Jul 7, 2017

Country Profiler Συνέντευξη με τον Μιχάλη Ι. Χατζηχάννα

Country Profiler Συνέντευξη με τον Μιχάλη Ι. Χατζηχάννα

Τα Κυπριακά ταμεία εναλλακτικών επενδύσεων και καιφαλαίων αντιπροσωπεύουν έναν υγιή σύνδεσμο για επενδύσεις εντός και εκτός Ευρώπης και η χώρα προσφέρει ένα διαφανές νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, φορολογικά κίνητρα και ένα συγκριτικά υψηλότερο βιοτικό επίπεδο, λέει ο Μιχάλης Χατζηχάννας.

Μπορείτε να δώσετε μια σύντομη επισκόπηση του HPA, των βασικών του δραστηριοτήτων και υπηρεσιών;

FinExpertiza Cyprus (Hadjihannas and Partners Accountants Limited) είναι μια ελεγκτική εταιρία εγκεκριμένη από το Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ). Σε ατομικό επίπεδο , οι διευθυντές της εταιρείας είναι επίσης εγκεκριμένοι ελεγκτές που είναι εγγεγραμμένοι στο ΣΕΛΚ. Η εταιρεία μας παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε πελάτες από διάφορες χώρες στον τομέα του λογιστικού ελέγχου, της λογιστικής, της φορολογίας, της χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής, της διαχείρισης κινδύνων, της σύστασης μιας νέας επιχείρησης, του εσωτερικού ελέγχου, των ΔΠΧΑ και της αποτίμησης των επιχειρήσεων. Τον Μάρτιο του 2016, η εταιρεία μας έγινε πλήρες μέλος του Δικτύου FinExpertiza, ενός ταχέως αναπτυσσόμενου οργανισμού που καλύπτει επί του παρόντος τη Ρωσία, την Ευρασία και τη Βόρεια Αφρική. Το Δίκτυο είναι ένα από τα τρία μεγαλύτερα διεθνή δίκτυα ελέγχου και διαβούλευσης που λειτουργούν στη Ρωσία όσον αφορά τα έσοδα, σύμφωνα με την περιφερειακή βαθμολογία του Διεθνούς Λογιστικού Δελτίου.

Ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες της επιχείρησής σας;

Μια συνεχής βασική προτεραιότητα για εμάς είναι να εξυπηρετούμε τους πελάτες μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να τους προσφέρουμε τη μέγιστη προσοχή και την υψηλότερη ποιότητα των υπηρεσιών μας σε μια εποχή όπου το οικονομικό περιβάλλον είναι ασταθές σε πολλά μέρη του κόσμου. Ως σύμβουλοί τους, πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι σε αυτή τη συνεχώς μεταβαλλόμενη οικονομική εποχή, με τις σχετικές ειδήσεις και τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα μας, ακολουθώντας και υιοθετώντας τις απαιτήσεις του Ινστιτούτου Πιστοποιημένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και των κανονισμών της ΕΕ.

Τι σημαντικές εξελίξεις επηρεάζουν επί του παρόντος τις εταιρικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στην Κύπρο;

Η αλήθεια είναι ότι τώρα υπάρχουν πολλά ερωτηματικά, όχι μόνο όσον αφορά την οικονομία της Κύπρου, αλλά και γενικά. Βλέποντας πώς μια ολόκληρη οικονομία διαχειρίζεται και διατηρείται τόσο σε μικροοικονομικό όσο και σε μακροοικονομικό επίπεδο, πρέπει να προσδιορίσουμε τους κύριους συντελεστές και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν το οικονομικό κλίμα γενικότερα.

Ξεκινώντας από τις ξένες επενδύσεις, αξίζει να αναφερθεί ότι το Σχέδιο για τη Πολιτογράφηση των Επενδυτών στην Κύπρο επέφερε κοντά στα 4 δισ. ευρώ από τότε που άρχισε το 2013. Επίσης, παρατηρείται αύξηση των ξένων επενδύσεων κατά την τελευταία δεκαετία,  που προέρχονται από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, κυρίως από τη Ρωσία. Ως εκ τούτου, οι αλλαγές στη ρωσική οικονομία και οι εσωτερικές πολιτικές τους επηρεάζουν την οικονομία μας. Για παράδειγμα, ο λεγόμενος νόμος του προέδρου Πούτιν de-offshorisation έχει σημειώσει σημαντικές αλλαγές από τον Ιανουάριο του 2015, που επιδρούν στις δομές που δεν έχουν επιχειρηματική ουσία εκτός της Ρωσίας.

Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε εταιρείες που θα δημιουργήσουν πλήρεις υπηρεσίες στην Κύπρο, κάτι που θα ωφελήσει και τον τομέα των εμπορικών ακινήτων καθώς και την ευρύτερη οικονομία της χώρας.

Μια άλλη σημαντική αλλαγή στο οικονομικό μας περιβάλλον είναι η αύξηση του ποσοστού συμμόρφωσης. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ένας από τους στόχους  της αύξησης του ποσοστού συμμόρφωσης είναι να γίνουν τα πράγματα ευκολότερα και όχι δυσκολότερα. Αυτές οι διαδικασίες έχουν τεθεί σε εφαρμογή για να βοηθήσουν τους πελάτες να διαρθρώσουν καλύτερα τις επιχειρήσεις τους. Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε, ως επαγγελματίες παροχής υπηρεσιών για τους πελάτες μας, είναι να είμαστε προετοιμασμένοι να εργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε τυχόν αλλαγές και προκλήσεις, να ενημερωνόμαστε για να διασφαλισθεί η θέσπιση πολιτικών και διαδικασιών.

Τέλος, η κυβέρνηση Trump προκάλεσε ανησυχία καθώς ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ, Trump, είναι γνωστό ότι τάσσεται υπέρ της επεξεργασίας των θεμάτων με τη Ρωσία και είναι ανοικτός στην άρση των κυρώσεων, που αρχικά επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ τον Μάρτιο του 2014, και από την ΕΕ τον Ιούλιο του ιδίου έτους. Οι κυρώσεις έχουν παραταθεί πρόσφατα από την ΕΕ μέχρι τον Ιούλιο του 2017. Επίσης, το εμπόριο μεταξύ της Κίνας και της ΕΕ με τις ΗΠΑ αναμένεται να μειωθεί καθώς ο Πρόεδρος προωθεί την εγχώρια παραγωγή, η οποία θα έχει επίσης σημαντικό αντίκτυπο σε παγκόσμια κλίμακα.

Αν και στα αρχικά στάδια της οικοδόμησης μιας βιομηχανίας αμοιβαίων κεφαλαίων, ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα της Κύπρου και ποιες αγορές πρέπει να στοχεύσει;

Με μια φιλική προς τους επενδυτές κυβέρνηση, εξαιρετική γεωγραφική θέση και εργατικό δυναμικό με υψηλό μορφωτικό επίπεδο, τα Αμοιβαία Κεφάλαια και Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) φαίνεται να είναι λογικό αποτέλεσμα για τη χρηματοπιστωτική βιομηχανία της Κύπρου. Υπάρχουν πάνω από 3.500 εγγεγραμμένοι λογιστές και εξίσου εγγεγραμμένοι δικηγόροι, καθώς και διαχειριστές κεφαλαίων και θεματοφύλακες, έτοιμοι να επιτελέσουν  τις επαγγελματικές υπηρεσίες τους. Από τον νόμο του 2013 για τους ΔΟΕΕ και τον νόμο του 2014 για τους ΟΕΕ, οι ΟΕΕ αποτελούν μια υγιή σύνδεση για επενδύσεις εντός και εκτός Ευρώπης και εκτός από την ύπαρξη περιφερειακού και διεθνούς επιχειρηματικού κόμβου, η Κύπρος προσφέρει διαφανές νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, φορολογικά κίνητρα και συγκριτικά υψηλότερο βιοτικό επίπεδο.

Ποιες είναι οι προσδοκίες σας για τον τομέα σας και την κυπριακή οικονομία το 2017 και τα επόμενα πέντε χρόνια;

Ως μικρή οικονομία, έχουμε εσωτερικά ζητήματα που επηρεάζονται εξίσου και από τις αποφάσεις των τριών βασικών παραγόντων – Ρωσίας, ΕΕ και ΗΠΑ. Ζούμε σε ταραχώδεις καιρούς και το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε για την επιχείρησή μας και τους πελάτες μας είναι να παραμείνουμε στην κορυφή, να είμαστε ενημερωμένοι και να βλέπουμε πέρα από αυτές τις καταστάσεις,  διότι οποιοσδήποτε από αυτούς τους παράγοντες θα μπορούσε να βλάψει την οικονομία της Κύπρου. Με ένα αβέβαιο οικονομικό κλίμα γενικότερα, οποιαδήποτε μακροπρόθεσμη πρόγνωση θα ήταν ενδεχομένως ανακριβής – όπως αναφέρθηκε, σκοπεύουμε να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι, να ακολουθήσουμε τις νέες διαδικασίες συμμόρφωσης και, εκτός από το να παραμένουμε ενήμεροι για τις αλλαγές που επιτελούν οι κύριοι παράγοντες επιρροής μας, να εξετάσουμε τη διείσδυση πιθανών νέων αγορών, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι η Κίνα ή η Τουρκία, δεδομένου ότι η Κυπριακή Λύση ολοκληρώνεται με αμοιβαίο όφελος. Πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να βάζουμε “όλα τα αυγά σε ένα καλάθι” και ότι πρέπει να επικεντρωθούμε σε μια στρατηγική στην οποία μπορούμε να επωφεληθούμε, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Με μια οικονομία αγοράς που βασίζεται στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, η οποία αντιπροσωπεύει πάνω από το 70% του ΑΕΠ, η οικονομία μας στηρίζεται σε μία μόνο πηγή εισοδήματος και πρέπει να διαφοροποιηθούμε ως χώρα βελτιώνοντας άλλους τομείς της οικονομίας, όπως στον ενεργειακό τομέα. Υπάρχουν τόσα πολλά μπορούμε να ελέγξουμε και να επηρεάσουμε, το να είμαστε ειρηνικοί με αυτό που μπορούμε ή δεν μπορούμε να ελέγξουμε είναι μεγάλης σημασίας, καθώς θα μας βοηθήσει να εντοπίσουμε και να επικεντρωθούμε στο να έχουμε όχι μόνο ένα σχέδιο Β αλλά και ένα σχέδιο Γ και να αποφύγουμε να είμαστε εξαρτώμενοι τόσο από τα έσοδα από τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

BIO:

Ο Μιχάλης Ι. Χατζηχάννας είναι ο Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος  της FinExpertiza Cyprus, που ειδικεύεται στις υπηρεσίες λογιστικού ελέγχου και διασφάλισης, παροχής συμβουλών για επιχειρήσεις, διεθνούς φορολογικού σχεδιασμού και χρηματοοικονομικής οφειλής. Ο Μιχάλης έγινε εξειδικευμένο μέλος του ICAEW ως Ορκωτός Λογιστής το 2011 κατά τη διάρκεια της θητείας του στην KPMG και έχει αποκτήσει το Advanced Diploma στη Διεθνή Φορολογία το 2015. Αποφοίτησε από το Royal Holloway University του Λονδίνου το 2006 και απέκτησε πτυχίο BSc στη Λογιστική Διαχείριση και έχει αποκτήσει MSc στην Ανάλυση Κινδύνων στο King’s College του Λονδίνου το 2007. Ο Μιχάλης είναι ενεργός υποστηρικτής της Ερυθρού Σταυρού Κύπρου και ο Πρόεδρος και Ιδρυτής της Penya Barcelonista de Nicosia, ο επίσημος σύλλογος υποστηρικτών FC Barcelona στην Κύπρο.

Source: http://www.cyprusprofile.com/en/interviews/view/michael-j.-hadjihannas-Founder-and-Managing-Partner-FinExpertiza-Cyprus-HPA-Hadjihannas-and-Partners-Accountants-Limited

© all rights reserved 2024