Κύπρος

Η Κύπρος έχει εξελιχθεί σε ένα δυναμικό και ανταγωνιστικό διεθνές επιχειρηματικό κέντρο με επίκεντρο την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένου λογιστικά, ελεγκτικά, φορολογικά, διοίκησης επιχειρήσεων, νομικά, επενδυτικά ζητήματα και ζητήματα διαχείρισης κεφαλαίων, πέραν του ότι θεωρείται ένας από τους κορυφαίους παγκόσμιους κόμβους για τις υπηρεσίες ιδιοκτησίας πλοίων και διαχείρισης πλοίων - η Κύπρος είναι το μεγαλύτερο κέντρο διαχείρισης πλοίων για τρίτους στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο κέντρο διαχείρισης πληρωμάτων στον κόσμο, ενώ το διεθνές νηολόγιο του νησιού είναι το τρίτο μεγαλύτερο στην Ευρώπη και το 11ο μεγαλύτερο στον κόσμο.

Με μια φιλελευθεροποιημένη Πολιτική Ξένων Άμεσων Επενδύσεων ως το μεγαλύτερο πλεονέκτημα, επιτρέποντας σε ξένες εταιρείες να επενδύουν και να ιδρύουν επιχειρήσεις στην Κύπρο επί ίσους όρους με τους τοπικούς επενδυτές και να αποκτούν πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ, οι διεθνείς επενδυτές χαιρετίζονται με μια φιλο-επιχειρηματική στάση και ένα νομικό σύστημα που βασίζεται στο Κοινό Δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και στη λογιστική και νομική διαφάνεια.

Η Κύπρος προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 και την Ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου 2008. Σε σύγκριση με παρόμοια διεθνή επιχειρηματικά κέντρα, η Κύπρος έχει να προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα και ευκαιρίες:

 • Η Κύπρος είναι ένας από τους πιο ελκυστικούς επενδυτικούς προορισμούς. Εταιρείες υψηλού προφίλ και άτομα με υψηλή καθαρή αξία έχουν παρουσία στην Κύπρο.
 • Εξαιρετική γεωγραφική θέση, καλά ανεπτυγμένες υποδομές και μια από τις χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά εγκληματικότητας (0,9218 ανά 100 άτομα) εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Φιλικό, υψηλής ειδίκευσης, έμπειρο και εμπορικά προσανατολισμένο εργατικό δυναμικό.
 • Εξαιρετικό διεθνές εκπαιδευτικό σύστημα και διεθνώς αναγνωρισμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα.
 • Συνολικά, ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον με άριστη ποιότητα ζωής.

Εταιρικός Φόρος Κύπρου: 12,5%

Φορολογία φυσικών προσώπων: €0 - €19,500 0% €19,501 – €28,000 20% €28,001 – €36,300 25% €36.301 – €60,000 30% €60,001 and over 35%

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 19% Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών: 20%

Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ):

Οι εισφορές σχετικά με την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) άρχισαν από την 1η Μαρτίου 2019 και θα αυξηθούν από την 1η Μαρτίου 2020 σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Αναφ
Κατηγορία
Εφαρμογή σε
Φάση Α
Φάση Β

01/03/2019

01/03/2020

(i)ΜισθωτόςΕπί των αποδοχών του1,70%2,65%
(ii)ΕργοδότηςΕπί των αποδοχών κάθε μισθωτού του1,85%2,90%
(iii)Αυτοτελώς εργαζόμενοςΕπί των αποδοχών του2,55%4,00%
(iv)ΣυνταξιούχοςΕπί της σύνταξης του1,70%2,65%
(v)ΑξιωματούχοςΕπί των αποδοχών του1,70%2,65%
(vi)Εισοδηματίας (π.χ. ενοίκια, τόκοι, μερίσματαΕπί του εισοδήματος του1,70%2,65%

  Νομικά πρόσωπα στην Κύπρο

  Περίληψη Φορολογίας Κύπρου

   
  • Η Κύπρος είναι μια χώρα που μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή της υψηλής φορολόγησης, αλλά όχι μια χώρα για σκοπούς φοροδιαφυγής. Δεδομένου ότι η Κύπρος δεν είναι μια Υπεράκτια Ζώνη, δεν περιλαμβάνεται σε καμία από τις «μαύρες λίστες». Αντιθέτως, αφού η Κύπρος είναι μέλος της ΕΕ από το 2004, οι κυπριακές εταιρείες είναι ευρωπαϊκές εταιρείες και απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα και τα οφέλη της ΕΕ, απλά με το σημαντικά χαμηλότερο επίπεδο φορολογίας της Κύπρου.
  • Ο φορολογικός συντελεστής του εταιρικού φόρου 12,5% είναι ένας από τους χαμηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χάρη στο φιλικό προς τους επενδυτές φορολογικό σύστημα καθώς και στις ειδικές φορολογικές εκπτώσεις και επιστροφές, ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής μπορεί να είναι πολύ χαμηλότερος από αυτόν τον ήδη χαμηλό φορολογικό συντελεστή.
  • Το ακαθάριστο ποσό οποιουδήποτε δικαιώματος, πριμοδότησης, αποζημίωσης ή άλλου εισοδήματος που προέρχεται από πηγές εντός Κύπρου από οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν είναι φορολογικός κάτοικος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10%. Λόγω των ΣΑΔΦ της Κύπρου και των οδηγιών της ΕΕ, το ποσοστό αυτό μπορεί να μειωθεί, γεγονός που καθιστά τη δημιουργία μιας εταιρείας δικαιωμάτων εκμετάλλευσης στην Κύπρο πολύ ελκυστική από φορολογική άποψη.
  • Διατίθενται ελκυστικοί κανόνες Μόνιμης Εγκατάστασης (PE)και γενναιόδωρες παροχές PE στο δίκτυο ΣΑΔΦ.
  • Δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου επί των τόκων, των μερισμάτων ή των δικαιωμάτων που καταβάλλονται στο εξωτερικό, εάν δεν χρησιμοποιηθεί πνευματική ιδιοκτησία στην Κύπρο.
  • Εφαρμόζεται απαλλαγή 80% για τα καθαρά έσοδα από δικαιώματα εκμετάλλευσης από άυλα περιουσιακά στοιχεία, καθώς και το 80% του καθαρού κέρδους από τη διάθεση άυλων περιουσιακών στοιχείων, εφόσον πληρούνται ορισμένα κριτήρια.
  • Η λογιζόμενη έκπτωση τόκου χορηγείται ετησίως σε νέα κεφάλαια που εκδίδονται από την 1η Ιανουαρίου 2015. Η μείωση αυτή μπορεί να εφαρμοστεί μέχρι το 80% του φορολογητέου εισοδήματος της κυπριακής εταιρείας.
  • Τα τιμολόγια των υπεράκτιων εταιρειών είναι αποδεκτά στα βιβλία της εταιρείας της Κύπρου και οι πληρωμές σε υπεράκτιες εταιρείες δεν επιβαρύνονται με παρακράτηση φόρου.
  • Διατίθεται φορολογική ελάφρυνση ομίλου εταιριών (75% σχέση).
  • Υπάρχουν αφορολόγητες αναδιοργανώσεις (επιτρέπονται διασυνοριακά).
  • Επιτρέπεται η αφορολόγητη μεταφορά μιας εταιρικής έδρας.
  • Υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας μιας Ευρωπαϊκής Εταιρείας (SE)
  • Δυνατότητα εξασφάλισης φορολογικής γνωμάτευσης.
  • Ο Φόρος Εισφοράς για την έκδοση μετοχικού κεφαλαίου είναι 0,6% (αυτό μπορεί εύκολα να μετριαστεί).
  • Ένα απλοποιημένο σύστημα για την απόκτηση θεώρησης εργασίας για μεσοδιευθυντικό και ανώτερο προσωπικό.
  • Οι ναυτιλιακές εταιρείες υπόκεινται σε φόρο στο 4,25%. Ωστόσο, μια ναυτιλιακή εταιρεία μπορεί να απαλλαγεί πλήρως από όλους τους άμεσους φόρους επιλέγοντας να πληρώσει φόρους στο πλαίσιο του καθεστώτος Φόρου Χωρητικότητας.
  • Χαμηλή Φορολογία Απασχόλησης:
   1. Δεν ισχύουν φόροι για ετήσιο εισόδημα έως € 19.500.
   2. Χορηγούνται φορολογικές πιστώσεις σε εργαζόμενους που δεν ήταν φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου πριν από την έναρξη της απασχόλησής τους στην Κύπρο.
   3. Σχετικά χαμηλές εισφορές ισχύουν για το συνταξιοδοτικό ταμείο και άλλες εισφορές κοινωνικών ταμείων.

  Όλα τα παραπάνω τρία σημεία μαζί μπορούν συνδυαστικά να βοηθήσουν στη μείωση του κόστους εργασίας για τις εταιρείες που επιλέγουν να μεταφέρουν την έδρα τους στην Κύπρο.

  • Τα παθητικά εισοδήματα (μερίσματα, τόκοι και μερικώς εισοδήματα από ενοίκια) των φυσικών προσώπων που γίνονται φορολογικοί κάτοικοι στην Κύπρο απαλλάσσονται από τη φορολογία για 17 έτη.
  • Οι απαλλαγές από το φόρο εισοδήματος για το εισόδημα από την απασχόληση ισχύουν για τους αποδήμους που επανεγκαθίστανται στην Κύπρο, με ποσοστό 50% του ετήσιου εισοδήματος απασχόλησης που αποκτάται στην Κύπρο και υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ για περίοδο δέκα ετών· ή, σε ποσοστό 20% (ή € 8.550 - όποιο είναι χαμηλότερο) του ετήσιου εισοδήματος που αποκτάται στην Κύπρο για περίοδο πέντε ετών (μέχρι το 2020).
  • Υπάρχουν οφέλη προστιθέμενης εμπορικής αξίας και οικονομικά οφέλη λόγω της δυνατότητας εγγραφής για ΦΠΑ της ΕΕ στην Κύπρο.
  • Μια ευκαιρία για απόκτηση Κυπριακής Ιθαγένειας για επενδυτές και διευθυντές κυπριακών εταιρειών, υπό ειδικούς όρους.
  © all rights reserved 2024