Είμαστε παθιασμένοι με αυτό που κάνουμε, διαθέτουμε άριστα προσόντα και δεξιότητες, έχουμε την εμπειρία και δέσμευση στην αριστεία σε ότι κάνουμε.

company

FinExpertiza Cyprus

Είμαστε μια αξιόπιστη λογιστική, ελεγκτική και φορολογική εταιρεία με γραφεία στη Λευκωσία και Λεμεσό, στην Κύπρο.

Η ομάδα μας αποτελείται από ορκωτούς λογιστές, εγγεγραμμένους ελεγκτές και φορολογικούς σύμβουλους. Είμαστε μέλη αναγνωρισμένων συνδέσμων και συνεταιρισμών συμπεριλαμβανομένου του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), του Μητρώου Παροχών Υπηρεσιών του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, της Ένωσης Ορκωτών Λογιστών (ACCA) και του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών στην Αγγλία και Ουαλία (ICAEW).

Οι ειδικοί μας έχουν πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας στην Κύπρο και στο εξωτερικό και παρέχουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στη λογιστική, την ελεγκτική, τη φορολογία και τη συμβουλευτική επιχειρήσεων. Έχουμε την εμπειρία, τη τεχνογνωσία και τη προσήλωση ώστε να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους πελάτες μας.

Ειδικευόμαστε σε θέματα φορολογικών συμβουλών, χρηματοοικονομικών συμβουλών, λογιστικών υπηρεσιών, τραπεζικών συμβουλών, διαχείρισης κινδύνων, μετανάστευσης, αλλαγής έδρας, εσωτερικού ελέγχου, ΔΠΧΑ και επιχειρηματικής αξιολόγησης.

Είμαστε μια πολυγλωσσική και πολυπολιτισμική ομάδα επαγγελματιών. Συνδυάζουμε την εκπαίδευση, την εμπειρία και τις πιστοποιήσεις μας για να παρέχουμε κορυφαίες συμβουλές και υπηρεσίες εξαιρετικής ποιότητας στους πελάτες μας. Οι εργαζόμενοι μας αποτελούν το σημαντικότερο κεφάλαιο της επιχείρησής μας - ενθαρρύνουμε την ομάδα μας να αναζητήσει επιπλέον γνώσεις και πιστοποιήσεις ώστε να διασφαλιστεί ότι παρέχουμε τις καλύτερες ελεγκτικές, λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες στον τομέα μας.

© all rights reserved 2024