Σχετικά με εμάς

Η FinExpertiza Cyprus (γνωστή και ως Hadjihannas & Partners Accountants Ltd), ως μέρος του Δικτύου FinExpertiza, παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε διεθνείς πελάτες στον τομέα του φόρου, του ελέγχου και της λογιστικής. Ως οργανισμός με προσανατολισμό στην ανάπτυξη, πιστεύουμε ότι επενδύουμε στην κατάρτιση, την εκπαίδευση και την πιστοποίηση της ομάδας μας. Στο συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο της χρηματοπιστωτικής βιομηχανίας, είναι πολύ σημαντικό να ενημερώνεστε για τις τελευταίες εξελίξεις και αλλαγές που επηρεάζουν τους πελάτες μας και τις επιχειρήσεις τους. Είμαστε υπερήφανοι για την ομάδα εμπειρογνωμόνων μας - το καθένα στο δικό του πεδίο, την ακεραιότητά τους και τη διαφάνεια της συνολικής επιχειρηματικής μας διαδικασίας. Ειδικευόμαστε στη φορολογική συμβουλευτική, στις χρηματοοικονομικές συμβουλές, στις τραπεζικές συμβουλές, στη διαχείριση κινδύνων, στη μετανάστευση, στην αναδημοσίευση, στον εσωτερικό έλεγχο, στα ΔΠΧΑ και στην αποτίμηση των επιχειρήσεων.

Χατζηχάννας

Σκοπός

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για το ενδιαφέρον σας για την Εταιρεία μας και για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που μπορούμε να παρέχουμε. Ελπίζουμε ότι η FinExpertiza Cyprus θα εκπληρώσει και θα ξεπεράσει τις προσδοκίες που η ομάδα σας αναμένει από τους συνεργάτες της. Είμαστε βέβαιοι ότι η εμπειρία και η επαγγελματική επάρκεια των εμπειρογνωμόνων και συμβούλων μας στους τομείς του ελέγχου, της λογιστικής και της φορολογίας θα βοηθήσουν στην επίλυση κάθε πρόκλησης που μπορεί να αντιμετωπίζει η εταιρεία σας ή οι πελάτες σας, καθώς δεσμευόμαστε να σας παρέχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή και ύψιστη ποιότητα υπηρεσιών. – Μιχάλης I. Χατζηχάννας, Διευθύνων Σύμβουλος της FinExpertiza Cyprus, Διευθυντής Παγκόσμιας Ανάπτυξης της FinExpertiza για την Ευρώπη.

Αποστολή


Η αποστολή μας είναι να προσθέτουμε συνεχώς αξία στις επιχειρήσεις των πελατών μας, παρέχοντας επαγγελματικές υπηρεσίες ύψιστης ποιότητας με έγκαιρο και οικονομικό τρόπο. Πιστεύουμε σε μια ολοκληρωμένη, ατομικά προσανατολισμένη προσέγγιση και προσπαθούμε να επιλύσουμε προβλήματα κάθε πολυπλοκότητας.

Αξίες

Στην FinExpertiza Cyprus, δίνουμε την περισσότερη αξία στην ακεραιότητά μας, τον επαγγελματισμό μας και το πάθος μας για αυτό που κάνουμε. Είμαστε υπερήφανοι για την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι πελάτες μας και φροντίζουμε να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη τους, κάθε μέρα. Πιστεύουμε ότι είμαστε υπεύθυνοι στην κοινότητά μας, τόσο ως επαγγελματίες όσο και ως άτομα. Αξιολογούμε έντονα την ηθική μας, γιορτάζουμε την ποικιλομορφία μας και είμαστε υπερήφανοι που είμαστε μια ομάδα που αντικατοπτρίζει τις εταιρικές μας αξίες.

Ενθαρρύνουμε την ανακύκλωση, τον εθελοντισμό και τη δωρεά· πιστεύουμε στην ειλικρινή και υπεύθυνη διοίκηση· χορηγούμε ανθρωπιστικές προσπάθειες στην κοινότητά μας.

Στόχος μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε ότι όλοι έχουμε κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο, όχι μόνο στις κοινότητές μας, αλλά και στην κοινωνία εν γένει.

Στην FinExpertiza Cyprus, πιστεύουμε ότι τα άτομα μας είναι αυτό που μας κάνει να ξεχωρίζουμε από τους υπόλοιπους. Είμαστε παθιασμένοι με αυτό που κάνουμε, διαθέτουμε άριστα προσόντα και δεξιότητες, έχουμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία και, πάνω απ’ όλα, είμαστε αποφασισμένοι να παρέχουμε την ύψιστη ποιότητα υπηρεσιών στους πελάτες μας. Είμαστε μια πολυγλωσσική, πολυπολιτισμική ομάδα επαγγελματιών, που συνδυάζουμε την εκπαίδευση, την εμπειρία και τις ιδιότητες μας για να παρέχουμε εμπεριστατωμένες συμβουλές και εξαιρετικές υπηρεσίες στους πελάτες μας:
  • Ορκωτοί Λογιστές (Chartered Accountants) από το Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας (ICAEW),
  • Ορκωτοί Λογιστές (Certified Accountants) από την Ένωση Ορκωτών Λογιστών (ACCA),
  • Απόφοιτοι διακεκριμένων Ευρωπαϊκών επιχειρηματικών σχολών,
  • Διεθνείς ειδικοί σύμβουλοι για θέματα φορολογίας και εμπορίου.
Ενθαρρύνουμε τα άτομα της ομάδας μας να αναπτύσσονται, να διατηρούνται ενήμεροι με τις σχετικές ενημερώσεις και αλλαγές, καθώς και να επιδιώκουν την απόκτηση περαιτέρω προσόντων, παίρνοντας ταυτόχρονα την ευκαιρία να κερδίζουν χορηγίες από τον οργανισμό μας για τις σπουδές και/ή τα πιστοποιητικά τους.

Μιχάλης Ι. Χατζηχάννας

Διευθύνων Σύμβουλος, Ιδρυτής

Γιώργος Ο. Τσαμουρλίδης

Υπεύθυνος Τμήματος Φορολογίας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, Υπεύθυνος Τμήματος Ελέγχου

Γιώργος Α. Πέτρου

Διευθυντής, Υπεύθυνος Τμήματος Ελέγχου, Υπεύθυνος Συμμόρφωσης

© all rights reserved 2024