Jul 14, 2022

Ενημερώσεις σχετικά με τις τιμές μεταβίβασης

Ενημερώσεις σχετικά με τις τιμές μεταβίβασης

Στις 30 Ιουνίου 2022 η Κυπριακή Βουλή ενέκρινε τις τροποποιήσεις του κυπριακού νόμου για τη φορολογία εισοδήματος και τους νέους κανονισμούς, με στόχο την εισαγωγή κανόνων και απαιτήσεων τεκμηρίωσης για τις τιμές μεταβίβασης σύμφωνα με τις συστάσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις τιμές μεταβίβασης για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και τις φορολογικές διοικήσεις (κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις τιμές μεταβίβασης).

Οι νομοθετικές τροποποιήσεις του νόμου για τη φορολογία εισοδήματος σε θέματα ΤΠ, καθώς και οι νέοι κανονισμοί σχετικά με τις υποχρεώσεις τεκμηρίωσης ΤΠ και τη διαδικασία Συμφωνίας Προκαταβολής Τιμών (APA), θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2022 και θα επηρεάσουν την πλειονότητα τόσο των τοπικών όσο και των πολυεθνικών ομίλων και εταιρειών στην Κύπρο που πραγματοποιούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.

Τροποποιήσεις του νόμου για τη φορολογία εισοδήματος

Η αρχή των ίσων αποστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 33 του νόμου, μπορεί να ερμηνευθεί και να εφαρμοστεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις εμπορικές συναλλαγές.

Εισαγωγή νέων υποχρεώσεων συμμόρφωσης με την τεκμηρίωση ΤΠ και μια επίσημη διαδικασία για την απόκτηση της APA.

Επικαιροποίηση του ορισμού των συνδεδεμένων μερών και εισαγωγή ενός ελάχιστου ορίου σχέσης 25% που αφορά τις εταιρείες:

 • Δύο εταιρείες θεωρούνται συνδεδεμένες εάν πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο (και τα συνδεδεμένα με αυτό πρόσωπα) ή ομάδα(ες) προσώπων (υπό ορισμένες προϋποθέσεις) άμεσα ή έμμεσα: → κατέχουν το 25% των δικαιωμάτων ψήφου ή του μετοχικού κεφαλαίου και των δύο εταιρειών- ή → έχουν δικαίωμα σε τουλάχιστον 25% του εισοδήματος και των δύο εταιρειών
 • Μια εταιρεία θεωρείται επίσης συνδεδεμένη με ένα πρόσωπο (και τα συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα) που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα: → κατέχουν το 25% των δικαιωμάτων ψήφου ή του μετοχικού της κεφαλαίου, ή → έχουν δικαίωμα σε τουλάχιστον 25% του εισοδήματός της
 • Δύο ή περισσότερα πρόσωπα θεωρούνται συνδεδεμένα εάν ενεργούν από κοινού (ή λαμβάνουν οδηγίες) για να ενεργήσουν άμεσα ή έμμεσα: → κατέχουν το 25% των δικαιωμάτων ψήφου ή του μετοχικού κεφαλαίου- ή → έχουν δικαίωμα σε τουλάχιστον 25% των κερδών μιας εταιρείας

Υποχρεώσεις τεκμηρίωσης TP και διαδικασία APA

Τα πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου και οι μόνιμες εγκαταστάσεις προσώπων που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου που βρίσκονται στην Κύπρο και διενεργούν εγχώριες ή/και διασυνοριακές Ελεγχόμενες Συναλλαγές υποχρεούνται να καταρτίζουν ετησίως τον Φάκελο Τεκμηρίωσης TP (ισχύουν εξαιρέσεις, όπως αναφέρεται παρακάτω), ο οποίος θα περιλαμβάνει:

 • Tο κύριο αρχείο, Master File (όταν ο τελικός γονέας βρίσκεται στην Κύπρο)
 • Tο κυπριακό τοπικό αρχείο, Cyprus Local File (χωρίς απαίτηση τήρησης αρχείου για εταιρείες των οποίων η αξία των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη είναι κάτω από 750.000 ευρώ ετησίως ανά κατηγορία, π.χ. πώληση/αγορά αγαθών, παροχή/λήψη υπηρεσιών, συναλλαγές χρηματοδότησης, λήψη/πληρωμή αδειών εκμετάλλευσης πνευματικής ιδιοκτησίας/δικαιωμάτων κ.λ.π.)
 • Tον Συγκεντρωτικό Πίνακα, Summary Table (υποβάλλεται ηλεκτρονικά μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το σχετικό φορολογικό έτος, από όλους τους φορολογούμενους που συμμετέχουν σε Ελεγχόμενες Συναλλαγές σε ετήσια βάση, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες σχετικά με τις συναλλαγές αυτές, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων και των κωδικών φορολογικού μητρώου των σχετικών αντισυμβαλλομένων, καθώς και τις αντίστοιχες αξίες ανά κατηγορία συναλλαγής. π.χ. πώληση/αγορά αγαθών, παροχή/λήψη υπηρεσιών, συναλλαγές χρηματοδότησης, λήψη/πληρωμή αδειών εκμετάλλευσης/δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, κ.λ.π.)

Το Τμήμα Φορολογίας Κύπρου (CTD) θα εκδώσει σχετική Γνωστοποίηση για να ανακοινώσει (μεταξύ άλλων) το απαιτούμενο λεπτομερές περιεχόμενο του Κύριου Φακέλου και του Τοπικού Φακέλου Κύπρου.

Ο φάκελος τεκμηρίωσης TP πρέπει να επικαιροποιείται σε ετήσια βάση, με συνεκτίμηση των διακυμάνσεων της αγοράς ή άλλων γεγονότων σχετικά με τις πληροφορίες και την ανάλυση που περιλαμβάνονται σε αυτόν, και πρέπει να υποβάλλεται για ποιοτικό έλεγχο μέχρι την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το σχετικό φορολογικό έτος.

Ο φάκελος τεκμηρίωσης TP πρέπει να διατηρείται σύμφωνα με τις γενικές υποχρεώσεις διατήρησης εγγράφων για φορολογικούς σκοπούς και να υποβάλλεται στην CTD κατόπιν αιτήματος, π.χ. για τους σκοπούς φορολογικού ελέγχου, εντός 60 ημερών από την κοινοποίηση του εν λόγω αιτήματος που λαμβάνεται από την CTD. Οι κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση θα εφαρμόζονται ως εξής:

 • σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του Φακέλου Τεκμηρίωσης ΤΠ μετά την κοινοποίηση αιτήματος υποβολής από την ΚΤΔ στον φορολογούμενο, θα επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις: → 5.000 ευρώ εάν ο φάκελος τεκμηρίωσης ΤΠ υποβληθεί μετά την 60ή ημέρα και πριν την 91η ημέρα από την κοινοποίηση → 10.000 ευρώ εάν ο φάκελος τεκμηρίωσης ΤΠ υποβληθεί μετά την 90ή ημέρα και πριν την 121η ημέρα από την κοινοποίηση → 20.000 ευρώ εάν ο φάκελος τεκμηρίωσης ΤΠ υποβληθεί μετά την 120ή ημέρα από την κοινοποίηση
 • σε περίπτωση μη υποβολής του φακέλου τεκμηρίωσης TP μετά την κοινοποίηση αιτήματος υποβολής από την CTD, θα επιβάλλεται πρόστιμο 20.000 ευρώ
 • σε περίπτωση μη υποβολής του Συνοπτικού Πίνακα, θα επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ

Τα πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου και τα πρόσωπα που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου και έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Κύπρο μπορούν να υποβάλουν στην CTD αίτημα APA σχετικά με τρέχουσες ή μελλοντικές εγχώριες ή διασυνοριακές Ελεγχόμενες Συναλλαγές.

 • Το αίτημα APA μπορεί να καλύπτει διάφορες συνθήκες και παραδοχές σχετικές με τον προσδιορισμό της τιμολόγησης των Ελεγχόμενων Συναλλαγών σε συνθήκες αγοράς για μια συγκεκριμένη περίοδο (συμπεριλαμβανομένων κρίσιμων παραδοχών σχετικά με το λειτουργικό προφίλ και το προφίλ κινδύνου των εμπλεκόμενων μερών- των σχετικών συνθηκών της αγοράς- της εφαρμοστέας μεθόδου TP που πρέπει να ακολουθηθεί- των εντοπισμένων μη ελεγχόμενων συγκρίσιμων συναλλαγών και των τυχόν αναγκαίων προσαρμογών που έγιναν για τον προσδιορισμό του εύρους τιμών σε συνθήκες αγοράς- κάθε άλλο εξειδικευμένο θέμα που σχετίζεται με την τιμολόγηση των Ελεγχόμενων Συναλλαγών).
 • Η CTD μπορεί να εγκρίνει ή να απορρίψει την αίτηση APA μετά από εξέταση
 • Η CTD θα πρέπει να εκδώσει την απόφαση APA εντός 10 μηνών (και μπορεί να κοινοποιήσει παράταση αυτής της προθεσμίας για έως και 24 μήνες) από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης APA από τον φορολογούμενο. Η απόφαση APA μπορεί να εφαρμοστεί για μέγιστη διάρκεια 4 ετών και δεν μπορεί να εφαρμοστεί για φορολογικό έτος πριν από το φορολογικό έτος κατά το οποίο υποβλήθηκε η αίτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επικαιροποιήσεις των τιμών μεταβίβασης στην Κύπρο και πώς αυτές μπορεί να επηρεάσουν την επιχείρησή σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected]

© all rights reserved 2024