FAQ

Θέσεις Εργασίας

Επενδύουμε στα άτομα μας – προωθούμε την κατάρτιση, την ανάπτυξη και τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Τα μέλη της ομάδας της FinExpertiza Cyprus ενθαρρύνονται να προοδεύσουν και να συμμετάσχουν ενεργά στην επιτυχία του οργανισμού μας.

Ανυπομονούμε να ακούσουμε από εσάς!
Ομάδα ΑΔ
Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν αυστηρής εμπιστευτικότητας.

Τρέχουσες Κενές Θέσεις

FinExpertiza Cyprus: Προγράμματα πρακτικής άσκησης

Εάν έχετε πτυχίο σε οποιοδήποτε τομέα, αναζητάτε την κατάρτιση ACCA, διαθέτετε επαρκείς ικανότητες πληροφορικής και ικανότητα κατανόησης νέων τεχνολογιών, έχετε καλές επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες, σας ενθαρρύνουμε να μας στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα και να ξεκινήσετε μια νέα καριέρα, εδώ και τώρα!

Τα προγράμματα πρακτικής άσκησής μας διαρκούν όλο το χρόνο, είτε ψάχνετε για θερινή θέση είτε έχετε αποφοιτήσει και θέλετε να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας και να αποκτήσετε μια πραγματική εμπειρία. Τα προγράμματα προσφέρονται στην έδρα μας στη Λευκωσία, καθώς και στα γραφεία μας στη Λεμεσό, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.

Αυτό που προσφέρουμε είναι μια ευκαιρία να αποκτήσετε πρακτική εμπειρία στον τομέα του ελέγχου, της λογιστικής και της φορολογικής συμβουλευτικής, καθώς και μια γενική εικόνα μιας σταδιοδρομίας στον χρηματοπιστωτικό κλάδο. Καθώς βρισκόμαστε συνεχώς σε αναζήτηση για τους σωστούς υποψηφίους να συμμετάσχουν στην ομάδα μας, μια πρακτική άσκηση με την FinExpertiza Cyprus μπορεί κάλλιστα να γίνει μια μόνιμη εργασία, ανάλογα με την αφοσίωση και την πρόοδό σας.

Για να υποβάλετε αίτηση, στείλτε μας το βιογραφικό σας σημείωμα και μια συνοδευτική επιστολή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση careers@finexpertiza.cy ή με φαξ στο 22419998.

Αγαπητέ υποψήφιε,

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσουμε ότι αποδεχόμαστε τις αιτήσεις για τη θέση του Βοηθού Διοίκησης, προσχωρώντας στην Ομάδα μας στο γραφείο μας στη Λευκωσία.

Εάν επιθυμείτε να μάθετε, διαθέτετε υψηλή οργάνωση και κίνητρα και είστε διατεθειμένοι να συμβάλλετε στην ποικιλόμορφη κουλτούρα μας, σας ενθαρρύνουμε να υποβάλετε αίτηση αποστέλλοντας το βιογραφικό σας σημείωμα και την συνοδευτική επιστολή μέσω e-mail στο careers@finexpertiza.cy ή με φαξ 22419998.

 

Περιγραφή Εργασίας

Τίτλος Θέσης Εργασίας: Βοηθός Γραμματείας Διοίκησης

Τοποθεσία Εργασίας:     Λευκωσία, Κύπρος

Τύπος Απασχόλησης:     Πλήρης

Μισθολογική Κλίμακα: Σύμφωνα με την εμπειρία και τα προσόντα

Τμήμα:                                Τμήμα Διοίκησης και Λογιστικής

Αναφορά προς:                Υπεύθυνο Λογιστικής

Περίληψη εργασίας: 

Οργάνωση γραφείου, εξασφαλίζοντας ότι όλες οι εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις, τα φαξ και τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρακολουθούνται και την επαγγελματική παρακολούθηση και υποδοχή των επισκεπτών του οργανισμού.

Προετοιμασία και συμπλήρωση εγγράφων διοίκησης (αιτήσεις, επιστολές, έντυπα, συμφωνίες, επιβεβαιώσεις, πιστοποιητικά κλπ.) και διαχείριση προμηθειών γραφείου. Διακανονισμός για ταξίδια, συναντήσεις και εκδηλώσεις και/ή και δρομολόγια κατόπιν αιτήματος. Παροχή γραμματειακής υποστήριξης στην ομάδα μας.

Προετοιμασία, εξέταση και ανάλυση λογιστικών αρχείων, οικονομικών καταστάσεων, και άλλων οικονομικών εκθέσεων. Συμφιλίωση λογαριασμών, τιμολόγηση και έκδοση αποδείξεων. Υπολογισμός οφειλόμενων φορολογιών (ΦΠΑ) και προετοιμασία δηλώσεων ΦΠΑ, προετοιμασία και υποβολή πινάκων VIES, δημιουργία πινάκων λογαριασμών, και εκχώρηση εγγραφών σε κατάλληλους λογαριασμούς. Ανάπτυξη, υλοποίηση, τροποποίηση και τεκμηρίωση της τήρησης αρχείων και των λογιστικών συστημάτων, με χρήση του λογισμικού E-SOFT ή/και άλλου σχετικού λογισμικού.

Προετοιμασία μισθοδοσίας και υπολογισμός πληρωμής κοινωνικών ασφαλίσεων και άλλων ταμείων. Ανάπτυξη, διατήρηση και ανάλυση προϋπολογισμών, προετοιμασία περιοδικών εκθέσεων που συγκρίνουν το κόστος προϋπολογισμού με το πραγματικό κόστος.

Χειρισμός τεκμηρίωσης για τις αρμόδιες αρχές (π.χ. Φορολογικές Αρχές, Κοινωνικές Ασφαλίσεις κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης της επίσκεψης προσωπικά στις εγκαταστάσεις τους, σύμφωνα με κάθε ανάθεση εργασίας. Εκτέλεση οποιοδήποτε άλλων καθηκόντων που σχετίζονται με την εργασία.

Γνώση, Δεξιότητες και Ικανότητες:  

 • Πολύ καλή γνώση του MS Office – Word, Excel, Outlook.
 • Η προηγούμενη εμπειρία με το λογισμικό E-Soft θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 • Δυνατότητα γρήγορης εκμάθησης νέου λογισμικού.
 • Αποτελεσματικές επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Ικανότητα εργασίας ως μέλος μιας ομάδας.
 • Ευχάριστη προσωπικότητα.
 • Υψηλά κίνητρα.
 • Ικανότητα εκτέλεσης πολλαπλών καθηκόντων.
 • Υψηλά οργανωμένος.
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια.
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση, τήρηση προθεσμιών.

Ελάχιστα προσόντα: 

 • Προπτυχιακό δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, στη Λογιστική ή / και σε άλλους σχετικούς κλάδους.
 • LCCI Level 3 IAS: πιστοποιητικό λογιστικής.
 • Η σχετική εργασιακή εμπειρία θα θεωρείται πλεονέκτημα.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ.
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.

Προδιαγραφές εργασίας: 

 • Γραφειακή θέση.
 • Περιστασιακά εσωτερικά ταξίδια στις εγκαταστάσεις πελατών.
 • Ωρες εργασίας: Δευτέρα έως Πέμπτη 8:00 π.μ. – 5:30 μ.μ. με μεσημεριανό διάλειμμα (1:00 μ.μ. – 2:00 μ.μ.), Παρασκευή 8:00 π.μ. – 2:00 μ.μ. χωρίς μεσημεριανό διάλειμμα.

Πώς να υποβάλετε αίτηση:

Υποβάλετε το βιογραφικό σας με μια Συνοδευτική Επιστολή στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Finexperiza Cyprus, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο careers@finexpertiza.cy με Θέμα Θέσεις Εργασίας: Βοηθός Γραμματείας Διοίκησης. Ανυπομονούμε να ακούσουμε από εσάς!

Όλες οι αιτήσεις θα εξετάζονται υπό συνθήκες απόλυτης εχεμύθειας.

Αγαπητέ υποψήφιε,

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσουμε ότι αποδεχόμαστε τις αιτήσεις για τη θέση του Ελεγκτή, προσχωρώντας στην Ομάδα μας στο γραφείο μας στη Λευκωσία.

Εάν επιθυμείτε να μάθετε, διαθέτετε υψηλή οργάνωση και κίνητρα και είστε διατεθειμένοι να συμβάλετε στην ποικιλόμορφη κουλτούρα μας, σας ενθαρρύνουμε να υποβάλετε αίτηση αποστέλλοντας το βιογραφικό σας σημείωμα και την συνοδευτική επιστολή μέσω e-mail στο careers@finexpertiza.cy ή με φαξ 22419998.

 

Περιγραφή Εργασίας

Τίτλος Θέσης Εργασίας: Ελεγκτής

Τοποθεσία Εργασίας:     Λευκωσία, Κύπρος

Τύπος Απασχόλησης:     Πλήρης

Μισθολογική Κλίμακα: Σύμφωνα με την εμπειρία και τα προσόντα

Τμήμα:                                Τμήμα Ελέγχου

Αναφορά προς:                Υπεύθυνο Ελέγχου

Περίληψη εργασίας: 

Διενεργεί ανεξάρτητους ελέγχους εταιρειών μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους υπό την επίβλεψη του Υπεύθυνου Ελέγχου. Διεξάγει τον προγραμματισμό του ελέγχου και ακολουθεί όλα τα βήματα μιας πλήρης διαδικασίας ελέγχου. Αναγνωρίζει τις αδυναμίες και τους κινδύνους στον έλεγχο και προσφέρει εισηγήσεις για το πως να τις χειριστεί. Βοηθά με προηγμένες αναθέσεις διασφάλισης.

Καθήκοντα και ευθύνες: 

 • Διεξαγωγή του προγραμματισμού του ελέγχου.
 • Έλεγχος και προετοιμασία όλων των δικαιολογητικών εγγράφων του ελέγχου.
 • Διενεργεί υπολογισμούς και ελέγχους για την επαλήθευση της εγκυρότητας, της ακρίβειας και της πληρότητας των λογιστικών πληροφοριών των πελατών.
 • Εκτέλεση δοκιμών ελέγχου.
 • Εκτέλεση εργασίας για την αξιολόγηση του τομέα του εσωτερικού ελέγχου.
 • Αναγνώριση πιθανών κινδύνων ή σφαλμάτων στις διαδικασίες και συστήματα ελέγχου και υποβολή προτάσεων σχετικά με τον τρόπο χειρισμού τους.
 • Ετοιμασία εκθέσεων ελέγχου.
 • Βοηθάει με τις προηγμένες αναθέσεις διασφάλισης όπως τις εκθέσεις διαχείρισης, δέουσα επιμέλεια, την ανάλυση χρηματοοικονομικών πληροφοριών και άλλα.
 • Διεξαγωγή φορολογικών υπολογισμών και προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων.
 • Εκτέλεση άλλων καθηκόντων που σχετίζονται με την εργασία.

Γνώση, Δεξιότητες και Ικανότητες:  

 • Πολύ καλή γνώση του MS Office – Word, Excel, Outlook.
 • Πολύ καλή γνώση του Casework Working Papers.
 • Δυνατότητα γρήγορης εκμάθησης νέου λογισμικού (Caseware International και άλλο λογισμικό ελέγχου).
 • Αποτελεσματικές επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Ικανότητα εργασίας ως μέλος μιας ομάδας.
 • Ευχάριστη προσωπικότητα.
 • Υψηλά κίνητρα.
 • Ικανότητα εκτέλεσης πολλαπλών καθηκόντων.
 • Υψηλά οργανωμένος.
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια.
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση, τήρηση προθεσμιών.

Ελάχιστα προσόντα: 

 • Απολυτήριο Λυκείου.
 • Φοιτητής του ACCA, 1-3 έτη επαγγελματική εμπειρία.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ.
 • Να μιλάει άπταιστα την ελληνική και αγγλική γλώσσα (η γνώση της ρωσικής γλώσσας θα θεωρείται πλεονέκτημα).

Προδιαγραφές εργασίας: 

 • Γραφειακή θέση.
 • Περιστασιακά εσωτερικά ταξίδια στις εγκαταστάσεις πελατών.
 • Περιστασιακά ταξίδια στο εξωτερικό στις εγκαταστάσεις πελατών.
 • Ώρες εργασίας: Δευτέρα έως Πέμπτη 8:00 π.μ. – 5:30 μ.μ. με μεσημεριανό διάλειμμα (1:00 μ.μ. – 2:00 μ.μ.), Παρασκευή 8:00 π.μ. – 2:00 μ.μ. χωρίς μεσημεριανό διάλειμμα.

Πώς να υποβάλετε αίτηση: 

Υποβάλετε το βιογραφικό σας με μια Συνοδευτική Επιστολή στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Finexperiza Cyprus, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο careers@finexpertiza.cy με Θέμα Θέσεις Εργασίας: Ελεγκτής. Ανυπομονούμε να ακούσουμε από εσάς!

Όλες οι αιτήσεις θα εξετάζονται υπό συνθήκες απόλυτης εχεμύθειας.

Αγαπητέ υποψήφιε,

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσουμε ότι αποδεχόμαστε τις αιτήσεις για τη θέση του Βοηθού Λογιστή, προσχωρώντας στην Ομάδα μας στο γραφείο μας στη Λευκωσία.

Εάν επιθυμείτε να μάθετε, διαθέτετε υψηλή οργάνωση και κίνητρα και είστε διατεθειμένοι να συμβάλλετε στην ποικιλόμορφη κουλτούρα μας, σας ενθαρρύνουμε να υποβάλετε αίτηση αποστέλλοντας το βιογραφικό σας σημείωμα και την συνοδευτική επιστολή μέσω e-mail στο careers@finexpertiza.cy ή με φαξ 22419998.

 

Περιγραφή Εργασίας

Τίτλος Θέσης Εργασίας: Βοηθός λογιστή

Τοποθεσία Εργασίας:     Λευκωσία, Κύπρος

Τύπος Απασχόλησης:     Πλήρης

Μισθολογική Κλίμακα: Σύμφωνα με την εμπειρία και τα προσόντα

Τμήμα:                                Τμήμα Λογιστικής

Αναφορά προς:                Υπεύθυνο λογιστικής

Περίληψη εργασίας:

Διατηρεί και ελέγχει τους λογαριασμούς του Γενικού Καθολικού και τις επιχειρηματικές συναλλαγές του οργανισμού. Ετοιμάζει λογιστικά αρχεία για εταιρείες μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους συμμορφώνοντας και αναλύοντας τα στοιχεία του λογαριασμού, υπό την επίβλεψη ενός Υπευθύνου. Συνιστά χρηματοοικονομικές ενέργειες με ανάλυση των λογιστικών επιλογών.

Καθήκοντα και ευθύνες: 

 • Προετοιμάζει, εξετάζει και αναλύει τα λογιστικά αρχεία, τις οικονομικές καταστάσεις, και άλλες οικονομικές εκθέσεις για την αξιολόγηση της ακρίβειας, της πληρότητας και της συμμόρφωσης με τα πρότυπα αναφοράς και διαδικασιών.
 • Συμφιλίωση Χρεωστών, Πιστωτών και Τράπεζας.
 • Υπολογίζει τις οφειλόμενες φορολογίες (ΦΠΑ) και προετοιμάζει τις δηλώσεις ΦΠΑ, εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με την πληρωμή, την υποβολή εκθέσεων και άλλες απαιτήσεις ΦΠΑ.
 • Δημιουργία πινάκων λογαριασμών και εκχώρηση εγγραφών σε κατάλληλους λογαριασμούς.
 • Προετοιμασία και υποβολή πινάκων VIES.
 • Ανάπτυξη, υλοποίηση, τροποποίηση, και τεκμηρίωση της τήρησης αρχείων και των λογιστικών συστημάτων, με χρήση του λογισμικού Ε-SOFT και άλλης τεχνολογίας υπολογιστών.
 • Τιμολόγηση και έκδοση εισπράξεων.
 • Αναγνώριση των πιθανών κινδύνων ή σφαλμάτων στα συστήματα και στους ελέγχους και εισηγήσεις για τον τρόπο χειρισμού τους.
 • Διατήρηση πληροφοριών μισθοδοσίας με τη συλλογή, τον υπολογισμό και την εισαγωγή δεδομένων.
 • Προετοιμασία εκθέσεων συγκεντρώνοντας περιλήψεις κερδών, φόρων, εκπτώσεων, αδειών, ανικανότητας και μισθών που δεν φορολογούνται.
 • Καθορισμός μισθοδοσίας με τον υπολογισμό της πληρωμής του PAYE, κοινωνικών ασφαλίσεων και άλλων ταμείων.
 • Ανάπτυξη, διατήρηση και ανάλυση προϋπολογισμών, προετοιμασία περιοδικών εκθέσεων που συγκρίνουν το κόστος προϋπολογισμού με το πραγματικό κόστος.
 • Εκπροσώπηση πελατών στις φορολογικές αρχές και την παροχή υποστήριξης.
 • Εκτέλεση άλλων καθηκόντων που σχετίζονται με την εργασία.

Γνώση, Δεξιότητες και Ικανότητες:  

 • Πολύ καλή γνώση του MS Office – Word, Excel, Outlook.
 • Δυνατότητα γρήγορης εκμάθησης νέου λογισμικού (Eurosoft, Patsoft – Timesheets, και άλλο λογισμικό λογιστικής).
 • Αποτελεσματικές επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Ικανότητα εργασίας ως μέλος μιας ομάδας.
 • Ευχάριστη προσωπικότητα.
 • Υψηλά κίνητρα.
 • Ικανότητα εκτέλεσης πολλαπλών καθηκόντων.
 • Υψηλά οργανωμένος.
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια.
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση, τήρηση προθεσμιών.
 • Απαιτείται προηγούμενη εμπειρία με λογισμικό λογιστικής. Η ιδιότητα της εμπειρικής χρήσης του E-Soft θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Ελάχιστα προσόντα: 

 • Απολυτήριο Λυκείου.
 • LCCILevel 3 IAS: Πιστοποιητικό λογιστικής.
 • Ένα έτος σχετικής εργασιακής εμπειρίας. Η πρόσθετη εμπειρία θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ.
 • Να μιλάει άπταιστα την ελληνική και αγγλική γλώσσα (η γνώση της ρωσικής γλώσσας θα θεωρείται πλεονέκτημα).

Προδιαγραφές εργασίας: 

 • Γραφειακή θέση.
 • Περιστασιακά εσωτερικά ταξίδια στις εγκαταστάσεις πελατών.
 • Περιστασιακά ταξίδια στο εξωτερικό στις εγκαταστάσεις πελατών.
 • Ώρες εργασίας: Δευτέρα έως Πέμπτη 8:00 π.μ. – 5:30 μ.μ. με μεσημεριανό διάλειμμα (1:00 μ.μ. – 2 μ.μ.), Παρασκευή 8:00 π.μ. – 2:00 μ.μ. χωρίς μεσημεριανό διάλειμμα.

Πώς να υποβάλετε αίτηση: 

Υποβάλετε το βιογραφικό σας με μια Συνοδευτική Επιστολή στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της FinExpertiza Cyprus, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο careers@finexpertiza.cy με Θέμα Θέσεις Εργασίας: Βοηθός λογιστή. Ανυπομονούμε να ακούσουμε από εσάς!

Όλες οι αιτήσεις θα εξετάζονται υπό συνθήκες απόλυτης εχεμύθειας.