιδιωτικό ICIS απαγορεύεται να κάνει οποιαδήποτε πρόσκληση σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου στο κοινό για να αγοράσει μονάδες στο σύστημα.

Η Κεντρική Τράπεζα θεωρεί ένα ιδιωτικό σύστημα ICIS ως ιδιωτική συμφωνία και, ως εκ τούτου, επειδή χρειάζεται λιγότερη ρύθμιση, δεν είναι υποχρεωμένο να διορίσει διευθυντή ή διαχειριστή. Επίσης, ένα ιδιωτικό ICIS δεν έχει ελάχιστη απαίτηση συνδρομής.

Φορολόγηση των ICIS/ΔΣΕΣ

Τα ICIS υπόκεινται σε φόρο όπως οποιαδήποτε άλλη οντότητα.

Σε γενικές γραμμές, τα ICIS απαλλάσσονται από τη φορολόγηση των εισοδημάτων από μερίσματα και απαλλάσσονται επίσης από το φόρο επί του κέρδους από τη πώληση των τίτλων. Επιπλέον, δεν υπάρχουν παρακρατούμενοι φόροι όταν τα μερίσματα καταβάλλονται από τα ICIS σε παραλήπτες που δεν είναι κάτοικοι Κύπρου.

Οι Υπηρεσίες μας

Η εταιρεία μας μπορεί να συνδράμει στη δημιουργία τοπικών ή ξένων ΟΣΕΚΑ και να προετοιμάσει και να υποβάλει την αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μαζί με την παροχή υποστήριξης και τη συνεχή ρυθμιστική αναφορά των ΟΣΕΚΑ στην Κύπρο.

Επίσης, η εταιρεία μας μπορεί να αναλάβει τη δημιουργία ενός ICIS, βοηθώντας με το συνταγματικό έγγραφο και το μνημόνιο προσφοράς του ICIS και προετοιμάζοντας και υποβάλλοντας την αίτηση στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και συμβουλές, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] 

© all rights reserved 2024