Nov 14, 2018

Η FinExpertiza Κύπρου συμμετείχε στο Διεθνές Σεμινάριο για το τέλος του Φορολογικού Σχεδιασμού στη Μόσχα

Η FinExpertiza Κύπρου συμμετείχε στο Διεθνές Σεμινάριο για το τέλος του Φορολογικού Σχεδιασμού στη Μόσχα

Στις 14 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε σεμινάριο για να δοθούν απαντήσεις στα κύρια ερωτήματα που προέκυψαν λόγω της μετάβασης στη «Νέα Φορολογική Εποχή» στη Μόσχα. Στο σεμινάριο παρευρέθηκαν εκπρόσωποι ρωσικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται και σε διεθνείς αγορές. Οι κύριοι ομιλητές της συνάντησης ήταν ο Μιχάλης Χατζηχάννας, ο Γενικός Διευθυντής της FinExpertiza Κύπρου, και ο Γιώργος Τσαμουρλίδης, ανώτερος φορολογικός σύμβουλος της FinExpertiza Cyprus.

“Είναι καιρός να επανεξετάσουμε τις σχέσεις μας με τις διεθνείς τράπεζες. Γίνονται όλο και πιο αυστηροί με τους πελάτες τους. Όταν πρόκειται, για παράδειγμα, για μεταφορά μετρητών – ζητούν την πηγή των κεφαλαίων και τον στόχο της μεταφοράς. Κατά το άνοιγμα νέων λογαριασμών, οι τράπεζες ενισχύουν τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας, γνωρίστε τον πελάτη σας (KYC) και ούτω καθεξής. Αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες δεν θα ανοίγουν πλέον λογαριασμούς χωρίς ουσιαστικό λόγο ή σκοπό», δήλωσε ο Μιχάλης Χατζηχάννας.

Επίσης, ο επικεφαλής της FinExpertiza Κύπρου επεσήμανε άλλες αντιξοότητες που δυσχεραίνουν τα πράγματα για τους διεθνείς φορολογούμενους .Έτσι, το κοινό πρότυπο αναφοράς (CRS), το οποίο αναπτύχθηκε κατόπιν του αιτήματος της G20 και εγκρίθηκε από το Συμβούλιο του ΟΟΣΑ το 2014, καλεί τις δικαιοδοσίες να λαμβάνουν πληροφορίες από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματά τους και να ανταλλάσσουν αυτόματα τις πληροφορίες αυτές με άλλες δικαιοδοσίες σε ετήσια βάση.

Επιπλέον, πάνω από 100 χώρες και δικαιοδοσίες συνεργάζονται για την εφαρμογή των μέτρων της Βάσης Διάβρωσης και της Μετατόπισης των Κερδών (BEPS), με στόχο την ελαχιστοποίηση των προσπαθειών φοροδιαφυγής και των κερδών μεταξύ εταιρειών που δεν έχουν ουσία και είναι εγγεγραμμένες σε χαμηλές φορολογικές δικαιοδοσίες. Τέλος, οι κανόνες της Ελεγχόμενης Αλλοδαπής Εταιρείας (CFC) έχουν ως στόχο να περιορίσουν την τεχνητή αναβολή των πληρωμών φόρου εισοδήματος με τη χρήση υπεράκτιων οντοτήτων χαμηλής φορολογίας.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, η ουσία αποτελεί τη βασική έννοια. Οι διεθνείς όμιλοι και εταιρείες μπορούν να λειτουργούν παγκοσμίως σε πολλές χώρες, με την προϋπόθεση ότι έχουν πραγματική ουσία σε αυτές τις δικαιοδοσίες: πραγματικές εταιρείες που διαθέτουν γραφεία, τραπεζικούς λογαριασμούς, λογαριασμούς κοινής ωφέλειας και αρμόδιο προσωπικό. Το 2017, η τάση αυτή κατέστη προφανής: : μειώθηκε η ποσότητα των εταιρειών εντός των ομίλων, εκποιήθηκαν εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες σε γνωστές υπεράκτιες δικαιοδοσίες.

Είναι φυσικό να αναρωτιέται κανείς: θα πρέπει να διατηρηθεί η διεθνής θέση της εταιρείας; Αξίζει τον κόπο; Εάν ναι, τι πρέπει να κάνει μια διεθνής εταιρεία χαρτοφυλακίου όχι μόνο για να συμμορφωθεί με τους ισχύοντες κανονισμούς, αλλά και για να παραμείνει στο πεδίο λειτουργίας της;

Ο Μιχάλης Χατζηχάννας μίλησε επίσης για τις πλέον υποσχόμενες δικαιοδοσίες σήμερα (Νήσοι Καϊμάν, Κύπρος, Χονγκ Κονγκ, Μάλτα, Σιγκαπούρη, ΗΑΕ)

Ο Γιώργος Τσαμουρλίδης, ο ανώτερος φορολογικός σύμβουλος της FinExpertiza Cyprus, μίλησε για τις πρόσφατες αλλαγές στην τιμολόγηση μεταφοράς για χρηματοδότηση εντός του ομίλου, καθώς και για τις τρέχουσες τάσεις αναδιάρθρωσης στην Κύπρο. “Οι σημαντικές αλλαγές στο φορολογικό περιβάλλον σχετίζονται με την τιμολόγηση, σύμφωνα με την αρχή της του πλήρους ανταγωνισμού που επηρεάζει άμεσα τις συναλλαγές εντός ομίλου μεταξύ συνδεδεμένων μερών. Για παράδειγμα, από την 1η Ιουλίου 2017, οι Κυπριακές Εταιρείες πρέπει να τεκμηριώνουν το περιθώριο και τα επιτόκια που καταβάλλονται στις συναλλαγές χρηματοδότησης εντός του ομίλου μέσω της σύνταξης εκθέσεων τιμολόγησης μεταφοράς που μπορούν να ζητηθούν από τις φορολογικές αρχές “, – σημειώνει ο Γιώργος Τσαμουρλίδης.

© all rights reserved 2024