Nov 30, 2012

Κανόνες Χαμηλής Κεφαλαιοποίησης

Κανόνες Χαμηλής Κεφαλαιοποίησης

Μια εταιρεία συνήθως χρηματοδοτείται ή κεφαλαιοποιείται μέσω χρέους και μετοχικού κεφαλαίου. Η Χαμηλή Κεφαλαιοποίηση ορίζεται ως το κεφάλαιο σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό του χρέους έναντι ιδίων κεφαλαίων που συνήθως δημιουργεί προβλήματα στους πιστωτές και τις φορολογικές αρχές. Η χαμηλή κεφαλαιοποίηση φέρει τον κίνδυνο φερεγγυότητας σε μια επιχείρηση που την υποχρεώνει να αποπληρώσει το μεγαλύτερο μέρος του κεφαλαίου της από πλευράς συμφερόντων. Οι κεφαλαιοποιημένες εταιρείες μερικές φορές αναφέρονται ως πολύ μοχλευμένες ή ιδιαίτερα προσανατολισμένες.

Η μέθοδος στην οποία κεφαλαιοποιείται μια εταιρεία μπορεί να έχει σημαντική επίπτωση στο ποσό του κέρδους που αναφέρει για φορολογικούς σκοπούς. Οι φορολογικοί κανόνες σχεδόν μιας χώρας συνήθως επιτρέπουν την έκπτωση για τους τόκους που καταβάλλονται ή που πρέπει να καταβληθούν για να φθάσουν στο φορολογικό μέτρο του κέρδους. Όσο υψηλότερο είναι το ύψος του χρέους σε μια εταιρεία και επομένως το ποσό των τόκων που πληρώνει, τόσο χαμηλότερο θα είναι το φορολογητέο κέρδος. Για το λόγο αυτό, το χρέος είναι συχνά μια πιο αποδοτική από πλευράς φορολογίας μέθοδος χρηματοδότησης από το μετοχικό κεφάλαιο.

Όπως αναφέρεται παραπάνω, οι Κανόνες Χαμηλής Κεφαλαιοποίησης καθορίζουν το ύψος του ποσού των τόκων που καταβάλλονται για εταιρικό χρέος και είναι εκπεστέος για φορολογικούς σκοπούς. Οι κανόνες αυτοί ενδιαφέρουν πρωτίστως τις εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων, οι οποίες χρησιμοποιούν σημαντικά ποσά χρέους για να χρηματοδοτήσουν εξαγορές μέσω μόχλευσης.

Για το λόγο αυτό, οι φορολογικές διοικήσεις των χωρών συχνά εισάγουν κανόνες που θέτουν ένα όριο στο ποσό των τόκων που μπορούν να αφαιρεθούν για τον υπολογισμό του μέτρου του κέρδους μιας εταιρείας για φορολογικούς σκοπούς. Οι κανόνες αυτοί έχουν σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση της διασυνοριακής μετατόπισης του κέρδους μέσω υπερβολικού χρέους, με στόχο την προστασία της φορολογικής βάσης μιας χώρας.

Οι κανόνες Χαμηλής Κεφαλαιοποίησης λειτουργούν συνήθως με μία από τις δύο προσεγγίσεις:

α) Προσδιορισμός του μέγιστου ποσού χρέους στο οποίο είναι διαθέσιμες εκπεστέες πληρωμές τόκων.

β) Καθορισμός μέγιστου ποσού τόκου που μπορεί να αφαιρεθεί με αναφορά στην αναλογία τόκων (πληρωθείσα ή πληρωτέα) σε άλλη μεταβλητή.

Οι Κανόνες Χαμηλής Κεφαλαιοποίησης συνήθως λειτουργούν περιορίζοντας, για τους σκοπούς του υπολογισμού του φορολογητέου κέρδους, το ποσό του χρέους που μπορεί να οδηγήσει σε εκπεστέα έξοδα τόκων. Οι τόκοι για οποιοδήποτε ποσό χρέους πάνω από αυτό το όριο δεν θα εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς.

Σε κάθε χώρα, χρησιμοποιούνται διαφορετικές προσεγγίσεις για τον προσδιορισμό του ανώτατου ποσού του χρέους που μπορεί να αυξήσει τις εκπεστέες πληρωμές τόκων. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, υπάρχουν δύο προσεγγίσεις: i) Παρ ‘όλα αυτά, σε γενικές γραμμές, υπάρχουν δύο προσεγγίσεις: i) προσέγγιση του πλήρους ανταγωνισμού, ii) η προσέγγιση αναλογίας.

  1. i. Η προσέγγιση του πλήρους ανταγωνισμού: Με αυτή την προσέγγιση, το μέγιστο επιτρεπόμενο χρέος είναι το ποσό του χρέους που ένας ανεξάρτητος δανειστής θα ήταν πρόθυμος να δανείσει στην εταιρεία. Η προσέγγιση του πλήρους ανταγωνισμού εξετάζει συνήθως τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της εταιρείας προκειμένου να προσδιορίσει τη δανειοδοτική της ικανότητα.
  2. Η προσέγγιση της αναλογίας: Σε αυτήν την προσέγγιση, το μέγιστο ποσό χρέους επί του οποίου οι τόκοι μπορούν να αφαιρεθούν για φορολογικούς σκοπούς καθορίζεται από μια προκαθορισμένη αναλογία, όπως η αναλογία χρέους προς ίδια κεφάλαια. Οι αναλογίες που χρησιμοποιούνται μπορεί να προορίζονται ή όχι για να αντικατοπτρίζουν τη θέση του βραχίονα.

β) Περιοριστικό ποσό τόκων που μπορεί να αφαιρεθεί με αναφορά στην αναλογία του προς άλλη μεταβλητή.

Ορισμένες χώρες χρησιμοποιούν μια προσέγγιση αναλογίας που βασίζεται στο ποσό των τόκων που καταβάλλονται ή καταβάλλονται σε σχέση με το ποσό των εσόδων από το οποίο καταβάλλεται αυτός ο τόκος. Αυτό είναι επίσης γνωστό ως προσέγγιση απογύμνωσης κερδών. Ο εφαρμοστέος συντελεστής μπορεί να γίνεται με αναφορά, για παράδειγμα, σε αναλογία του ποσού των τόκων προς το λειτουργικό κέρδος ή ένα μέτρο της ταμειακής ροής (π.χ. λόγο ενδιαφέροντος για το EBITDA).

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και συμβουλές, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]

© all rights reserved 2024