Γιώργος Α. Πέτρου

Διευθυντής, Υπεύθυνος Τμήματος Ελέγχου, Υπεύθυνος Συμμόρφωσης

 

Ο Γιώργος Α. Πέτρου αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου το 2008 με πτυχίο στα οικονομικά και προχώρησε με τις επαγγελματικές εξετάσεις της Ένωσης Ορκωτών Λογιστών (ACCA). Ο Γιώργος εντάχθηκε στην KPMG τον Ιούλιο του 2008 και εκπαιδεύτηκε για την πιστοποίηση ACCA, την οποία απέκτησε τον Μάρτιο του 2012. Στα 5 χρόνια απασχόλησής του στην KPMG στο Τμήμα Ελέγχου, ο Γιώργος εργάστηκε ως διευθυντής σε πολλές τοπικές και διεθνείς εταιρείες, καλύπτοντας τους τομείς των καταναλωτών και υπηρεσιών. Ειδικεύτηκε στον έλεγχο εταιρειών εμπορίου, πετρελαίου και φυσικού αερίου, των εταιρειών χαρτοφυλακίου και των επενδυτικών ταμείων. Ασχολήθηκε με αρκετούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό και έχει εκτεταμένη εμπειρία στην ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και τον εταιρικό φόρο. Η FinExpertiza Cyprus καλωσόρισε τον Γιώργο στην ομάδα της το 2014 ως Διευθυντή, φέρνοντας μαζί την τεχνογνωσία του στο χειρισμό εμπορικών εταιρειών και επενδυτικών ταμείων. Στις 31 Μαρτίου 2017 ο Γιώργος απέκτησε το τίτλο FCCA.
© all rights reserved 2024