FAQ

Συνήθεις ερωτήσεις & Γλωσσάριο

Συνήθεις ερωτήσεις

Στοιχεία για την Κύπρο

Έχει η Κύπρος φιλικό περιβάλλον προς τις επιχειρήσεις;

Συνολικά, η Κύπρος έχει ένα φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον, με σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Εκτός από το ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον με εξαιρετική ποιότητα ζωής, το νησί προσφέρει ένα αξιόπιστο νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, βασισμένο στο αγγλικό δίκαιο, πλήρως συμβατό με την ΕΕ, την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), Νόμος περί φορολογικής συμμόρφωσης ξένων λογαριασμών, Ομοσπονδιακός νόμος των ΗΠΑ (FATCA), νόμοι και κανονισμοί του Φόρουμ Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και Οδηγίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Με ένα διαφανές φορολογικό καθεστώς με έναν από τους χαμηλότερους συντελεστές φόρου εισοδήματος παγκοσμίως με 12,5% και πολλαπλά φορολογικά κίνητρα, η Κύπρος είναι ένας εξαιρετικά ανταγωνιστικός επιχειρηματικός κόμβος.

Ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) από το 2004 και μέλος της Ευρωζώνης από το 2008, με στρατηγική γεωγραφική θέση και υψηλό ανθρώπινο ταλέντο, η Κύπρος διαθέτει ισχυρές υποδομές, προηγμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ιατρικά κέντρα και μια κυβέρνηση με φιλική προς τις επιχειρήσεις προσέγγιση, εστιάζοντας στην προώθηση της έρευνας, της επιστημονικής αριστείας, της καινοτομίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης.

Η Κύπρος είναι ένα σημαντικό επιχειρηματικό σημείο και μια αξιόπιστη πλατφόρμα επενδύσεων, φορολογικού σχεδιασμού και διεθνών τραπεζικών εργασιών, καθώς και ένας από τους κορυφαίους παγκόσμιους κόμβους για Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), πλοιοκτησία και υπηρεσίες διαχείρισης πλοίων.

Διαβάστε περισσότερα

Η Κύπρος δεν είναι φορολογικός παράδεισος.

Αναφερόμενος στον Υπουργό Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Πετρίδη, «η Κύπρος δεν είναι φορολογικός παράδεισος αλλά είναι ανταγωνιστικός επενδυτικός προορισμός λόγω του νομικού πλαισίου, των επενδυτών, του φυσικού πλούτου και του ειδικευμένου εργατικού δυναμικού».

Η υπεράκτια εταιρική δομή της Κύπρου καταργήθηκε με την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, αφού ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) δήλωσε ότι συμμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό με τα πρότυπα που ορίζονται από το Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Διαφάνεια και την Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικούς Σκοπούς, η Κύπρος (μαζί με το Λουξεμβούργο και τις Σεϋχέλλες) έλαβε την ίδια βαθμολογία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Πρακτορείο Εκτίμηση Προοπτική Ημερομηνία
DBRS Morningstar BBB Σταθερή Απρίλιος 08 2022
Standard & Poor’s BBB Σταθερή Σεπτέμβριος 02 2022
Moody’s Ba1 Θετική Αύγουστος 19 2022
Fitch BBB- Σταθερή Σεπτέμβριος 16 2022
Περιγραφή 2022 2021 2020
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)* $27.7B $27.6B $24.7B
Πραγματική Ανάπτυξη του ΑΕΠ** 4.1% 5.3% -5.2%***
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ (PPP)* $48,443 $45,034 $41,347
Πληθωρισμός** 2.6% 2.3% -1.1%

 

*Πηγή: Βάση δεδομένων World Economic Outlook: Κύπρος, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

**Πηγή: Winter 2022 Economic Forecast for Cyprus, Ευρωπαϊκή Ένωση

***Για σύγκριση, ο παγκόσμιος μέσος όρος το 2020 με βάση 176 χώρες είναι -4,86% λόγω της πανδημίας COVID-19.

Η Κύπρος έχει μια προηγμένη οικονομία υψηλού εισοδήματος με καλά ανεπτυγμένες υποδομές και πολύ υψηλό Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης.

Σύνθεση του ΑΕΠ κατά Τομέα Προέλευσης 2022

 • Υπηρεσίες: 83,7%
 • Βιομηχανία: 7,9%
 • Κατασκευές: 6,3%
 • Γεωργία: 2,1%

Ο τομέας των επιχειρηματικών υπηρεσιών παραμένει ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος τομέας της οικονομίας. Από το 2016, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) φέρεται να ρυθμίζει τα μεγαλύτερα εμπορικά σήματα στον κόσμο. Εκτιμάται ότι το 70% του ΑΕΠ προέρχεται από τον χρηματοπιστωτικό τομέα, ενώ η ναυτιλία συνεισφέρει με 7%. Ο κατασκευαστικός κλάδος συμβάλλει με 6,3% του ΑΕΠ. Επί του παρόντος, προτείνονται ή/και είναι υπό κατασκευή περίπου 70 πολυώροφα κτίρια, εκ των οποίων τα 29 είναι ουρανοξύστες, συμπεριλαμβανομένου του «City of Dreams Mediterranean», του μεγαλύτερου καζίνο-θέρετρου της Ευρώπης.

Το εργατικό δυναμικό στην Κύπρο χαρακτηρίζεται από υψηλή εκπαίδευση και ποικιλομορφία σε δεξιότητες. Με το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων διπλωμάτων, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών πιστοποιητικών και πτυχίων αναπληρωτή, μεταπτυχιακό και διδακτορικό) στην ΕΕ στο 57,1%, η Κύπρος ξεπερνά τον μέσο όρο της ΕΕ του 40,7%.*

*Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Με βάση τα προσωρινά στοιχεία, οι μέσες μικτές μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2021 ανήλθαν σε €2.341 έναντι €2.259 το δ΄ τρίμηνο του 2020, σημειώνοντας αύξηση 3,6%.*

* Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας

Το εκπαιδευτικό σύστημα χωρίζεται σε προσχολική εκπαίδευση (ηλικίες 3–6 ετών), πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ηλικίες 6–12 ετών), δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ηλικίες 12–18) και τριτοβάθμια εκπαίδευση (ηλικίες 18+). Η εκπαίδευση πλήρους φοίτησης είναι υποχρεωτική για όλα τα παιδιά ηλικίας μεταξύ 5 και 15 ετών. Η εκπαίδευση που παρέχεται από το κράτος, συμπεριλαμβανομένης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πληρώνεται από φόρους.

Με το πρακτικά προσανατολισμένο πρόγραμμα σπουδών, τα υψηλά ποσοστά μεταπτυχιακών σπουδών, τα προσβάσιμα προγράμματα σπουδών και το υψηλό βιοτικό επίπεδο, η Κύπρος είναι μια εξαιρετική επιλογή για να αποκτήσετε παγκόσμια διαπιστευμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά σε 4 δημόσια και 6 ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Η Κύπρος είναι μια νησιωτική χώρα στην Ανατολική Μεσόγειο Θάλασσα με εκτιμώμενο πληθυσμό 1.223.824 και είναι μια από τις χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά εγκληματικότητας (0,929 ανά 100 άτομα) εντός της ΕΕ.

Σύμφωνα με την τελευταία Απογραφή Πληθυσμού και Κατοικίας 2021 της Κυπριακής Δημοκρατίας της 1ης Οκτωβρίου 2021, η Λευκωσία (πρωτεύουσα του νησιού) έχει πληθυσμό 351.600 (εκ των οποίων 62.800 αλλοδαποί), η Λεμεσός έχει πληθυσμό 258.900 (εκ των οποίων οι 53.100 ξένοι), η Λάρνακα έχει πληθυσμό 154.200 κατοίκους (εκ των οποίων 29.100 αλλοδαποί) και η Πάφος έχει πληθυσμό 101.900 (εκ των οποίων 38.700 αλλοδαποί).

Οι επίσημες γλώσσες της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η ελληνική και η τουρκική.

Η επάρκεια στα αγγλικά είναι υψηλότερη από ό,τι σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς διδάσκεται ως δεύτερη γλώσσα στα σχολεία, με πάνω από το 80,4% των κατοίκων στην Κύπρο να έχουν υψηλό επίπεδο γνώσης.* Πολλοί Κύπριοι μιλούν γαλλικά, γερμανικά και ρωσικά.

*Η αγγλική γλώσσα ήταν η μόνη επίσημη γλώσσα κατά τη διάρκεια της βρετανικής αποικιοκρατίας και της lingua franca (μέχρι το 1960) και συνέχισε να χρησιμοποιείται (de facto) στα δικαστήρια μέχρι το 1989 και στη νομοθετική εξουσία μέχρι το 1963.

2022 δημόσιες αργίες στην Κύπρο
01/01/2022 Πρωτοχρονιά
06/01/2022 Θεοφάνια
07/03/2022 Καθαρά Δευτέρα (Κινητή)
25/03/2022 Ελληνική Εθνική Γιορτή
01/04/2022 Εθνική Επέτειος
22/04/2022 Μεγάλη Παρασκευή (Κινητή)
23/04/2022 Μεγάλο Σάββατο (Κινητή)
24/04/2022 Ορθόδοξο Πάσχα (Κινητή)
25/04/2022 Δευτέρα του Πάσχα (Κινητή)
01/05/2022 Εργατική Πρωτομαγιά
13/06/2022 Αγίου Πνεύματος (Κινητή)
15/08/2022 Κοίμηση της Θεοτόκου
01/10/2022 Ημέρα Κυπριακής Ανεξαρτησίας
28/10/2022 Ελληνική Εθνική Επέτειος
24/12/2022 Παραμονή Χριστουγέννων
25/12/2022 Χριστούγεννα
26/12/2022 Επομένη Χριστουγέννων

Τραπεζικές εργασίες στην Κύπρο

Ποιος ρυθμίζει τις τράπεζες στην Κύπρο;

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) είναι η κεντρική τράπεζα της Κυπριακής Δημοκρατίας και ιδρύθηκε το 1963, λίγο μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου, σύμφωνα με τον περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμο, 1963 και τα σχετικά άρθρα του Συντάγματος. Η ΚΤΚ διέπετε από τον περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμο του 2002 όπως τροποποιήθηκε.

Μετά την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, η ΚΤΚ έγινε μέλος του ομίλου κεντρικών τραπεζών της Ευρωζώνης το 2008.

Ο τραπεζικός τομέας στην Κύπρο αποτελείται από εγχώριες τράπεζες και διεθνείς τράπεζες με θυγατρικές ή υποκαταστήματα με έδρα την Κύπρο. Εκτός από τις παραδοσιακές υπηρεσίες καταθέσεων και δανεισμού, οι τράπεζες στην Κύπρο λειτουργούν με το καθολικό τραπεζικό μοντέλο, προσφέροντας ποικίλα προϊόντα και υπηρεσίες. Από τον Φεβρουάριο του 2022, ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος της Κύπρου ανέρχεται στο 344%, που είναι σχεδόν διπλάσιος από τον αντίστοιχο μέσο όρο της ΕΕ που είναι 175%.

Τοπικά εξουσιοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα
 • Ancoria Bank Limited
 • Astrobank Public Company Limited
 • Bank of Cyprus Public Company Ltd
 • Cyprus Development Bank Public Company Limited
 • Hellenic Bank Public Company Limited
 • Housing Finance Corporation
 • RCB BANK LTD*

*Μετά από σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της 24ης Μαρτίου 2022, η ΕΚΤ περιόρισε τις δραστηριότητες της RCB Bank Ltd. Από την άποψη αυτή, από την ημερομηνία απόφασης της ΕΚΤ και εφεξής, η RCB Bank Ltd δεν μπορεί να λάβει νέες καταθέσεις, να χορηγήσει νέα δάνεια ή να πραγματοποιήσει νέες επενδύσεις.

Αλλοδαπά εξουσιοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα και υποκαταστήματα ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων από κράτη μέλη της ΕΕ που λειτουργούν με το «Ευρωπαϊκό διαβατήριο»

Θυγατρικές ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων από κράτη μέλη της ΕΕ:

 • Αlpha Bank Cyprus Ltd
 • Eurobank Cyprus Ltd
 • Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρος) Ε.Π.Ε

Θυγατρικές ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων από κράτη μη μέλη της ΕΕ:

 • Societe Generale Bank-Cyprus Limited

Υποκαταστήματα ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων από κράτη μέλη της ΕΕ:

 • Banque SBA
 • Κεντρική Συνεταιριστική Τράπεζα PLC
 • EFG Bank (Luxembourg) S.A.
 • First Investment Bank Ltd
 • Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.

Υποκαταστήματα ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων από κράτη μη μέλη της ΕΕ:

 • Arab Jordan Investment Bank SA
 • Bank of Beirut SAL
 • BankMed s.a.l.
 • Banque BEMO SAL
 • BBAC SAL
 • BLOM Bank SAL
 • Byblos Bank SAL
 • Credit Libanais SAL
 • IBL Bank sal
 • Joint Stock Company Commercial Bank “Privatbank”*
 • Jordan Ahli Bank plc
 • Jordan Kuwait Bank PLC
 • LGB Bank S.A.L.

*Μετά την τροποποίηση της άδειας του υποκαταστήματος της Δημόσιας Μετοχικής Εταιρείας Εμπορική Τράπεζα “Privatbank” από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στις 20 Δεκεμβρίου 2016, το εν λόγω κατάστημα δεν επιτρέπεται να ασκεί οποιαδήποτε τραπεζική δραστηριότητα, εκτός από: (i) την εξόφληση ή ανανέωση υφιστάμενων καταθέσεων και την αποδοχή πληρωμών προς υφιστάμενες πιστωτικές διευκολύνσεις και (ii) την εξόφληση των διοικητικών εξόδων που σχετίζονται με τις εργασίες του υποκαταστήματος.

Γραφεία Aντιπροσωπείας
 • EFG Private Bank Limited

Κύπριοι υπήκοοι, κάτοικοι, μη κάτοικοι, εταιρείες, μόνιμοι κάτοικοι και μη κάτοικοι μπορούν να ανοίξουν προσωπικό ή/και εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό στην Κύπρο, υπό τους όρους που καθορίζονται από το σχετικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Ανάλογα με τις περιστάσεις, ο τραπεζικός λογαριασμός μπορεί να ανοίξει ηλεκτρονικά ή αυτοπροσώπως, υποβάλλοντας το έντυπο αίτησης συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα έγγραφα.

Τα έγγραφα μπορούν να υποβληθούν σε πρωτότυπα ή/και πραγματικά αντίγραφα, συμβολαιογραφικά και επικυρωμένα από τον πιστοποιών υπάλληλο. Επιπλέον, τα έγγραφα θα πρέπει να είναι στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα ή επίσημα μεταφρασμένα από τις αρμόδιες αρχές.

Το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της δικαιοδοσίας του ατόμου τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, τη φυσική παρουσία στην Κύπρο.

Εταιρικός τραπεζικός λογαριασμός: Απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας για νομικές οντότητες
 • Ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό της εταιρείας
 • Πιστοποιητικό σύστασης
 • Πιστοποιητικό εγγεγραμμένου γραφείου
 • Πιστοποιητικό Διευθυντή και Γραμματέα
 • Πιστοποιητικό Μετόχων
 • Πιστοποιητικό υπόστασης
 • Απόδειξη εισηγμένης θέσης στο χρηματιστήριο (εάν ισχύει)
 • Ψήφισμα Διοικητικού Συμβουλίου για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού
 • Ψήφισμα του διοικητικού συμβουλίου με το όνομα ή τα ονόματα του εξουσιοδοτημένου υπογράφοντος που είναι εξουσιοδοτημένο να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό.
 • Τελευταίες οικονομικές καταστάσεις που κατατέθηκαν στις αρμόδιες αρχές (εάν ισχύει);
 • Δήλωση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και τοποθεσία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του νομικού προσώπου
 • Κατάσταση για εισερχόμενες και εξαγωγικές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των εκτιμώμενων ετήσιων εισερχόμενων και εξερχόμενων τζίρων
 • Δομή του ομίλου (εάν ισχύει)
 • Εταιρική δομή που οδηγεί στον τελικό πραγματικό δικαιούχο(-ους) (UBO) της νομικής οντότητας.
 • Πιστοποιημένο πιστό αντίγραφο του πρωτότυπου διαβατηρίου*
 • Πιστοποιημένο πιστό αντίγραφο του πρωτότυπου για απόδειξη τόπου διαμονής (παράδειγμα λογαριασμός κοινής ωφελείας) όχι παλαιότερο από 3 μήνες*
 • Συστατική επιστολή από την τράπεζα , όχι παλαιότερη από 3 μήνες*
 • Βιογραφικό Σημείωμα του Πραγματικού Δικαιούχου
 • Πηγή και αξία του πλούτου των Πραγματικών Δικαιούχων που υποστηρίζονται από σχετικά έγγραφα (π.χ. τραπεζικό αντίγραφο, τίτλοι ιδιοκτησίας κ.λπ.)
 • Φορολογική Δήλωση του Πραγματικού Δικαιούχου για τα τελευταία 2 χρόνια

*Όλα τα φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των Πραγματικών Δικαιούχων, των Διευθυντών, του Γραμματέα και του Εξουσιοδοτημένου Υπογράφοντος του τραπεζικού λογαριασμού.

Προσωπικός τραπεζικός λογαριασμός: Απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας για φυσικά πρόσωπα
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του διαβατηρίου
 • Πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο του αποδεικτικού διεύθυνσης (δηλαδή ο λογαριασμός κοινής ωφέλειας ως απόδειξη της διεύθυνσης κατοικίας του αιτούντος), όχι παλαιότερο των 3 μηνών
 • Συστατική επιστολή τράπεζας, όχι παλαιότερη των 3 μηνών
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Πηγή και αξία του πλούτου που υποστηρίζεται από σχετικά έγγραφα (π.χ. τραπεζικό αντίγραφο, τίτλοι ιδιοκτησίας κ.λπ.)
 • Φορολογική δήλωση για τα δύο τελευταία χρόνια

Τα παραπάνω έγγραφα και πληροφορίες απαιτούνται για το στάδιο προέγκρισης των διαδικασιών, ωστόσο, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ενδέχεται να ζητήσουν πρόσθετα έγγραφα και διευκρινίσεις, καθώς και προσωπική συνέντευξη με τον αιτούντα.

Ναι, ένας μη Κύπριος μπορεί να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό στην Κύπρο.

Κύπριοι υπήκοοι, κάτοικοι, μη κάτοικοι, εταιρείες μόνιμοι και μη μόνοιμοι κάτοικοι μπορούν να ανοίξουν προσωπικό ή/και εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό στην Κύπρο, υπό τους όρους που καθορίζονται από το σχετικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Κυπριακή Εταιρεία

Πως να ανοίξεις και να διατηρήσεις μια εταιρεία στην Κύπρο;

Η ίδρυση και η διαχείριση μιας εταιρείας στην Κύπρο είναι αρκετά απλή – με την κυβέρνηση που προσανατολίζεται προς τις επιχειρήσεις, η Κύπρος υποστηρίζει την ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων και ενθαρρύνει τις ξένες επενδύσεις.

Χρονικό πλαίσιο: 2 εβδομάδες

Η διαδικασία σύστασης μιας εταιρείας μπορεί να αναλυθεί σε 4 βήματα, αν και ορισμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες ενδέχεται να απαιτούν επιχειρηματικές άδειες ή άδειες που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές ή/και ρυθμιστικούς φορείς, πριν από την έναρξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Βήμα 1
 • Λήψη έγκρισης από το Έφορο Εταιρειών για το όνομα της εταιρείας.
 • Σύνταξη ιδρυτικών εγγράφων και σχετικών εντύπων: i) Καταστατικό (ΜΟΑΑ), το οποίο πρέπει να υποβληθεί στην ελληνική γλώσσα και να περιέχει πληροφορίες για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας. ii) πληροφορίες και έγγραφα δέουσας επιμέλειας των μετόχων, καθώς και το μετοχικό κεφάλαιο και η διανομή των μετοχών· iii) Διορισμένοι Λειτουργοί Εταιρείας δηλαδή Διευθυντές και Γραμματέας KYC (δεν απαιτείται να έχει Κύπριο υπήκοο ως ACO, ωστόσο, απαιτείται οι ACO, συγκεκριμένα ο Γραμματέας, να έχουν καλή γνώση του Κυπριακού Εταιρικού Νόμου Κεφ. 113). iv) Διεύθυνση έδρας της εταιρείας (η Κυπριακή εταιρεία πρέπει να διατηρεί Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου στην Κύπρο).
Βήμα 2
 • Ενσωμάτωση της εταιρείας – εγγραφής Διευθυντών, Γραμματέα και Μετόχων, καθώς και της Διεύθυνσης Εγγεγραμμένου Γραφείου, και υποβολή των εγγράφων στον Έφορο Εταιρειών.
 • Συλλογή των πιστοποιητικών σύστασης: i) Πιστοποιητικό σύστασης. ii) Πιστοποιητικό Εγγεγραμμένης Διεύθυνσης Γραφείου. iii) Πιστοποιητικό Διευθυντών και Γραμματέα. iv) Πιστοποιητικό Μετόχων, και v) Επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας.
Βήμα 3
 • Ενώ η Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου της εταιρείας πρέπει να βρίσκεται στην Κύπρο, οι δραστηριότητες μπορούν να εκτελεστούν από οπουδήποτε στον κόσμο. Για την πλήρη αξιοποίηση των κυπριακών φορολογικών πλεονεκτημάτων, μπορεί να θεωρηθεί αναγκαία η λειτουργία της επιχείρησης στην Κύπρο το άνοιγμα γραφείου, η εγκατάσταση της υποδομής, η απόκτηση σχετικών αδειών και ασφαλιστικών καλύψεων καθώς και η πρόσληψη προσωπικού.
 • Η Κυπριακή εταιρεία μπορεί να έχει τραπεζικό λογαριασμό σε τοπική τράπεζα. Η διάρκεια και η συνολική διαδικασία ανοίγματος εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού θα επηρεαστούν από την πραγματική τοποθεσία των εργασιών, δηλαδή τη διεύθυνση της επιχείρησης.
Βήμα 4

Εγγραφή στις αρμόδιες αρχές:

 • Εγγραφή στο σύστημα Πραγματικών Δικαιούχων
 • Εταιρικός φόρος εισοδήματος
 • ΦΠΑ*
 • Εισφορές Κοινωνικών Ασφαλίσεων και GHS*
 • Εμπορικό σήμα*
Διατηρώντας την εταιρεία

Διατηρώντας μια υγιή και νομικά συμβατή επιχείρηση στην Κύπρο, πρέπει να τηρούνται οι νόμιμες ευθύνες:

 • Ετήσια εταιρική εισφορά 350€, που οφείλει να υποβληθεί στις 30 Ιουνίου κάθε έτους.
 • Προπληρωμή του εταιρικού φόρου εισοδήματος σε 2 δόσεις: 31 Ιουλίου και 31 Δεκεμβρίου του φορολογικού έτους αναφοράς και το υπόλοιπο μέχρι την 1η Αυγούστου του επόμενου φορολογικού έτους·*
 • Υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ και πληρωμή υποχρέωσης ΦΠΑ πριν από τη 10η ημέρα του δεύτερου μήνα που ακολουθεί το τέλος κάθε περιόδου αναφοράς ΦΠΑ (δηλαδή περίπου 40 ημέρες μετά το τέλος της περιόδου αναφοράς ΦΠΑ)*
 • Ετήσια Γενική Συνέλευση (Ετήσια Γενική Συνέλευση) – η πρώτη Ετήσια Γενική Συνέλευση πρέπει να πραγματοποιηθεί, για να επανεξεταστούν σημαντικά θέματα και να εγκριθούν οι οικονομικές καταστάσεις, εντός 18 μηνών από την ημερομηνία σύστασης της εταιρείας και στη συνέχεια ετησίως, το αργότερο 12 μήνες μετά την προηγούμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση.
 • Ετοιμάζει και υποβάλλει στον έφορο Εταιρειών την Ετήσια Απόδοση και τις οικονομικές καταστάσεις που εγκρίθηκαν στην τελευταία Ετήσια Γενική Συνέλευση, εντός 28 ημερών από την ημερομηνία σύνταξής της.
 • Συντάσσει και υποβάλλει στο Κυπριακό Φορολογικό Τμήμα τη Φορολογική Δήλωση με βάση τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις έως την 31η Μαρτίου του έτους που ακολουθεί το έτος μετά το φορολογικό έτος αναφοράς (δηλαδή 15 μήνες μετά το τέλος του φορολογικού έτους).
 • Διατηρήστε την έδρα σας σε τοποθεσία που ορίζεται από τους διευθυντές: i) λογιστικά αρχεία. ii) Μητρώο μελών. iii) Μητρώο διευθυντών και γραμματέα. iv) Μητρώο διευθυντών (σε μετοχές της εταιρείας). v) Μητρώο χρεογράφων και χρεώσεων. vi) Πρακτικά συνελεύσεων διευθυντών και μετόχων.
 • Η Εταιρεία και οι Διορισμένοι Εταιρικοί Λειτουργοί της έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν τον Έφορο Εταιρειών για οποιεσδήποτε αλλαγές στα στοιχεία της εταιρείας, π.χ. αλλαγή επωνυμίας, αλλαγή στοιχείων διευθυντών και γραμματέα, αλλαγή μετοχικού κεφαλαίου, αλλαγή διεύθυνσης έδρας, αλλαγή μετόχων, αλλαγή πραγματικού δικαιούχου, τροποποιήσεις στο Καταστατικό της εταιρείας κ.λπ., εντός 14 ημερών από την ημερομηνία αλλαγής.
 • Ετήσια Ασφάλεια Επιχειρηματικής Ασπίδας·*
 • Ετήσια Ασφάλιση Επαγγελματικής Αποζημίωσης*

*Εάν ισχύει.

διαβάστε περισσότερα

Με την ταχεία διαδικασία, χρειάζονται 3 εργάσιμες ημέρες για να εγκριθεί το όνομα της εταιρείας. Μόλις επιβεβαιωθεί η έγκριση του ονόματος της νέας εταιρείας από τον Έφορο Εταιρειών, η έγκριση της αίτησης για σύσταση εταιρείας θα πρέπει να διαρκέσει περίπου 7 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Συνολικά, χρειάζονται 2 εβδομάδες για να ενσωματωθεί μια εταιρεία.

διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία χαρτοφυλακίου δεν διεξάγει επιχειρηματικές δραστηριότητες και σκοπός της είναι να διατηρεί τον έλεγχο μετοχών ή συμμετοχών σε άλλες εταιρείες, επιτρέποντας τη διαφοροποίηση των επενδύσεων σε πολλούς κλάδους, ενώ παράλληλα δημιουργεί βελτιωμένη διαχείριση και διατηρεί την ιδιοκτησία σε κάθε σχετική επιχείρηση.

Οι εταιρείες χαρτοφυλακίου επωφελούνται από πολλαπλά πλεονεκτήματα, όπως:

 • Τα έσοδα από μερίσματα είναι αφορολόγητα.
 • Τα κέρδη από τις πωλήσεις μετοχών είναι αφορολόγητα.
 • Τα κέρδη από τις δραστηριότητες μιας Μόνιμης Εγκατάστασης στο εξωτερικό είναι αφορολόγητα.
 • Τα μερίσματα και οι τόκοι που καταβάλλονται σε μη κατοίκους ιδιώτες ή/και εταιρείες απαλλάσσονται από τον φόρο.
 • Τα κεφαλαιουχικά κέρδη από τη διάθεση κεφαλαιουχικών περιουσιακών στοιχείων είναι αφορολόγητα.
 • Δεν υπάρχουν κανόνες Χαμηλής Κεφαλαιοποίησης

διαβάστε περισσότερα

Ναι, ένας μη Κύπριος μπορεί να έχει εταιρεία στην Κύπρο. Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς την ξένη ιδιοκτησία, ή την εθνικότητα και την κατοικία του μετόχου ή των μετόχων μιας εταιρείας στην Κύπρο.

διαβάστε περισσότερα

Ναι, ένας μη Κύπριος υπήκοος μπορεί να είναι Διευθυντής εταιρείας στην Κύπρο. Δεν απαιτείται να υπάρχει Κύπριος υπήκοος ως Διορισμένος Αξιωματούχος Εταιρείας, δηλαδή Διευθυντής και/ή Γραμματέας. Ωστόσο, απαιτείται οι Διορισμένοι Αξιωματούχοι Εταιρείας, ιδιαίτερα ο Γραμματέας, να έχουν καλή γνώση και κατανόηση του Κυπριακού Εταιρικού Δικαίου (Κεφ. 113).

διαβάστε περισσότερα

Ναι, ένας μη Κύπριος υπήκοος μπορεί να είναι Γραμματέας εταιρείας στην Κύπρο. Δεν απαιτείται να υπάρχει Κύπριος υπήκοος ως Διορισμένος Αξιωματούχος Εταιρείας, δηλαδή Διευθυντής και/ή Γραμματέας. Ωστόσο, απαιτείται οι Διορισμένοι Αξιωματούχοι Εταιρείας, ιδιαίτερα ο Γραμματέας, να έχουν καλή γνώση και κατανόηση του Κυπριακού Εταιρειακού Δικαίου (Κεφ. 113).

διαβάστε περισσότερα

Κάθε εταιρεία, εγγεγραμμένη στον Έφορο Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας, πρέπει να καταβάλει ετήσια συνδρομή €350 έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους λειτουργίας της.

Η ετήσια εταιρική εισφορά μπορεί να καταβληθεί: i) ηλεκτρονικά, ii) αυτοπροσώπως στην Κύπρο, iii) αυτοπροσώπως στην Κυπριακή Πρεσβεία της οικείας χώρας, iv) μέσω τραπεζικού εμβάσματος.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που μια εταιρεία δεν ολοκληρώσει έγκαιρα την καταβολή της ετήσιας αμοιβής, θα ισχύουν πρόστιμα για καθυστερημένη πληρωμή ως εξής:

 • για πληρωμή εντός 2 μηνών από τις 30 Ιουνίου (δηλαδή έως τις 31 Αυγούστου), η επιβάρυνση ισούται με επιπλέον 10% επί της αρχικής αμοιβής, καθιστώντας έτσι το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί €385.
 • για πληρωμή εντός 5 μηνών από τις 30 Ιουνίου (δηλαδή έως τις 30 Νοεμβρίου), η επιβάρυνση ισούται με επιπλέον 30% επί της αρχικής αμοιβής, καθιστώντας έτσι το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί €490.

Οι εταιρείες που ανήκουν σε όμιλο, για τις οποίες οι συνολικές καταβλητέες αμοιβές δεν υπερβαίνουν το ποσό των €20.000, μπορούν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτηση για την καταβολή της ετήσιας αμοιβής κατανέμοντας το ποσό μεταξύ των εταιρειών σε ίσα μέρη.

Μια τοπική λογιστική εταιρεία μπορεί να παρέχει βοήθεια με την πληρωμή της ετήσιας εισφοράς της εταιρείας στην Κύπρο.

διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρεία υποχρεούται να διατηρεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της ή σε τοποθεσία που ορίζεται από τους διευθυντές:

 • λογιστικά αρχεία
 • Μητρώο μελών
 • Μητρώο διευθυντών και γραμματέα
 • Μητρώο συμφερόντων διευθυντών (σε μετοχές της εταιρείας)
 • Μητρώο χρεογράφων και χρεώσεων
 • Πρακτικά συνελεύσεων διευθυντών και μετόχων.

Η καταχώριση εμπορικού σήματος αποτελεί μορφή πνευματικής ιδιοκτησίας και μπορεί να ολοκληρωθεί στο Τμήμα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του Εφόρου Εταιρειών και Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το εμπορικό σήμα είναι ένα διακριτικό στοιχείο ή ένας συνδυασμός στοιχείων, που χρησιμοποιείται για τη διάκριση των προϊόντων ή των υπηρεσιών μιας επιχείρησης από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες άλλων επιχειρήσεων, όπως:

 • Λόγια,
 • ονόματα προσώπων,
 • σχέδια ζωγραφικής,
 • γράμματα,
 • αριθμοί,
 • εικονογραφήσεις,
 • Χρώματα,
 • σχήμα του προϊόντος,
 • σχήμα της συσκευασίας του, ή
 • ήχους.

Η καταλληλόλητα για διακριτικό σήμα συνεπάγεται: i) ικανότητα διάκρισης των προϊόντων ή των υπηρεσιών μιας επιχείρησης από εκείνα άλλων επιχειρήσεων. ii) τον προσδιορισμό του αντικειμένου της προστασίας που παρέχεται στον δικαιούχο με σαφήνεια και ακρίβεια.

Το εμπορικό σήμα δεν προστατεύει ούτε την εμφάνιση ενός προϊόντος ούτε μιας εφεύρεσης. Για την προστασία της εμφάνισης ενός προϊόντος ή μιας εφεύρεσης, διατίθενται άλλες μορφές δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (π.χ. βιομηχανικό σχέδιο ή δείγμα, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας κ.λπ.).

Υπάρχουν πολλές κοινοτικές και εθνικές επιχορηγήσεις, φορολογικά κίνητρα, προγράμματα και επιλογές χρηματοδότησης που είναι διαθέσιμα σε επιλέξιμους υποψηφίους για απόκτηση επιχειρηματικής χρηματοδότησης στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά:

Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ

Διακρατικά προγράμματα, που χρηματοδοτούνται απευθείας από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, με στόχο τη συμβολή στην εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ.

Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα

Συγχρηματοδοτείται από: i) συγκεκριμένα κονδύλια του πολυετούς προϋπολογισμού της ΕΕ* που διατίθενται στην Κύπρο, και ii) εθνικούς πόρους (κρατικός προϋπολογισμός).

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου

Προσωρινή χρηματοδότηση της ΕΕ: i) οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19. ii) βιώσιμη ανάπτυξη. και iii) ανθεκτικότητα της οικονομίας της ΕΕ.

Εθνικά Σχέδια Χορηγιών

Χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους. εστιάζοντας π.χ. ενίσχυση της απασχόλησης, προώθηση του τουρισμού κ.λπ.

Χρηματοοικονομικά Μέσα

Υποστήριξη επενδύσεων και χρηματοδότησης: δάνεια, εγγυήσεις, ίδια κεφάλαια και άλλοι μηχανισμοί που φέρουν κινδύνους, σε συνδυασμό με τεχνική υποστήριξη, επιδοτήσεις επιτοκίου κ.λπ.

Μια τοπική λογιστική εταιρεία μπορεί να βοηθήσει με επιλογές χρηματοδότησης επιχειρήσεων που είναι διαθέσιμες στους επιλέξιμους υποψηφίους.

*Προγράμματα που χρηματοδοτούνται κυρίως από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.

Για να έχετε πρόσβαση σε νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα και να ασκήσετε συγκεκριμένες υπηρεσίες και δραστηριότητες, απαιτούνται ορισμένες άδειες και εξουσιοδοτήσεις που πρέπει να χορηγούνται από τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι απαιτήσεις, οι διαδικασίες, τα τέλη και το χρονοδιάγραμμα για την απόκτηση συγκεκριμένης άδειας θα εξαρτηθούν από τη βιομηχανία, τον οικονομικό τομέα και τις εμπορικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες, καθώς και από την αρχή που εκδίδει την άδεια. Οι κύριες κατηγορίες αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων είναι οι εξής:

 • Γεωργία και κτηνιατρικές υπηρεσίες,
 • Βασική επιχειρηματική εγκατάσταση,
 • Κατασκευές & μηχανική,
 • Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών,
 • Εκπαίδευση,
 • Πυροτεχνήματα και εκρηκτικά,
 • Υγεία, ευημερία & ομορφιά,
 • Επικοινωνία μέσων μαζικής ενημέρωσης
 • Μετρολογία
 • Επαγγελματικές υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών
 • Μεταφορές & διαχείριση υλικών
 • Τουρισμός και αναψυχή
 • Χονδρικό & λιανικό εμπόριο.

Τοπική λογιστική εταιρεία μπορεί να βοηθήσει με την απόκτηση αδειών στην Κύπρο.

Εταιρική επανατοποθέτηση στην Κύπρο

Είναι δυνατή η μετεγκατάσταση υφιστάμενης εταιρείας στην Κύπρο;

Η αλλοδαπή εταιρεία που έχει συσταθεί σε εγκεκριμένη δικαιοδοσία μπορεί να εγγραφεί ως συνεχιζόμενη και να μεταφέρει την έδρα της στην Κύπρο, με την επιφύλαξη της νομοθεσίας της τρέχουσας δικαιοδοσίας της και του Καταστατικού της εταιρείας που επιτρέπει αυτή τη μεταβίβαση.

Τα βασικά σημεία για τη μετεγκατάσταση της επιχείρησής σας που θα καθορίσουν το χρονοδιάγραμμα και την αποτελεσματικότητα της όλης διαδικασίας περιλαμβάνουν:

 • Καθιέρωση φυσικής παρουσίας της εταιρείας σας (π.χ. νομικές απαιτήσεις, λογιστικά, ελεγκτική και φορολογική υποστήριξη, νομική υποστήριξη, εταιρική δομή και τραπεζικές εργασίες, εγκαταστάσεις, λειτουργική υποδομή και υλικοτεχνική υποστήριξη, στελέχωση κ.λπ.)
 • Η απόκτηση αδειών διαμονής και προσωπικής διαμονής, καθώς και η διασφάλιση ότι πληρούνται οι απαιτήσεις για τα εξαρτώμενά άτομα ή/και τον εαυτό σας (π.χ. εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη, τρόπος ζωής και αναψυχής, ασφάλιση, μεταφορά κ.λπ.).
 • Προσδιορίστε την εταιρεία: i) όνομα. ii) Διευθυντές και γραμματέας· iii) διεύθυνση της έδρας· iv) μέλη και μετοχικό κεφάλαιο· v) αντικείμενα της εταιρείας·  και vi) Καταστατικό της εταιρείας.
 • Υποβάλετε την αίτηση στον Έφορο Εταιρειών (ΤΕΕΔΙ) και αποκτήστε προσωρινό πιστοποιητικό συνέχισης.
 • Υποβάλετε την αίτηση στην ΠΚ για το πιστοποιητικό συνέχισης εντός 6 (+ 3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του προσωρινού πιστοποιητικού συνέχισης.
 • Εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις του Εφόρου Εταιρειών, η αίτηση και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο (Κεφ. 113), εκδίδεται το πιστοποιητικό συνέχισης που πιστοποιεί ότι η εταιρεία έχει εγγραφεί ως συνεχιζόμενη στην Κύπρο, τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί στο παρελθόν παύουν να έχουν νομική ισχύ.
 • Καταχωρίστε την εταιρεία και λάβετε τις σχετικές άδειες, σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις: i) Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων· ii) φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων. iii) ΦΠΑ, εάν ισχύει. iv) Κοινωνικές Ασφαλίσεις και ΓΕΣΥ. v) Εμπορικό σήμα· vi) επιχειρηματικές άδειες εάν υπάρχουν.

Εκτός από το ότι αναγνωρίζεται δικαιωματικά ως ένας τέλειος προορισμός διακοπών με μια πληθώρα εκπληκτικών παραλιών και αρχαίων τοποθεσιών αρχαιότητας, η Κύπρος είναι ένα επιχειρηματικό hotspot και ένας καθιερωμένος επιχειρηματικός κόμβος με εξαιρετική γεωγραφική θέση, καλά ανεπτυγμένη υποδομή και εμπορικό δίκτυο 5G σε όλο το νησί.

Σύμφωνα με παγκόσμιους εμπειρογνώμονες μετανάστευσης, η Κύπρος κατατάσσεται ως ένας από τους καλύτερους προορισμούς μετεγκατάστασης στον κόσμο για μετεγκατάσταση υφιστάμενης νομικής οντότητας για τους βασικούς επιχειρηματικούς δείκτες και τους δείκτες αναψυχής – καθεστώς κράτους μέλους της ΕΕ, γεωγραφική θέση και κλίμα, εκπαιδευτικά οφέλη και ευνοϊκά φορολογικά κίνητρα.

Ανάλογα με τις απαιτήσεις των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, τις παραμέτρους της τοπικής αγοράς ή ακόμα και τις προσωπικές προτιμήσεις, μια βιώσιμη επιχείρηση μπορεί να δημιουργηθεί και να ευδοκιμήσει σε οποιαδήποτε πόλη ή κωμόπολη του νησιού.

Ενώ η Λευκωσία, ως πρωτεύουσα της Κύπρου, μπορεί να είναι καλύτερη επιλογή για επιχειρήσεις που εξαρτώνται από κυβερνητικούς θεσμούς, η Λεμεσός είναι η ανεπίσημη επιχειρηματική πρωτεύουσα της περιοχής. Με φουτουριστικό παραθαλάσσιο ορίζοντα και το ψηλότερο παραθαλάσσιο κτίριο κατοικιών στην Ευρώπη, η Λεμεσός είναι το σπίτι μεγάλων διεθνών εταιρειών με εκτιμώμενες 300 ηλιόλουστες ημέρες το χρόνο. Αξίζει να εξεταστεί η παραθαλάσσια τοποθεσία για μια τέλεια ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, μεγάλες διεθνείς εταιρείες τεχνολογίας όπως η Microsoft, η Oracle, η Amdocs, η SAP, η IBM και η TSYS δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, με εταιρείες όπως οι Movavi, Wargaming, Sykes και Whipper να εντάσσονται στις τάσεις τα τελευταία 5 χρόνια.

Η Κύπρος έχει γίνει μια προνομιακή τοποθεσία για τη βιομηχανία της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, υποδεχόμενη μερικούς από τους πιο εξέχοντες χρηματιστές συναλλάγματος και διαδικτυακές πλατφόρμες συναλλαγών στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των BDSwiss, Plus500, Alpari, GO Markets, FBS, Forex Time FXTM, FP Markets, Hot Forex, Trade360, XM , Exness και Plum.

Με τη βιομηχανία της τεχνολογίας σε άνοδο, τόσο οι παγκόσμιοι ηγέτες τεχνολογίας όσο και οι μικρές νεοφυείς επιχειρήσεις εδραιώνουν την παρουσία τους στο νησί. Πολυεθνικές εταιρείες ΤΠΕ*, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών fintech, regtech και συμβουλευτικών εταιρειών, καθιστούν την Κύπρο επιχειρησιακή βάση για:

 • ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς IP-box,
 • ισχυρή προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας μέσω της εγχώριας νομοθεσίας και ενός δικτύου κοινοτικών και διεθνών συμφωνιών,
 • ευρεία πρόσβαση στις αγορές,
 • φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον,
 • πολύγλωσσο εργατικό δυναμικό με γνώσεις τεχνολογίας,
 • χαμηλό λειτουργικό κόστος,
 • πρόσβαση σε χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα και “Αγγέλους Επενδυτές”,
 • πολλαπλά φορολογικά κίνητρα και αναθεωρημένη πολιτική για άδειες απασχόλησης.

*Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας

Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (Μητρώο Δικαιούχων) στην Κύπρο

Είναι υποχρεωτική η εγγραφή στο Μητρώο Δικαιούχων (Μητρώο Δικαιούχων) στην Κύπρο;

Η υποβολή στοιχείων UBO στο Μητρώο BO στην Κύπρο είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με την 5η Οδηγία AML της ΕΕ και πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας. Επιπλέον, τυχόν αλλαγές στα στοιχεία του UBO πρέπει να υποβάλλονται εντός 14 ημερών από την ημερομηνία της αλλαγής. Η προθεσμία εγγραφής υφιστάμενων εταιρειών στο Μητρώο BO είναι η 31η Ιουλίου 2022.

Το 2018 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε την Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 (η «5η Οδηγία της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες), η οποία τροποποίησε την 4η Οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Βάσει των αναθεωρημένων διατάξεων, τα κράτη μέλη της ΕΕ έπρεπε να δημιουργήσουν μητρώα πραγματικής ιδιοκτησίας εταιρειών προσβάσιμα στο κοινό. Η 5η Οδηγία της ΕΕ μεταφέρθηκε στην Κυπριακή Νομοθεσία μέσω των Νόμων για την Πρόληψη και Καταστολή της Νομιμοποίησης Εσόδων από παράνομες δραστηριότητες του 2007-2021 στις 23 Φεβρουαρίου 2021. Σύμφωνα με το Νόμο, οι εταιρείες και οποιαδήποτε άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να αποκτούν και να κατέχουν επαρκείς, ακριβείς και σύγχρονες πληροφορίες σχετικά με την πραγματική ιδιοκτησία τους, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών των ωφελούμενων συμφερόντων.

Η εγγραφή στο μητρώο BO μπορεί να ολοκληρωθεί ως εξής:

 • Η ευθύνη για την αληθινή και ακριβή υποβολή των πληροφοριών των UBO βαρύνει την ίδια τη νομική οντότητα και τα στελέχη της. Αναλυτικές πληροφορίες για την υποβολή πληροφοριών παρέχονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας:
 • Οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να υποβάλουν τις πληροφορίες των Πραγματικών Δικαιούχων εκ μέρους της νομικής οντότητας και των υπαλλήλων της.

διαβάστε περισσότερα

Ως τελικός πραγματικός δικαιούχος νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που κατέχει ή ελέγχει τελικά τον πελάτη ή/και το φυσικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου διεξάγεται μια συναλλαγή ή δραστηριότητα και περιλαμβάνει, τουλάχιστον, συμμετοχή 25% συν μία μετοχή, ή ποσοστό ιδιοκτησίας άνω του 25% στον πελάτη που κατέχεται από φυσικό πρόσωπο, ως εκ τούτου ένδειξη άμεσης ιδιοκτησίας.

Από την 1η Ιουνίου 2022, το ευρύ κοινό, καθώς και οι υπόχρεες οντότητες, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων και άλλων νομικών προσώπων. Για να έχουν πρόσβαση στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να υποβάλουν γραπτή αίτηση (συμπεριλαμβανομένου του ονόματος και του αριθμού εγγραφής της εταιρείας ή άλλης νομικής οντότητας, καθώς και μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για λόγους απάντησης) στον Έφορο Εταιρειών, με πάγιο τέλος €3,50 ανά εταιρεία ή εταιρική σχέση.

Ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη ή δίωξη οποιουδήποτε προσώπου, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις αναφοράς σχετικά με τους Πραγματικούς Δικαιούχους των εταιρειών και άλλων νομικών προσώπων, η εταιρική ή άλλη νομική οντότητα και κάθε στέλεχος της υπόκεινται σε πρόστιμο €200 και επιπλέον πρόστιμο €100 για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης με μέγιστο συνολικό πρόστιμο €20.000.*

* Νοείται ότι στέλεχος εταιρικής ή άλλης νομικής οντότητας δεν υπόκειται σε πρόστιμο εάν είχε επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια για να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 11 της Οδηγίας για την Πρόληψη και Καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας R.A.A 112/ 2 και η παράβαση δεν οφείλεται σε καμία πράξη ή παράλειψη ή αμέλεια του.

Κυπριακή Φορολογία

Ποιο είναι το φορολογικό πλαίσιο στην Κύπρο;

Το Τμήμα Φορολογίας Κύπρου είναι αρμόδιο για την εφαρμογή των Νόμων περί Άμεσης και Έμμεσης Φορολογίας (ΦΠΑ), την είσπραξη των κρατικών εσόδων που απορρέουν από αυτούς τους Νόμους, την εφαρμογή Συμφωνιών Διπλής Φορολογίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και άλλων χωρών, την ανταλλαγή πληροφοριών για Φορολογικά θέματα βάσει Ευρωπαϊκών Οδηγιών και άλλων Διεθνών Συμβάσεων.

Η Κύπρος διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο με περισσότερες από 67 Συνθήκες Διπλής Φορολογίας (DTTs) , διασφαλίζοντας ότι οι πληρωμές μερισμάτων και τόκων, που πραγματοποιούνται προς/από κυπριακές εταιρείες από ξένες θυγατρικές/οφειλέτες, υπόκεινται σε ελάχιστη ή καθόλου παρακράτηση φόρου στη χώρα πληρωμής.

διαβάστε περισσότερα

Συμφωνίες Διπλής Φορολογίας

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας

 


Συμφωνία
Ημερομηνία
Υπογραφής
Ημερομηνία
που τέθηκε σε ισχύ
Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (αριθμός, ημερομηνία, κείμενο)
1 Ανδόρρα 18/5/2018  11/01/2019
2 Άγιος Μαρίνος

(Τροποπ. Πρωτόκολλο)

27/04/2007

19/05/2017

18/07/2007

27/06/2018

3 Αζερμπαϊζάν*** 29/10/1982 26/08/1983
4 Αίγυπτος

(νέα συμφωνία)

19/12/1993

08/10/2019

14/03/1995

31/07/2020

5 Αιθιοπία 30/12/2015  18/10/2017
6 Αρμενία 17/01/2011 19/09/2011
7 Αυστρία

(νέα συμφωνία)

20/03/1990

21/5/2012

01/01/1991

01/04/2013

8 Βασίλειο του Μπαχρέιν 09/03/2015 26/04/2016
9 Βέλγιο 14/05/1996 08/12/1999
10 Βοσνία* 29/06/1985 08/09/1986
11 Βουλγαρία 30/10/2000 03/01/2001
12 Γαλλία 18/12/1981 01/04/1983
13 Γερμανία

(νέα συμφωνία)

(πρόσθετο Πρωτόκολλο)

09/05/1974

18/02/2011

19/02/2021

11/10/1977

16/12/2011

08/12/2021

14 Γεωργία 13/05/2015 04/01/2016
15 Δανία

(νέα συμφωνία)

26/05/1981

11/10/2010

10/04/1982

07/09/2011

16 Ελβετική Συνομοσπονδία

(πρόσθετο Πρωτόκολλο)

25/07/2014

20/07/2020

15/10/2015

03/11/2021

17 Ελλάδα 30/03/1968 16/01/1969
18 Εσθονία 15/10/2012 08/10/2013
19 Ην. Βασίλειο

(τροποποιητικό πρωτόκολλο)

(νέα συμφωνία)

Tροποποιητικό πρωτόκολλο

20/06/1974

02/04/1980

22/3/2018

19/12/2018

18/03/1975

15/12/1980

8/7/2018

2/10/2019

20 Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 27/02/2011 01/01/2014
21 ΗΠΑ 19/03/1984 31/12/1985
22 Θαϊλάνδη 27/10/1998 04/04/2000
23 Ινδία

(νέα συμφωνία)

13/06/1994

18/11/2016

21/12/1994

14/12/2016

24 Ιορδανία  17/12/2021  11/04/2022
25 Ιράν 04/08/2015 05/03/ 2017
26 Ιρλανδία 24/09/1968 12/07/1970
27 Ισλανδία 13/11/2014 22/12/2014
28 Ισπανία 14/02/2013 28/05/2014
29 Ιταλία

(πρόσθετο Πρωτόκολλο)

24/04/1974

04/06/2009

09/06/1983

23/11/2010

 30 Καζακστάν  15/5/2019  17/1/2020
31 Καναδάς 02/05/1984 03/09/1985
32 Κατάρ 11/11/2008 20/03/2009
33 Κίνα 25/10/1990 05/10/1991
34 Κιργιστάν*** 29/10/1982 26/08/1983
35 Κουβέιτ

(νέα συμφωνία)

15/12/1984

05/10/2010

25/09/1986

23/10/2013

36 Κράτη του Γκέρσνεϊ 15 /07/ 2014 (Κύπρο),

29 /07/2014 (Γκέρσνεϊ)

04/03/2015
37 Λετονία 24/05/2016 27/10/2016
38 Λευκορωσία 29/05/1998 12/02/1999
39 Λουξεμβούργο 08/05/2017  23/04/2018
40 Λίβανος 18/02/2003 14/04/2005
41 Λιθουανία 21/06/2013 17/04/2014
42 Μάλτα 22/10/1993 11/08/1994
43 Μαυρίκιος

(τροποποιητικό πρωτόκολλο)

21/01/2000

23/10/2017

12/06/2000

2/5/2018

44 Μαυροβούνιο* 29/06/1985 08/09/1986
45 Μολδαβία 28/01/2008 03/09/2008
46 Μπαρμπάντος  03/05/2017  11/09/2017
47 Νορβηγία

(νέα συμφωνία)

02/05/1991

24/02/2014

01/01/1995

08/07/2014

48 Νότιος Αφρική

(τροποποιητικό πρωτόκολλο)

26/11/1997

01/04/2015

08/12/1998

18/09/2015

49 Ολλανδία 01/06/2021  
50 Ουγγαρία 30/11/1981 24/11/1982
51 Ουζμπεκιστάν*** 29/10/1982 26/08/1983
52 Ουκρανία***

(νέα συμφωνία)

(τροποποιητικό πρωτόκολλο)

29/10/1982

08/11/2012

11/12/2015

26/08/1983

19/08/2013

28/11/2019

53 Πολωνία

(νέα συμφωνία)

04/06/1992

22/03/2012

07/07/1993

09/11/2012

54 Πορτογαλία 19/11/2012 16/08/2013
55 Ρουμανία 16/11/1981 08/11/1982
56 Ρωσία

(τροποποιητικό πρωτόκολλο)

(πρόσθετο τροποποιητικό πρωτόκολλο)

05/12/1998

07/10/2010

08/09/2020

17/08/1999

02/04/2012

15/01/2021

57 Σαουδική Αραβία 03/01/2018  01/03/2019
58 Σερβία* 29/06/1985 08/09/1986
59 Σεϋχέλλες 28/06/2006 27/10/2006
60 Σιγκαπούρη 24/11/2000 08/02/2001
61 Σλοβακία** 15/04/1980 30/12/1980
62 Σλοβενία*

(νέα συμφωνία)

29/06/1985

12/10/2010

08/09/1986

14/09/2011

63 Σουηδία 25/10/1988 14/11/1989
64 Συρία 15/03/1992 22/02/1995
65 Τζέρσεϊ

(συμπληρ. Δημοσίευση)

11/07/2016

 

 17/02/2017

 

66 Τσεχία

(νέα συμφωνία)

15/04/1980

28/04/2009

30/12/1980

26/11/2009

67 Φινλανδία 15/11/2012 28/04/2013

*7 Δανία – Η υφιστάμενη σύμβαση παύει να ισχύει από 1.1.2012

* Η συνθήκη μεταξύ Κύπρου και Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας εξακολουθεί να ισχύει.

** Η συνθήκη μεταξύ Κύπρου και Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας εξακολουθεί να ισχύει

***Η συνθήκη μεταξύ Κύπρου και Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών εξακολουθεί να ισχύει.

Όχι, ο φόρος δεν είναι υψηλός στην Κύπρο, το αντίθετο – η Κύπρος έχει έναν από τους χαμηλότερους εταιρικούς φορολογικούς συντελεστές της ΕΕ με 12,5% και θεωρείται ένα ελκυστικό φορολογικό καθεστώς με πολλαπλά φορολογικά κίνητρα, εκτός από το ότι είναι φιλικό προς τις επιχειρήσεις, ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον με άριστη ποιότητα ζωής.

Η Κύπρος δεν έχει καθαρό φόρο περιουσίας, ούτε παρακράτηση φόρου, ούτε φόρο κληρονομιάς.

Ο φόρος κεφαλαιουχικών κερδών (ΦΚΚ) επιβάλλεται με συντελεστή 20% στα κέρδη από τη διάθεση:

 • ακίνητης περιουσίας στην Κύπρο,
 • Μετοχές εταιρειών (μη εισηγμένες σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο) που κατέχουν ακίνητη περιουσία στην Κύπρο,
 • διάθεση μετοχών των εταιρειών που κατέχουν άμεσα* ακίνητη περιουσία στην Κύπρο και αντλούν τουλάχιστον το 50% της αγοραίας αξίας τους από τη σχετική ακίνητη περιουσία, και
 • συμφωνία πώλησης ακίνητης περιουσίας στην Κύπρο.

Ο φόρος κεφαλαιουχικών κερδών δεν επιβάλλεται υπό ορισμένες συνθήκες, π.χ. διάθεση μετοχών εισηγμένων σε οποιοδήποτε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο· μεταφορά μετά θάνατον, δωρεά μεταξύ συζύγων, γονέων, παιδιών και συγγενών μέχρι τρίτου βαθμού συγγένειας, δωρεά σε φιλανθρωπικό οργανισμό, την Κυπριακή Δημοκρατία ή πολιτικό κόμμα, δωρεά σε εταιρεία της οποίας οι μέτοχοι είναι, και εξακολουθούν να είναι για 5 χρόνια μετά τη δωρεά, μέλη της οικογένειας του διαθέτη και τα λοιπά.

*Ή εταιρειών που συμμετέχουν έμμεσα σε εταιρεία ή εταιρειών που κατέχουν ακίνητη περιουσία στην Κύπρο.

Ο εταιρικός φόρος εισοδήματος στην Κύπρο υπολογίζεται σε 12,5% επί των καθαρών κερδών της εταιρείας.

διαβάστε περισσότερα

Η εγγραφή του φορολογούμενου και η απόκτηση του Κωδικού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) της εταιρείας από το Τμήμα Φορολογίας Κύπρου είναι υποχρεωτική και πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 60 ημερών από την ημερομηνία σύστασης της εταιρείας.

διαβάστε περισσότερα

 • Μια εταιρεία ορίζεται ως φορολογικός κάτοικος Κύπρου εάν διοικείται και ελέγχεται στην Κύπρο.
 • Όλες οι εταιρείες που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου φορολογούνται επί του εισοδήματός τους που προκύπτει ή προέρχεται από όλες τις πηγές στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
 • Μια εταιρεία μη φορολογικός κάτοικος φορολογείται επί του εισοδήματος που έχει συσσωρευτεί ή προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγεται μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην Κύπρο και σε ορισμένα άλλα εισοδήματα που προέρχονται από πηγές στην Κύπρο.

διαβάστε περισσότερα

Μια τοπική λογιστική εταιρεία μπορεί να βοηθήσει με την εγγραφή φόρου εισοδήματος εταιρειών στην Κύπρο.

διαβάστε περισσότερα

Η εγγραφή ΦΠΑ στη Φορολογική Υπηρεσία Κύπρου δεν είναι υποχρεωτική εάν η φορολογητέα αξία συναλλαγών αγαθών και υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν τους 12 προηγούμενους μήνες ή/και τους επόμενους 12 επόμενους μήνες δεν υπερβαίνει το όριο των €15.600.

Εάν ισχύει (με την επιφύλαξη του ορίου), η εγγραφή ΦΠΑ πρέπει να ολοκληρωθεί πριν από την έκδοση του πρώτου τιμολογίου και η εταιρεία πρέπει να υποβάλει δηλώσεις ΦΠΑ και να πληρώσει την υποχρέωση ΦΠΑ (πριν από τη 10η ημέρα του δεύτερου μήνα μετά το τέλος κάθε περιόδου αναφοράς ΦΠΑ, δηλαδή περίπου 40 μέρες μετά το τέλος της περιόδου αναφοράς ΦΠΑ).

διαβάστε περισσότερα

Η εγγραφή ΦΠΑ μπορεί να συμπληρωθεί με την υποβολή στις επαρχιακές υπηρεσίες της φορολογικής υπηρεσίας το Έντυπο TD1101, συνοδευόμενο από δικαιολογητικά, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, αντιγράφου επίσημης απόδειξης/εγγράφου, που να αποδεικνύει ότι η οντότητα ασκεί φορολογητέες δραστηριότητες/συναλλαγές στη Δημοκρατία Κύπρος (π.χ. αντίγραφο σύμβασης, αντίγραφο τιμολογίου που σχετίζεται με τις δραστηριότητες/συναλλαγές τους).* Το Πιστοποιητικό Εγγραφής ΦΠΑ εκδίδεται και αποστέλλεται ταχυδρομικά εντός 8-12 ημερών.

*Ενδέχεται να απαιτηθούν πρόσθετα έγγραφα.

Μία τοπική λογιστική εταιρεία μπορεί να βοηθήσει με την εγγραφή ΦΠΑ στην Κύπρο.

διαβάστε περισσότερα

Η εγγραφή στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓΕΣΥ) είναι υποχρεωτική πριν από την έναρξη της απασχόλησης του πρώτου εργαζόμενου στην Κύπρο και μπορεί να ολοκληρωθεί με την υποβολή αίτησης για εγγραφή εργοδότη.

διαβάστε περισσότερα

Εν συντομία, οι εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης για μισθωτούς έχουν συντελεστή που εφαρμόζεται μέχρι ένα επίπεδο αποδοχών και επιβαρύνεται με 21,5%, εκ των οποίων το 8,3% καταβάλλεται από τον εργαζόμενο, το 8,3% από τον εργοδότη και το 4,9% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας Κύπρος.

Αναλυτικά τα ποσοστά για τις δύο κατηγορίες (μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων) υποχρεωτικής ασφάλισης έχουν ως εξής:

Εισφορά Μισθωτών
21,5%, εκ των οποίων το 8,3% καταβάλλεται από τον εργαζόμενο, το 8,3% από τον εργοδότη και το 4,9% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας του έτους εισφορών που αρχίζει την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019.
22,8%, εκ των οποίων το 8,8% καταβάλλεται από τον εργαζόμενο, το 8,8% από τον εργοδότη και το 5,2% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας για το έτος εισφορών που αρχίζει την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2024.
24,1%, εκ των οποίων το 9,3% καταβάλλεται από τον εργαζόμενο, το 9,3% από τον εργοδότη και το 5,5% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας για το έτος εισφορών που αρχίζει την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2029.
25,4%, εκ των οποίων το 9,8% καταβάλλεται από τον εργαζόμενο, το 9,8% από τον εργοδότη και το 5,8% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας για το έτος εισφορών που αρχίζει την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2034.
26,7%, εκ των οποίων το 10,3% καταβάλλεται από τον εργαζόμενο, το 10,3% από τον εργοδότη και το 6,1% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας για το έτος εισφορών που αρχίζει την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2039.
Εισφορά αυτοτελώς εργαζόμενων
Το 20,5% από το οποίο το 15,6% καταβάλλεται από τους ελεύθερους επαγγελματίες και το 4,9% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από την πρώτη Δευτέρα του έτους εισφορών 2019.
Το 21,8%, από το οποίο το 16,6% καταβάλλεται από τους ελεύθερους επαγγελματίες και το 5,2% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από την πρώτη Δευτέρα του έτους εισφορών 2024.
Το 23,1%, από το οποίο το 17,6% καταβάλλεται από τους ελεύθερους επαγγελματίες και το 5,5% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από την πρώτη Δευτέρα του έτους εισφορών 2029.
Το 24,4% από το οποίο το 18,6% καταβάλλεται από τους ελεύθερους επαγγελματίες και το 5,8% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από την πρώτη Δευτέρα του έτους εισφορών 2034.
Το 25,7% από το οποίο το 19,6% καταβάλλεται από τους ελεύθερους επαγγελματίες και το 6,1% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από την πρώτη Δευτέρα του έτους εισφορών 2039.
Εθελοντική εισφορά ασφαλισμένων
Το 18,4%, από το οποίο το 14% καταβάλλεται από τον εθελοντικά ασφαλισμένο και το 4,4% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από την πρώτη Δευτέρα του έτους εισφοράς 2019.
Το 19,7%, από το οποίο το 15% καταβάλλεται από τον εθελοντικά ασφαλισμένο και το 4,7% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από την πρώτη Δευτέρα του έτους εισφοράς 2024.
Το 21%, εκ του οποίου το 16% καταβάλλεται από τον εθελοντικά ασφαλισμένο και το 5% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από την πρώτη Δευτέρα του έτους εισφοράς 2029.
Το 22,3%, από το οποίο το 17% καταβάλλεται από τον εκούσια ασφαλισμένο και το 5,3% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από την πρώτη Δευτέρα του έτους εισφοράς 2034.
Το 23,6%, από το οποίο το 18% καταβάλλεται από τον εθελοντικά ασφαλισμένο και το 5,6% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από την πρώτη Δευτέρα του έτους εισφοράς 2039.
Εισφορά εθελοντών ασφαλισμένων που εργάζονται στο εξωτερικό στην υπηρεσία των Κυπρίων εργοδοτών
Το 21,5%, από το οποίο το 16,6% καταβάλλεται από τον εθελοντικά ασφαλισμένο και το 4,9% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας για το έτος εισφορών που αρχίζει την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019.
Το 22,8%, από το οποίο το 17,6% καταβάλλεται από τον εθελοντικά ασφαλισμένο και το 5,2% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας για το έτος εισφορών που αρχίζει την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2024.
Το 24,1%, από το οποίο το 18,6% καταβάλλεται από τον εθελοντικά ασφαλισμένο και το 5,5% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας για το έτος εισφορών που αρχίζει την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2029.
Το 25,4%, από το οποίο το 19,6% καταβάλλεται από τον εθελοντικά ασφαλισμένο και το 5,8% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας για το έτος εισφορών που αρχίζει την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2034.
Το 26,7%, από το οποίο το 20,6% καταβάλλεται από τον εθελοντικά ασφαλισμένο και το 6,1% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας για το έτος εισφορών που αρχίζει την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2039.
Κατηγορία Εφαρμόστηκε στις Ποσοστό συνεισφοράς
Υπάλληλοι Προσωπικές αποδοχές 2.65%
Εργοδότες Αποδοχές των εργαζομένων 2.90%
Αυτοτελώς Εργαζόμενοι Ίδιο εισόδημα 4.00%
Συνταξιούχοι Σύνταξη 2.65%
Πρόσωπα που κατέχουν αξιώματα Αμοιβές αξιωματικών 2.65%
Πρόσωπα που κερδίζουν ενοίκια, τόκους, μερίσματα και άλλα εισοδήματα Έσοδα από ενοίκια, τόκους, μερίσματα κ.λπ 2.65%

διαβάστε περισσότερα

Η Κύπρος έχει σχετικά χαμηλό φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων – ετήσιο εισόδημα έως €19.500 είναι αφορολόγητο για τους κατοίκους Κύπρου. Ο φορολογικός συντελεστής αυξάνεται όσο αυξάνεται το φορολογητέο ποσό, με τον υψηλότερο συντελεστή 35% για ετήσιο εισόδημα €60.001 και άνω.

Ετήσιο εισόδημα Φορολογικός συντελεστής
από Μέχρι
€0 €19,500 0%
€19,501 €28,000 20%
€28,001 €36,300 25%
€36,001 €60,000 30%
€60,001 (και άνω) 35%

Ένα φυσικό πρόσωπο που δεν είναι φορολογικός κάτοικος σε καμία άλλη πολιτεία (για μία ή περισσότερες περιόδους που συνολικά υπερβαίνουν τις 183 ημέρες μέσα στο ίδιο φορολογικό έτος), ούτε φορολογικός κάτοικος σε οποιοδήποτε άλλο κράτος για το ίδιο φορολογικό έτος, θα θεωρείται Φορολογικός κάτοικος Κύπρου εάν πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Διαμένει στην Κυπριακή Δημοκρατία για τουλάχιστον 60 ημέρες κατά τη διάρκεια ενός φορολογικού έτους.
 • Ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα στη Δημοκρατία ή/και εργάζεται στη Δημοκρατία ή/και διατηρεί γραφείο φορολογικής εταιρείας κάτοικος Κύπρου οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους.
 • Διατηρεί μόνιμο ακίνητο κατοικίας στη Δημοκρατία (είτε αγορά είτε ενοικίαση) κατά το φορολογικό έτος.

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις παραπάνω προϋποθέσεις έχει διαταραχθεί (π.χ. τερματισμός εργασίας, τερματισμός μίσθωσης ακινήτου, κ.α.), κατά τη διάρκεια τους φορολογικού έτους, ένα φυσικό πρόσωπο δεν θα θεωρείται φορολογικός κάτοικος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο κανόνας των 183 ημερών (εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου ένα άτομο διαμένει στην Κύπρο για τουλάχιστον 183 ημέρες κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους) παραμένει σε ισχύ χωρίς περαιτέρω απαιτήσεις.

Είτε ο Κανόνας 60 ημερών είτε ο Κανόνας 183 ημερών μπορεί να εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια ενός φορολογικού έτους λαμβάνοντας υπόψη τη φορολογική κατοικία Κύπρου για φυσικά πρόσωπα.

διαβάστε περισσότερα

 • Ένα φορολογούμενο φυσικό πρόσωπο φορολογείται για εισόδημα που προκύπτει ή προέρχεται από πηγές τόσο εντός όσο και εκτός Κύπρου.
 • Ένα μη φορολογούμενο φυσικό πρόσωπο κάτοικος Κύπρου φορολογείται μόνο για εισόδημα που συγκεντρώνεται ή προέρχεται από πηγές εντός της Κύπρου.

διαβάστε περισσότερα

Η φορολογική εγγραφή μπορεί να συμπληρωθεί με την υποβάλλοντας στα επαρχιακά γραφεία της φορολογικής υπηρεσίας το Έντυπο TD2001, συνοδευόμενο από δικαιολογητικά, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, αντιγράφου έγκυρου εγγράφου ταυτοποίησης.* Ο Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) εκδίδεται εντός 1-3 εργάσιμων ημερών .

*Ενδέχεται να απαιτούνται πρόσθετα έγγραφα για πολίτες της ΕΕ και για πολίτες τρίτων χωρών.

Μια τοπική εταιρεία μπορεί να βοηθήσει με την εγγραφή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Κύπρο.

Ο ετήσιος μισθός έως 19.500 € είναι αφορολόγητος στην Κύπρο. Οι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου φορολογούνται για όλα τα καταλογιστέα εισοδήματα από όλες τις πηγές στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Τα φυσικά πρόσωπα που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου φορολογούνται μόνο για εισόδημα που συγκεντρώνεται ή προέρχεται από πηγές στην Κύπρο και απαλλάσσονται από τον φόρο επί του εισοδήματος από μερίσματα και τόκους. Περαιτέρω, τα φυσικά πρόσωπα που θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι αλλά δεν κατοικούν στην Κύπρο απαλλάσσονται από φόρο εισοδήματος από μερίσματα και τόκους.

Το ισχύον φορολογικό κίνητρο για μη κατοίκους που εργάζονται στην Κύπρο και κερδίζουν περισσότερα από €100.000 ετησίως παρέχει φορολογική απαλλαγή 50% στο εισόδημα από εργασία για τα πρώτα 10 χρόνια απασχόλησης. Το νέο καθεστώς κινήτρων, το οποίο θα ισχύει και για υφιστάμενους εργαζόμενους στην Κύπρο*, αναφέρει ότι ο ελάχιστος απαιτούμενος μισθός θα μειωθεί από €100.000 σε €55.000 ετησίως, ενώ η διάρκεια της φοροαπαλλαγής 50% θα επεκταθεί από 10 χρόνια σε 17 χρόνια από την έναρξη της απασχόλησής τους στην Κύπρο.

*Με την προϋπόθεση ότι διέμεναν στο εξωτερικό για 12 συναπτά έτη πριν από την έναρξη της απασχόλησής τους στην Κύπρο.

Έλεγχος & Λογιστική στην Κύπρο

Ποιο είναι το ελεγκτικό και λογιστικό πλαίσιο στην Κύπρο;

Ως μέλος της ΕΕ, η Κύπρος υπόκειται στις απαιτήσεις λογιστικής, ελεγκτικής και χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που καθορίζονται στους Κανονισμούς και τις Οδηγίες της ΕΕ, όπως έχουν μεταφερθεί στους εθνικούς νόμους και κανονισμούς. Το Ινστιτούτο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) είναι το μόνο όργανο λογιστών που αναγνωρίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και το μόνο αναγνωρισμένο όργανο ελεγκτών στην Κύπρο σύμφωνα με το άρθρο 113 του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017 (Ν.53(Ι) /2017).

Ο περί Εταιρειών Νόμος, Κεφ. 113 ορίζει τις απαιτήσεις για την κατάρτιση εταιρικών οικονομικών καταστάσεων στην Κύπρο και μεταφέρει την Οδηγία για τη Λογιστική της ΕΚ (2013/34/ΕΕ). Ο περί Εταιρειών Νόμος απαιτεί από όλες τις οντότητες να εφαρμόζουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που έχουν εγκριθεί από την ΕΕ στις ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές τους καταστάσεις. Οι εταιρείες που έχουν θυγατρικές εταιρείες υποχρεούνται να καταρτίζουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόσο οι ενοποιημένες όσο και οι ατομικές οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να παρουσιάζονται στους μετόχους της εταιρείας ή της μητρικής εταιρείας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση (Ετ.Γ.Σ.). Εξαιρέσεις από την ενοποίηση ισχύουν για μητρική εταιρεία μικρού και μεσαίου ομίλου, εκτός εάν οποιαδήποτε συνδεδεμένη επιχείρηση είναι οντότητα δημοσίου συμφέροντος ή όπου η υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων προκύπτει από άλλη νομοθεσία.

διαβάστε περισσότερα

Όλες οι εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένων των μικρών/αδρανών εταιρειών, υπόκεινται σε ετήσιο υποχρεωτικό έλεγχο* – ο περί Εταιρειών Νόμος απαιτεί υποχρεωτικό νομοθετημένο έλεγχο για όλες τις εγγεγραμμένες εταιρείες στην Κύπρο, ανεξάρτητα από το μέγεθος της νομικής οντότητας. Η Εταιρεία έχει υποχρέωση να συντάξει και να υποβάλει στον Έφορο Εταιρειών και Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας την Ετήσια Δήλωση (Έντυπο ΗΕ32), συνοδευόμενη από οικονομικές καταστάσεις που εγκρίθηκαν στην τελευταία Ετήσια Γενική Συνέλευση (ΓΣ), εντός 28 ημερών από τη ημερομηνία σύνταξή της.

Περαιτέρω, η Εταιρεία έχει υποχρέωση να συντάξει και να υποβάλει στο Τμήμα Φορολογίας της Κύπρου τη Φορολογική Δήλωση (Έντυπο DT4), η οποία συντάσσεται με βάση τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις. Το έντυπο TD4 θα πρέπει να υποβληθεί έως τις 31 Μαρτίου του έτους που ακολουθεί το έτος μετά το φορολογικό έτος αναφοράς (δηλαδή 15 μήνες μετά το τέλος του φορολογικού έτους).

Όσον αφορά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, το πλήρες σύνολο των οικονομικών καταστάσεων μιας εταιρείας πρέπει να συμμορφώνεται με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ).**

*i) Ν.53(Ι)/2017 Ο περί Ελεγκτών Νόμος του 2017; ii) Νόμος περί Εταιρειών (Κεφ. 113) παρ.152Α (Υποχρεωτικός έλεγχος οικονομικών καταστάσεων και έκθεσης διευθυντών από ελεγκτές. Όπως τροποποιήθηκε). iii) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. iv) Οδηγία 2014/56/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2016/43/ΕΚ για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών.

** Νόμος περί Εταιρειών (Κεφ. 113) παρ.142 (Ετήσιες και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Όπως τροποποιήθηκε.)

Σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο της Κύπρου (Κεφ.113), λογιστικά βιβλία που θεωρούνται απαραίτητα για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων πρέπει να τηρούνται από όλες τις εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο.

 • Τα λογιστικά αρχεία πρέπει να δείχνουν όλα τα χρηματικά ποσά που εισπράχθηκαν και δαπανήθηκαν, όλες τις πωλήσεις και αγορές, τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις.
 • Σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113 της Κύπρου, πρέπει να τηρούνται λογιστικά βιβλία που θεωρούνται απαραίτητα για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων.*

* Νόμος περί Εταιρειών (Κεφ. 113) παρ.141 (Τήρηση λογιστικών βιβλίων 6(α) του 167(Ι) του 2003.)

Το Ινστιτούτο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) είναι η αρμόδια αρχή για τη ρύθμιση του λογιστικού και ελεγκτικού επαγγέλματος στην Κύπρο.

Ορκωτοί ελεγκτές που έχουν αποκτήσει άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017, είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και κάτοχοι πιστοποιητικού άσκησης και ελεγκτικών προσόντων μπορούν να ασκούν το λογιστικό και ελεγκτικό επάγγελμα στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113, παρ. 155, (Προσόντα διορισμού ως ελεγκτής. Όπως τροποποιήθηκε.), κανένα πρόσωπο δεν διορίζεται ως ελεγκτής εταιρείας εκτός εάν έχει προηγουμένως αποκτήσει άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του ο περί Ελεγκτών Νόμος του 2017.

Η FinExpertiza Cyprus (Hadjihannas and Partners Accountants Limited) είναι μια αδειοδοτημένη ελεγκτική εταιρεία, εγγεγραμμένη στο Ινστιτούτο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), εξουσιοδοτημένο να παρέχει τις ακόλουθες ελεγκτικές υπηρεσίες:

διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια της διαδικασίας ελέγχου εξαρτάται από το μέγεθος της εταιρείας και από την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων προετοιμασιών. Ανάλογα με πολλαπλές παραμέτρους, ο έλεγχος μπορεί να διαρκέσει 1–3 μήνες για να ολοκληρωθεί, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, της έρευνας πεδίου και της σύνταξης της έκθεσης ελέγχου.

Ο ελεγκτής έχει άδεια και είναι εγγεγραμμένος στον ΣΕΛΚ
 • Μόνο οι ειδικευμένοι ελεγκτές, οι οποίοι έχουν αποκτήσει άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017, είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και κάτοχοι πιστοποιητικού άσκησης επαγγέλματος και προσόντα ελέγχου μπορούν να ασκούν τη λογιστική και τον έλεγχο επάγγελμα στην Κύπρο
Ειδικές ανάγκες της επιχείρησης
 • Εκτός από την εκπαίδευση, τα προσόντα, τις ικανότητες, την πολυετή εμπειρία και τη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη, οι καλοί ελεγκτές επαινούνται για την ακεραιότητα, το ήθος και την αντικειμενικότητά τους.
 • Πέρα από μια αναζήτηση στο διαδίκτυο, παραπομπές, κριτικές και από στόμα σε στόμα ερωτήσεις, είναι συνετό να αμφισβητηθεί η μεθοδολογία, η διαδικασία σχεδιασμού ελέγχου και η ικανότητα τήρησης των προθεσμιών, για να διασφαλιστεί ότι το ελεγκτικό γραφείο έχει καλή φήμη.
Τεχνολογία και καινοτομία
 • Οι ελεγκτικές εταιρίες που υποστηρίζουν τεχνολογία μπορούν να διενεργούν τον έλεγχο με προηγμένες τεχνικές και πρακτικές ελέγχου με τη βοήθεια υπολογιστή, εκτός από τη δυνατότητα πραγματοποίησης εικονικών συναντήσεων με διεθνείς πελάτες.
 • Οι ελεγκτές με γνώσεις τεχνολογίας μπορούν να προσφέρουν μια προηγμένη εικόνα της επιχειρηματικής απόδοσης, με βάση την ανάλυση και την ερμηνεία δεδομένων.
Σχέση, επικοινωνία και συνεχής υποστήριξη
 • Ένας καλός ελεγκτής πρέπει να έχει την ικανότητα να επικοινωνεί αποτελεσματικά και με σαφήνεια, ειδικά όταν πρόκειται για πιθανές ανησυχίες ή/και ζητήματα.
 • Η συνεργασία με μια συνεπή και προσιτή ομάδα είναι ανεκτίμητη, ως εκ τούτου, η οικοδόμηση μιας καλής σχέσης εμπιστοσύνης με τον ελεγκτή διασφαλίζει μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας και άμεση, επαγγελματική υποστήριξη.
Ο λογιστής είναι εγγεγραμμένος στον ΣΕΛΚ

Οι επαγγελματίες λογιστές στην Κύπρο είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του Ινστιτούτου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ). Οι κύριοι στόχοι της ICPAC περιλαμβάνουν την παροχή οργανωτικού πλαισίου για όλους τους επαγγελματίες λογιστές, την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας και τη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη και την ενημέρωση για θέματα σχετικά με τη λογιστική, τον έλεγχο και άλλα επιχειρηματικά και κανονιστικά θέματα.

Ειδικές ανάγκες της επιχείρησης
 • Εκτός από την τήρηση λογιστικών βιβλίων, την προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων και των λογαριασμών διαχείρισης, τη μισθοδοσία και την υποβολή φορολογικών δηλώσεων, οι λογιστές μπορούν να παρέχουν βοήθεια με τον προγραμματισμό ανάπτυξης και τις αναπτυξιακές συμβουλές.
 • Οι λογιστές με συμμετοχή σε παγκόσμια δίκτυα ελέγχου και λογιστικής θεωρούνται σπουδαίος πόρος για μια επιχείρηση, καθώς έχουν σημαντικό υπόβαθρο στη συνεργασία με επιχειρήσεις σε διάφορους κλάδους και δικαιοδοσίες.
Αξιοπιστία και φήμη
 • Εκτός από την εκπαίδευση, τα προσόντα, την ικανότητα, την πολυετή πείρα και τη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη, οι καλοί λογιστές βοηθούν προληπτικά την επιχείρηση του πελάτη τους και τηρούν τον Κώδικα Δεοντολογίας, δηλαδή ακεραιότητα, αντικειμενικότητα, επαγγελματική ικανότητα δέουσα προσοχή, εχεμύθεια και επαγγελματισμό.
 • Πέρα από μια αναζήτηση στο διαδίκτυο, παραπομπές, κριτικές και από στόμα σε στόμα ερωτήσεις, είναι συνετό να αμφισβητηθεί η διαφάνεια, οι εταιρικοί κανονισμοί και οι νομοθετικές απαιτήσεις, η λογιστική διαδικασία, καθώς και η ικανότητα τήρησης προθεσμιών, για να διασφαλιστεί ότι η λογιστική εταιρεία έχει καλή φήμη.
Τεχνολογία και καινοτομία
 • Λογιστικές εταιρείες με δυνατότητα τεχνολογίας χρησιμοποιούν προηγμένες λογιστικές τεχνικές και πρακτικές με τη βοήθεια υπολογιστή, καθώς και δυνατότητα πραγματοποίησης εικονικών συναντήσεων με διεθνείς πελάτες.
 • Οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν αυξήσει την ικανότητα των λογιστών να ερμηνεύουν αποτελεσματικά και αποδοτικά τα δεδομένα.
Σχέση, επικοινωνία και συνεχής υποστήριξη
 • Ένας καλός λογιστής καταβάλλει προσπάθεια να κατανοήσει διεξοδικά την επιχειρηματική κατάσταση – οικονομική κατάσταση, κανονιστικές απαιτήσεις, επιχειρηματικές λειτουργίες, φόρτο εργασίας κ.λπ. Με ισχυρή εργασιακή ηθική, ακρίβεια και αποτελεσματικότητα, ένας λογιστής διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην αποτελεσματική επικοινωνία βασικών δεδομένων για επιχειρηματικές αποφάσεις.
 • Η συνεργασία με μια συνεπή και προσιτή ομάδα είναι ανεκτίμητη, ως εκ τούτου, η οικοδόμηση μιας καλής σχέσης εμπιστοσύνης με τον λογιστή εξασφαλίζει μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας και άμεση, επαγγελματική υποστήριξη.

Συμμόρφωση με ΞΠΧ/ΧΤ

Τι είναι η συμμόρφωση ΞΠΧ/ΧΤ στην Κύπρο;

Οι πολιτικές και οι διαδικασίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΞΠΧ/ΧΤ) είναι μια σειρά ερωτήσεων, ελέγχων και εκτιμήσεων που τίθενται στους πελάτες, που πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά την σύναψη μιας νέας δέσμευσης καθώς και καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχειρηματικής σχέσης, μέσω της συνεχούς παρακολούθησης της επιχειρηματικής σχέσης, προκειμένου να εκτιμηθεί εάν υπάρχουν υπόνοιες για ξέπλυμα παράνομου χρήματος/χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Στην πραγματικότητα, το ΞΠΧ/ΧΤ είναι νόμοι, κανονισμοί και διαδικασίες που στοχεύουν στην αποκάλυψη προσπαθειών συγκάλυψης παράνομων κεφαλαίων ως νόμιμου εισοδήματος. Το ξέπλυμα χρήματος και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας είναι οικονομικά εγκλήματα με οικονομικές επιπτώσεις, που επιδιώκουν την απόκρυψη εγκλημάτων που κυμαίνονται από τη φοροδιαφυγή μικρού χρόνου και τη διακίνηση ναρκωτικών έως τη δημόσια διαφθορά και τη χρηματοδότηση ομάδων που χαρακτηρίζονται ως τρομοκρατικές οργανώσεις. Οι έλεγχοι ΞΠΧ/ΧΤ, όταν εφαρμόζονται αποτελεσματικά, μετριάζουν τις αρνητικές επιπτώσεις της εγκληματικής οικονομικής δραστηριότητας και προάγουν την ακεραιότητα και τη σταθερότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

 • 1η οδηγία της ΕΕ για την καταπολέμηση της δραστηριότητας ΞΠΧ 1991 – πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά (1η Ευρωπαϊκή Οδηγία)
 • 2η οδηγία της ΕΕ για την καταπολέμηση της δραστηριότητας ΞΠΧ 2001, Ενσωμάτωση Ιούνιος 2003 – Συνεργασία με την FATF (2η Ευρωπαϊκή Οδηγία)
 • 3η οδηγία της ΕΕ για την καταπολέμηση της δραστηριότητας ΞΠΧ 2006, Ενσωμάτωση Δεκέμβριος 2007 – Εκτεταμένη  Δέουσα Επιμέλεια, πάροχοι υπηρεσιών και χρηματοδότηση τρομοκρατίας (3η Ευρωπαϊκή Οδηγία)
 • 4η οδηγία της ΕΕ για την καταπολέμηση της δραστηριότητας ΞΠΧ 2015, Ενσωμάτωση Ιούνιος 2017, Προσέγγιση βάσει κινδύνου και φορολογικοί παράδεισοι (4η Ευρωπαϊκή Οδηγία)
 • 5η οδηγία της ΕΕ για την καταπολέμηση της δραστηριότητας ΞΠΧ 2018, Ενσωμάτωση Ιανουάριος 2020, Διαφάνεια, Ψηφιακά Νομίσματα, Μητρώο UBO & Ανταλλαγή Πληροφοριών (5η Ευρωπαϊκή Οδηγία)
 • 6η οδηγία της ΕΕ για την καταπολέμηση της δραστηριότητας ΞΠΧ 2020, Ενσωμάτωση Ιούνιος 2021 – Εστιάζει σε ποινικά αδικήματα και ποινές (6η Ευρωπαϊκή Οδηγία)

Η διαφάνεια και η λογοδοσία στις επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν την ορατότητα όλων των πληροφοριών που επηρεάζουν τόσο τους επενδυτές όσο και τους καταναλωτές και μια αξιόπιστη αποκάλυψη της απόδοσης μιας νομικής οντότητας. Σε μια προσπάθεια να τερματιστεί το οικονομικό έγκλημα και η διαφθορά, η πλειονότητα των κυβερνήσεων παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, εστιάζουν στη διαφάνεια στις επιχειρήσεις, ειδικά όταν πρόκειται για τις απαιτήσεις εταιρικής ιδιοκτησίας και φορολογίας.

Το «KYC» αναφέρεται στο «Γνώριζε τον πελάτη σου» και είναι μια υποχρεωτική διαδικασία αναγνώρισης και επαλήθευσης της ταυτότητας του πελάτη και της προέλευσης του πλούτου του, καθώς και αξιολόγησης των εταιρικών δομών και επικύρωσης των διαπιστευτηρίων εγγραφής της επιχείρησής τους, για να διασφαλιστεί ότι όλες οι απαιτήσεις γνωστοποίησης πληρούνται στο πλαίσιο της συμμόρφωσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/Καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΞΠΧ /XT).

* Το πλαίσιο της ΕΕ για τις υπόχρεες οντότητες ισχύει για ιδρύματα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, δηλαδή πιστωτικά ιδρύματα, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες επενδύσεων κ.λπ. συμβολαιογράφοι και άλλοι επαγγελματίες νομικοί· ελεγκτές, εξωτερικούς λογιστές και φορολογικούς συμβούλους· πάροχοι υπηρεσιών καταπιστεύματος· Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών, κτηματομεσίτες. πάροχοι που ασχολούνται με υπηρεσίες ανταλλαγής μεταξύ εικονικών νομισμάτων και σταθερών νομισμάτων· πάροχοι πορτοφολιών θεματοφύλακα· πρόσωπα που εμπορεύονται έργα τέχνης και άλλα πρόσωπα που εμπορεύονται αγαθά στο βαθμό που οι πληρωμές γίνονται ή λαμβάνονται σε μετρητά ύψους €10.000 ή υψηλότερου σε μία ή περισσότερες συνδεδεμένες συναλλαγές.

διαβάστε περισσότερα

Πολιτικά Εκτεθειμένο Πρόσωπο (ΠΕΠ) είναι ένα φυσικό πρόσωπο που έχει ή του έχουν ανατεθεί εξέχουσες δημόσιες λειτουργίες στη Δημοκρατία ή σε άλλη χώρα, άμεσο στενό συγγενή αυτού του προσώπου, καθώς και πρόσωπο που είναι γνωστό ότι είναι στενός συνεργάτης του προσώπου:

Υπό την προϋπόθεση ότι, για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού, ως «εξέχουσα δημόσια λειτουργία» νοείται οποιαδήποτε από τις ακόλουθες δημόσιες λειτουργίες:

α) αρχηγούς κρατών, αρχηγούς κυβερνήσεων, υπουργούς και αναπληρωτές ή βοηθούς υπουργούς,

β) μέλη του Κοινοβουλίου ή παρόμοιων νομοθετικών οργάνων,

γ) μέλη διοικητικών οργάνων πολιτικών κομμάτων,

δ) μέλη Ανώτατων Δικαστηρίων, Συνταγματικών Δικαστηρίων ή άλλων ανώτατων δικαστικών οργάνων, οι αποφάσεις των οποίων δεν υπόκεινται σε περαιτέρω έφεση, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις,

ε) μέλη ελεγκτικών συνεδρίων ή συμβουλίων κεντρικών τραπεζών,

στ) πρεσβευτές, διπλωματικοί εκπρόσωποι και υψηλόβαθμοι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων,

ζ) μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων κρατικών επιχειρήσεων,

η) διευθυντές, αναπληρωτές διευθυντές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή ισοδύναμη λειτουργία ενός διεθνούς οργανισμού,

θ) Δήμαρχοι.

Κανένα δημόσιο λειτούργημα που αναφέρεται στα στοιχεία (α) έως (θ) δεν θεωρείται ότι καλύπτει μεσαίους ή κατώτερους αξιωματούχους.

Οι στενοί συγγενείς ενός πολιτικά εκτεθειμένου ατόμου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα άτομα:

 • σύζυγος, ή πρόσωπο που θεωρείται ισοδύναμο με σύζυγο, του ΠΕΠ,
 • παιδιά και οι σύζυγοί τους, ή πρόσωπα που θεωρούνται ότι είναι ισοδύναμο με σύζυγο, του ΠΕΠ,
 • γονείς του ΠΕΠ.

«Πρόσωπα που είναι γνωστό ότι είναι στενοί συνεργάτες ενός πολιτικά εκτεθειμένου προσώπου»: φυσικό πρόσωπο που:

 • Είναι γνωστό ότι έχει κοινή ιδιοκτησία νομικών προσώπων ή νομικών ρυθμίσεων ή οποιεσδήποτε άλλες στενές επιχειρηματικές σχέσεις με πολιτικά εκτεθειμένο πρόσωπο, ή
 • Έχει την αποκλειστική πραγματική ιδιοκτησία μιας νομικής οντότητας ή μιας νομικής οντότητας που είναι γνωστό ότι έχει συσταθεί για de facto όφελος ενός πολιτικά εκτεθειμένου προσώπου.

Η πηγή του πλούτου αναφέρεται στην προέλευση ολόκληρου του πλούτου (δηλαδή των συνολικών περιουσιακών στοιχείων) του πελάτη. Θα μπορούσε να είναι κληρονομιά, διακανονισμός διαζυγίου, αποταμιεύσεις, επιχειρηματικές δραστηριότητες κ.λπ. Οι πληροφορίες που θα πρέπει να ληφθούν θα πρέπει να παρέχουν μια ένδειξη ως προς τον όγκο του πλούτου που θα είχε ή αναμένεται να έχει ο πελάτης και να παρέχει μια εικόνα για τον τρόπο απόκτησής του. Αν και οι εταιρείες μπορεί να μην έχουν συγκεκριμένες λεπτομέρειες για όλα τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών τους, μπορεί να είναι δυνατή η συλλογή γενικών πληροφοριών από εμπορικές βάσεις δεδομένων ή άλλες ανοιχτές πηγές.

Η πηγή κεφαλαίων αναφέρεται στην προέλευση των συγκεκριμένων κεφαλαίων ή περιουσιακών στοιχείων (π.χ. τα ποσά που επενδύονται, κατατίθενται ή αποστέλλονται). Θεωρείται ευκολότερο να προσδιοριστεί η πηγή των κεφαλαίων παρά η πηγή του πλούτου, αλλά αυτό δεν πρέπει να περιορίζεται απλώς στο να γνωρίζουμε από ποια τράπεζα ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα μπορεί να έχουν ληφθεί τα κεφάλαια. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται θα πρέπει να είναι ουσιαστικές, σχετικές και να είναι σε θέση να προσδιοριστεί η προέλευση του αμοιβαίου κεφαλαίου καθώς επίσης και οι συνθήκες υπό τις οποίες αποκτήθηκαν τα κεφάλαια.

Ορισμένες δικαιοδοσίες, χώρες, καθεστώτα, ομάδες, οργανισμοί, οντότητες, εταιρείες ή/και ιδιώτες μπορούν να τιμωρηθούν για πολλούς λόγους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, στρατηγικών ελλείψεων στο καθεστώς ΞΠΧ/ΧΤ, διαφθοράς, διακίνησης ναρκωτικών, διευκόλυνσης του λαθρεμπορίου ή της διακίνησης ανθρώπων, τρομοκρατικές δραστηριότητες, εγκλήματα πολέμου, φοροδιαφυγή και φοροδιαφυγή, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, έλλειψη εφαρμογής των κατάλληλων διαδικασιών ή/και απροθυμία για πλήρη συνεργασία με τους διεθνείς φορείς κ.λπ. Πιο γνωστές ως μαύρες λίστες, αυτές οι βάσεις δεδομένων μπορούν να διατηρούνται από κυβερνήσεις, πολιτικές και οικονομικές ενώσεις κρατών μελών, διεθνείς οργανισμούς, παγκόσμιους οργανισμούς, π.χ. EU Sanctions, EU High-Risk Third Countries, EU List of Non-Cooperative Jurisdictions for Tax Purposes, Consolidated List of Financial Sanctions Targets in the UK, OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List, United Nations Security Council Consolidated List, και πολλές άλλες βάσεις δεδομένων.

Για λιγότερο σοβαρά ή/και μικρότερα αδικήματα, οι δικαιοδοσίες μπορούν να συμπεριληφθούν στις γκρίζες λίστες (σε αντίθεση με τις μαύρες λίστες), οι οποίες γενικά περιέχουν μεγαλύτερο αριθμό δικαιοδοσιών που εντοπίστηκαν κατά τη διαδικασία ελέγχου και θεωρούνται ως συνεργάσιμες, με την επιφύλαξη της επιτυχούς εκπλήρωση των δεσμεύσεών τους. Για παράδειγμα, η Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) δημοσιεύει, εκτός από τη μαύρη λίστα, τη γκρίζα λίστα των εθνών που δεν έχουν ενεργήσει αποτελεσματικά για τον περιορισμό της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – Δικαιοδοσίες FATF υπό αυξημένη παρακολούθηση, ενώ η ΕΕ έχει 2 παραρτήματα στα συμπεράσματα που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων (ECOFIN) και αποτελούν τον κατάλογο της ΕΕ των μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών για φορολογικούς σκοπούς, όπου το παράρτημα I είναι η μαύρη λίστα και το παράρτημα II η γκρίζα λίστα.

Η Κύπρος δεν περιλαμβάνεται σε καμία από τις μαύρες λίστες, ούτε σε καμία από τις γκρίζες λίστες.

Ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) από το 2004 και μέλος της Ευρωζώνης από το 2008, η Κύπρος είναι ένα σημαντικό επιχειρηματικό hotspot και μια αξιόπιστη πλατφόρμα για επενδύσεις, φορολογικό σχεδιασμό και διεθνή τραπεζική, καθώς και ένας από τους κορυφαίους παγκόσμιους κόμβους για Υπηρεσίες Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), πλοιοκτησίας και διαχείρισης πλοίων.

Συνολικά, η Κύπρος θεωρείται ένα ελκυστικό φορολογικό καθεστώς με έναν από τους χαμηλότερους εταιρικούς φορολογικούς συντελεστές της ΕΕ στο 12,5% και πολλαπλά φορολογικά κίνητρα, εκτός από ένα φιλικό προς τις επιχειρήσεις, ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον με εξαιρετική ποιότητα ζωής.

διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάριο

 

A
ACCA Ένωση Ορκωτών Λογιστών
ACFE Ένωση Εγκεκριμένων Εξεταστών Απάτης
ADIT Προχωρημένο δίπλωμα στη διεθνή φορολογία
AML Νομοθεσία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
B
BEPS Διάβρωση βάσης και μετατόπιση κέρδους
Γ
GAAP Γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές
GAPP Γενικές πολιτικές και πρακτικές εκχώρησης
GCC Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου
Δ
ΔΠΧΑ Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
ΔΝΤ Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
E
Εμπορική Βάση Η έννοια της συναλλαγής σε καθαρά εμπορική βάση (arms length) διασφαλίζει ότι και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ενεργούν με δική τους συμφέρον και δεν υπόκεινται σε καμία πίεση ή πίεση από το άλλο μέρος.
ΕΒΕΚ Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κύπρου
ΕΕΚ Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
ΕΚ Ευρωπαϊκή Κοινότητα
EMEA Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική
ENR Ενέργεια & Φυσικοί Πόροι.
ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση
Ι
IAB Διεθνές Λογιστικό Δελτίο
IASB Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
ICAEW Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών στην Αγγλία και την Ουαλία
ICPAC Ινστιτούτο Πιστοποιημένων Λογιστών Κύπρου
IFAC Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών
IP Πνευματική ιδιοκτησία
ISA Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα
IT Τεχνολογία πληροφοριών
Κ
ΚΟΤ Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμούs
KYC Γνωρίστε τον πελάτη σας
CEE Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη
CFT Αντιτρομοκρατική χρηματοδότηση
CRS Κοινό Πρότυπο Αναφοράς
Μ
Μαύρη Λίστα Λίστα επιλεγμένων φορολογικών παραδείσων ή χωρών υψηλού
κινδύνου.
M&A Συγχωνεύσεις και εξαγορές
MOA Μνημόνιο συμφωνίας
Ο
ΟΟΣΑ Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
Π
PE Μόνιμη Εγκατάσταση
PLC Ανώνυμη εταιρεία
PPP Δημόσια ιδιωτική εταιρική σχέση
Σ
ΣΕΛΚ Σύνδεσμος Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου
ΣΑΔΦ Συνθήκες Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
STEP Σύνδεσμος Επαγγελματιών Εμπιστευμάτων και Περιουσίας
Τ
TIC Κωδικός αναγνώρισης του φορολογούμενου
TPG Οδηγίες τιμολόγησης μεταφοράς
TPR Κανονισμός τιμολόγησης μεταφοράς
TPS Μελέτες τιμολόγησης μεταφοράς
Φ
FATCA Νόμος περί φορολογικής συμμόρφωσης αλλοδαπών λογαριασμών
FATF Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης
FOF Φόρουμ Επιχειρήσεων
FS Οικονομικές δηλώσεις
ΦΠΑ Φόρος Προστιθέμενης Αξίας