Jan 8, 2013

Αποτίμηση Επιχειρήσεων

Αποτίμηση Επιχειρήσεων

Η αποτίμηση επιχειρήσεων είναι μια διαδικασία και ένα σύνολο διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της οικονομικής αξίας μιας επιχείρησης ή μιας εταιρίας. Η αποτίμηση χρησιμοποιείται από τους συμμετέχοντες στη χρηματοπιστωτική αγορά για να καθορίσει την τιμή που είναι διατεθειμένη να πληρώσει ή να λάβει για να επηρεάσει την πώληση μιας επιχείρησης. Εκτός από την εκτίμηση της τιμής πώλησης μιας επιχείρησης, τα ίδια εργαλεία αποτίμησης χρησιμοποιούνται συχνά από τους επιχειρηματίες εκτιμητές για την επίλυση των διαφορών που σχετίζονται με τη φορολογία ακινήτων και δώρων, την εκδίκαση διαζυγίου, την κατανομή της τιμής αγοράς των επιχειρήσεων μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, τη θέσπιση ενός τύπου για την εκτίμηση της αξίας το συμφέρον ιδιοκτησίας των εταίρων για συμφωνίες αγοράς και πώλησης και πολλούς άλλους επιχειρηματικούς και νομικούς σκοπούς, όπως αδιέξοδο των μετόχων, διαφορές διαζυγίου και διαγωνισμός επί ακινήτων.

Μέθοδοι αποτίμησης επιχειρήσεων

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της αξίας μιας επιχείρησης, από την τρέχουσα κατάσταση της οικονομίας μέχρι τον ισολογισμό. Επιπλέον, η εκχώρηση αποτίμησης πρέπει να προσδιορίζει τον λόγο και τις συνθήκες που σχετίζονται με την αποτίμηση της επιχείρησης. Αυτά είναι τυπικά γνωστά ως πρότυπο επιχειρηματικής αξίας και προϋπόθεση της αξίας. Το πρότυπο αξίας είναι οι υποθετικές συνθήκες υπό τις οποίες θα αποτιμάται η επιχείρηση. Η παραδοχή της αξίας σχετίζεται με τις παραδοχές, όπως για παράδειγμα η υπόθεση ότι η επιχείρηση θα συνεχίσει για πάντα με τη σημερινή της μορφή ή ότι η αξία της επιχείρησης έγκειται στο προϊόν της πώλησης όλων των στοιχείων ενεργητικού της μείον το σχετικό χρέος.

Υπάρχει μια ποικιλία τεχνικών αποτίμησης των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της δίκαιης τιμής μιας επιχείρησης. Ορισμένες από αυτές τις τεχνικές είναι η μέθοδος που βασίζεται σε περιουσιακά στοιχεία, η προσέγγιση της αξίας των εσόδων και τα εκπτωτικά μελλοντικά κέρδη.

Η προσέγγιση βάσει περιουσιακών στοιχείων συγκεντρώνει όλες τις επιχειρηματικές επενδύσεις και μπορεί να πραγματοποιηθεί σε βάση εκκαθάρισης ή συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η εκκαθάριση πραγματοποιείται όταν τερματίζεται μια επιχείρηση. Η εκκαθάριση υπολογίζει τα καθαρά μετρητά που θα εισπράξουν αν όλα τα περιουσιακά στοιχεία πωλήθηκαν και οι υποχρεώσεις καταβλήθηκαν.

Η συνεχιζόμενη ανησυχία προϋποθέτει ότι η επιχείρηση θα υπάρχει αρκετά μακριά για να αξιοποιηθεί πλήρως το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. Η προσέγγιση που βασίζεται σε περιουσιακά στοιχεία καταγράφει την καθαρή λογιστική αξία των στοιχείων του ενεργητικού της και αφαιρεί την αξία των υποχρεώσεών της.

Η απόκτηση της προσέγγισης αποτίμησης βασίζεται στην αντίληψη ότι η πραγματική αξία μιας επιχείρησης έγκειται στην ικανότητά της να παράγει πλούτο στο μέλλον. Η πιο συνηθισμένη προσέγγιση αποτίμησης επιχειρήσεων περιλαμβάνει την κεφαλαιοποίηση κερδών προηγούμενων χρήσεων.

Το προ εξοφλημένο μελλοντικό κέρδος είναι μια άλλη τεχνική αποτίμησης των επιχειρήσεων που περιλαμβάνει τη χρήση ενός μέσου όρου της τάσης των προβλεπόμενων μελλοντικών κερδών αντί του μέσου όρου των προηγούμενων κερδών και στη συνέχεια διαιρείται με τον συντελεστή κεφαλαιοποίησης.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και συμβουλές, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]

© all rights reserved 2024